KTH-professor vill främja mångfalden på bostadsmarknaden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

KTH-professor vill främja mångfalden på bostadsmarknaden

I en krönika i Fastighetsnytt resonerar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, kring vikten av att veta hur vi ska bygga attraktiva städer. Han pekar på en trend inom stadsplanering som går ut på att man helt enkelt tittar på marknaden och ser vilka egenskaper som genererar dyra bostäder och använder detta som riktmärke vid stadsplanering. Dyra bostäder betyder attraktiva bostäder och det är så vi bör bygga.

Lind höjer dock ett varningens finger för ett sådant enkelspårigt resonemang och menar att det i lika hög grad är utbud som efterfrågan som sätter priserna. Efterfrågan på radhus i förorten är kanske lika stor som på lägenheter i innerstaden, men om utbudet på radhus i förorten är mycket större så sjunker priserna. Därav faran i att använda bostadspriser som enda indikator på attraktivitet.

Vidare varnar Lind för att stirra sig blind på att nybyggda bostäder ska generera höga priser, det viktiga är istället att gå med vinst. Det kan alltså vara lika lönsamt att bygga i förorterna som i innerstaden om till exempel markkostnaderna där är betydligt lägre. Lind skriver att ”vi ska bygga överallt där priserna på färdiga hus är högre än summan av markvärden och byggkostnader”. Städer innebär mångfald och en mängd olika uppfattningar om vad som är attraktivt. Stadsplaneringen måste främja den mångfalden, menar Lind.

Publicerad 27 oktober, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Euro

Europeiska fonder på fortsatt frammarsch

Den positiva utvecklingen för onoterade fastighetsfonder i Europa fortsätter enligt INREV Q2 2014 Quarterly Index. Totalavkastningen om 1,31% från första kvartalet ökade till 2,66% under det andra kvartalet. Detta berodde till stor del på värdetillväxten som bidrog med en ökning om 1,81%. Läs mer

Sundsvall

Gimmel köper fastigheter i Sundsvall

Gimmel Fastigheter har köpt fastigheter i Sundsvall för 270 miljoner kr. Affären omfattar närmare 480 lägenheter om sammanlagt 320 000 kvadratmeter. Fastigheterna, Härsta 9:3, Västland 26:39 samt Sundsbruk är belägna 6-7 kilometer norr om Sundsvall. Läs mer

Stendörren åter på börsen via omvänt förvärv

Stendörrens kommersiella fastigheter går enligt Fastighetsvärlden in på börsen via ett omvänt förvärv av First North-bolaget Header Compression Sweden Holding AB. Stendörrens fastighetsbestånd värderas till två miljarder kr och förvärvet sker genom en kvittningsemission om 68,6 miljoner aktier. Läs mer

Graflunds blir en del av D. Carnegie & Co

När D. Carnegie & Co under sommaren förvärvade ett stort fastighetsbestånd från Obligo förvärvade man även förvaltningsorganisationen Graflunds vilka kommer att sköta förvaltningsuppdraget för samtliga fastigheter inom koncernen från och med den 1 oktober. Beståndet omfattar 3 900 lägenheter samt en del kommersiella lokaler. Läs mer