Lulebo säljer och bygger nytt « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Lulebo säljer och bygger nytt

Lulebo planerar en nybyggnation av 565 lägenheter under de närmaste åren, skriver Fastighetssverige. Man kommer bland annat att bygga flerbostadshus samt ett antal Trygghetsboenden. Man kommer även att bygga på befintliga hus, så kallade förtätningar.

– Lulebo har i uppdrag att bygga 1 000 nya lägenheter under perioden 2014 till 2023. Vi har redan färdigställt 249 stycken och i dag presenterar vi 565 planerade eller påbörjade lägenheter som kommer att färdigställas de närmaste åren. Vi presenterar också vad vi kommer att bygga fram till år 2023 för att klara ägardirektivet, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, till förordnad vd på Lulebo.

Samtidigt planeras en försäljning av 1400 lägenheter, vilket beror på nya ägardirektiv från Luleå kommun som innebär att Lulebo måste minska sitt bostadsinnehav till 45-55 procent av det totala beståndet av hyreslägenheter i Luleå. Rikshem tecknade i juni en avsiktsförklaring om att köpa en del av Lulebos fastighetsbestånd.

Publicerad 16 oktober, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt

Under januari till september 2015 har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts i Sverige, rapporterar Fastighetssverige. Detta är 11 procent högre jämfört med de tre första kvartalen i fjol, vilket innebär att 2015 ser ut att bli ett rekordår. Hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år utgörs av portföljaffärer. Läs mer

KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram

Bostadsbristen aktualiseras i och med den plötsliga invandrarvågen och de politiska partierna måste inse att vi står inför en kris, menar Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Det krävs att partierna gör avkall på ideologier och samarbetar över blockgränserna. Man måste våga fatta obekväma beslut. Läs mer

Värmdö säljer till Rikshem

Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) kom i våras överens med Socialdemokraterna i Värmdö om att ta in en delägare till Värmdö Bostäder. Affären är klar och Rikshem köper nu 49 procent av Värmdö Bostäder för 1,4 miljarder kronor, rapporterar Fastighetssverige. Läs mer

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad. Läs mer