Luleå vill växa med 10 000 invånare « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Luleå vill växa med 10 000 invånare

Luleås befolkning växer stadigt och staden har nu mer än 75 000 invånare. Som en av Norrbottens viktigaste tillväxtstäder planerar man dock för ytterligare 10 000 invånare, skriver Fastighetsnytt. Kommunens nya översiktsplan, Vision 2050, innehåller olika program för ett växande och hållbart Luleå.

– Vision 2050 är en översiktsplan, men för mig är den mycket mer än så. Visionen står framförallt för hur vi ska ta hand om människorna i staden, både de blivande och de befintliga Luleåborna. Samtidigt som vi ska bygga och bli fler har vi nämligen också ett mänskligt perspektiv och ett miljöperspektiv. Det ska finnas plats för fler människor och fler företag, men det måste också finnas plats för att kunna leva ett gott liv i Luleå, säger Malin Lagerwall.

Man är nu i full gång med att förverkliga visionens olika projekt. För att komma tillrätta med bostadsbristen byggde man 320 bostäder under 2013, och under perioden 2014 – 2016 planerar man att bygga ca 1 500 bostäder för drygt 2 600 boende.

– Just nu satsar vi på att förtäta centrum. Det största projektet kallas för Kronan och det handlar om att skapa ett helt nytt bostadsområde med flera tusen bostäder på ett gammalt militärområde. Ett annat område som håller på att genomgå en stor omvandling är Munkeberg strand, som är ett centrumnära och vattennära bostadsområde som nu ska byggas ut, säger Malin Lagerwall.

I Vision 2050 vill man skapa en attraktiv och invånarvänlig stad med kollektivtrafik, arbetsplatser, skolor, restauranger, idrottshallar och mycket mera. Med så mycket på gång behöver kommunen hjälp.

– En av våra absolut största utmaningar i konkretiserandet av Vision 2050 är att attrahera investerare. Det krävs att fler ser Luleås potential och vill bidra till stadens utveckling. Därför jobbar vi mycket på att försöka hitta nya kapitalstarka aktörer som är intresserade av att bygga och investera i Luleå, säger Malin Lagerwall.

Publicerad 17 februari, 2015

Oro över rekordåret 2015

DI skriver i en artikel att Boverket spår att hela 42 500 bostäder ska börja byggas under 2015, en nivå som inte uppnåtts sedan tidigt 90-tal. Låga räntor, stigande bostadspriser och enklare regler är några faktorer som gynnat bostadsbyggandet. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Hyreshöjningskraven fortsätter att minska

Fastighetsnytt skriver att trenden med lägre yrkanden om hyreshöjningar sedan 2011 fortsätter även i år. 2011 drevs antalet yrkanden från bostadsfastighetsägarna upp, och i framför allt Stockholm var lägets betydelse ett centralt argument från bolagens sida. Sedan dess har antalet yrkanden minskat och är idag 1,41 procentenheter lägre än 2011 för allmännyttan och 1,14 procentenheter […] Läs mer

De största affärerna 2014

Sveareal-affären och D Carnegies storaffär toppar listan över 2014 års största affärer. Transaktionsvolymen 2014 nådde rekordnivåer och Fastighetsvärlden har listat de 20 största affärerna på sin hemsida. Här är de 10 topplaceringarna: Läs mer

Hushållen lägger mindre pengar på boendet

Under 2013 lade hushåll i hyresrätt 28 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Samma siffra var för hushåll i bostadsrätt 20 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent, enligt SCB. Siffrorna visar på en minskning sedan 2004, men minskningen var mindre för de hushåll som bor i hyresrätt. Läs mer

Summering av rekordåret 2014

Transaktionsvolymen uppgick under 2014 till rekordnivån 157 miljarder kronor och Fastighetsvärlden har sammanställt genomsnittet från sex bolag. Skillnaden beror på att de olika bolagen har olika kriterier som de utgår ifrån i sina sammanställningar. Här följer årets transaktionsvolym enligt de olika aktörerna: Läs mer

NCC får miljonorder i Växjö

Växjöbostäder låter totalrenovera Araby, stadens största miljonprogramsområde som omfattar 90 hyreslägenheter. Ordern som är värd cirka 60 miljoner kronor går till NCC som också har option om att få renovera resterande 210 lägenheter i kvarteret Alabastern. Läs mer

Nordhalla köper lägenheter i Skellefteå

Nordhalla köpte den 1 april 2015 ett fastighetsbestånd om 1 141 lägenheter av Skelleftebostäder för ca 600 miljoner kronor. Förvaltningen av fastigheterna sköts fortsatt av Skebo en tid framöver och kommer sedan att tas över av Heimstaden som förvaltar Nordhallas fastighetsportfölj. Skebo har fram till 2020 ett investeringsbehov om cirka 2,1 miljarder kronor, varav 1,4 […] Läs mer

Skanska bygger i Kalmar

Skanska har fått ett bygguppdrag i Kalmar värt 220 miljoner kronor. Det är den första etappen i utbyggnaden av Gesällen på Kvarnholmen och det handlar om att bygga flerbostadshus med ett hundratal lägenheter samt verksamhetslokaler. Uppdraget kommer från HSB Sydost som i och med affären köper Skanskas mark i kvarteret Gesällen. Läs mer