Miljonprogrammet åter aktuellt « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Miljonprogrammet åter aktuellt

Ungefär en sjättedel av befolkningen bor idag i allmännyttiga bostäder och en fråga som har debatterats flitigt är huruvida det går att kombinera affärsmässighet och kommunalt bostadsförsörjningsansvar. Utförsäljning av allmännyttan pekas ofta ut som orsaken bakom höga hyreshöjningar.

Men vad skiljer egentligen de privata och de kommunala aktörerna åt? Det har Fastighetsnytt undersökt i ett reportage med representanter från båda sidor. De tycks vara relativt överens om vikten av långsiktigt ägande.

– Vi är långsiktiga. Det finns många privata bostadsföretag som säger sig vara långsiktiga men som inte visar det i handling. Men vi ÄR det. Vi är där för att stanna, vi är kommunens verktyg för att bygga stad. Vi har inget alternativ, det är vårt uppdrag. Om du är privat fastighetsägare så är det jättebra just nu – alla vill köpa bostäder, därför att låneräntan är låg och avkastningen på bostadsinvesteringar är fruktansvärt bra just nu. Om det skulle bli en dipp igen så är vi där som den långsiktiga garanten för att vi ska ha en bra stad, säger Kicki Björklund, vd på det allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg.

– Vi är väldigt långsiktiga, vi har inga planer på att sälja. På det sättet har vi stora likheter med allmännyttan. Det som skiljer oss är att vi är mer flexibla och kan agera snabbare då vi har bättre tillgång på kapital än andra. Det gör att vi kan investera mer än allmännyttan. Få allmännyttor har råd med det vi gör, vi kan hämta pengar på kapitalmarknaden, säger Ulf Nilsson, vd på det privata bostadsbolaget D. Carnegie & Co.

När det gäller renoveringar skiljer sig åsikterna åt desto mer.

– Jag är utav den tron att vi ska minimera ombyggnadsnivån till det allra viktigaste, så att alla kan bo kvar. Vi kan inte genomföra totalrenoveringar som ger stora hyreshöjningar. Vi måste ha kvar lägenheter med låga hyror, säger Kicki Björklund.

– Vi renoverar aldrig där det inte är en frivillig avflyttning. När allmännyttan renoverar måste alla flytta och bli påtvingade en högre hyra. Vi renoverar bara det som, oavsett skäl, står tomt, säger Ulf Nilsson.

Nybyggda bostäder anses ofta vara en viktig faktor i den så kallade flyttkedjan som är en central del i att även utnyttja det befintliga bostadsbeståndet effektivt.

– Det pratas väldigt mycket om att det ska byggas nytt för att efterfrågan på bostäder är så stor. Men de flesta som är utan bostad har inte råd med en nybyggd lägenhet. Tanken är att när vi bygger nytt, så ska det ge en flyttkedja så att de som har råd flyttar till nytt och lämnar billiga lägenheter. Men om vi renoverar bort dessa, var ska de som inte har råd då bo? säger Kicki Björklund.

Publicerad 30 november, 2015

Heimstaden köper i Lund

Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund i och med att man köper fastigheten Ridfogden 1 i Norra Fäladalen. Fastigheten består av sex byggnader med en total yta om 11 200 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppskattas av Fastighetssverige till omkring 300 miljoner kronor. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Borås

Victoria Park köper fastigheter för en halv miljard i Borås

Victoria Park köper tre fastigheter med drygt 900 lägenheter och en yta om cirka 60 000 kvadratmeter. Säljare är det kommunala AB Bostäder i Borås och det underliggande fastighetsvärdet uppskattas till 531 miljoner kronor. Beståndet består av orenoverade miljonprogramslägenheter i stadsdelarna Hässleholmen och Sjöbo och tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016. Läs mer

Norrland

Kraftig uppgång för transaktionsvolymen i Norrland

I statistik som Pangea Property Partners har tagit fram åt Fastighetsnytt framgår det att transaktionsvolymen i Norrland hittills i år uppgår till drygt 13 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med hela 60 procent jämfört med samma period i fjol. En orsak är flera stora förvärv i Umeå där bland annat Blackstone och Wallenberg Foundations […] Läs mer

Construction

Rikshem och Veidekke bildar gemensamt bolag

Rikshem och Veidekke har tidigare varit aktiva i debatten om ett ökat bostadsbyggande. Nu går de två bolagen samman med syftet att förvärva och utveckla ägande- och bostadsrätter, rapporterar Fastighetsnytt. 150 bostäder i Stockholmsområdet kommer att gå till försäljning innan årsskiftet. Läs mer