KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram

Bostadsbristen aktualiseras i och med den plötsliga invandrarvågen och de politiska partierna måste inse att vi står inför en kris, menar Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Det krävs att partierna gör avkall på ideologier och samarbetar över blockgränserna. Man måste våga fatta obekväma beslut.

Många nya bostäder behöver byggas på kort tid och Lundström menar att det krävs ett nytt miljonprogram. Samtidigt kan inte enbart nybyggnation förväntas lösa problemen utan det krävs också ett effektivare utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. För att öka incitamenten för att byta bostad föreslår Lundström bland annat en höjd och årlig kommunal fastighetsskatt samt reducerad/borttagen skatt på realisationsvinst.

Lundström menar också att man måste försöka locka riskkapital till nyproduktionen av bostäder, då regeringens bidragspengar inte förväntas räcka särskilt långt. Han menar också att besluten om hur mycket som behöver byggas på lång sikt bör lyftas upp på regional/statlig nivå.

Lundström höjer också ett varningens finger och menar att alla tecken pekar på att vi har skapat en bostadsbubbla. Den extremt låga räntan och de skenande bostadspriserna påminner om situationen på 1980-talet. Åtgärder som minskade ränteavdrag och höjd fastighetsskatt borde ha satts in tidigare, menar Lundström.

Publicerad 16 oktober, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt

Under januari till september 2015 har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts i Sverige, rapporterar Fastighetssverige. Detta är 11 procent högre jämfört med de tre första kvartalen i fjol, vilket innebär att 2015 ser ut att bli ett rekordår. Hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år utgörs av portföljaffärer. Läs mer

Värmdö säljer till Rikshem

Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) kom i våras överens med Socialdemokraterna i Värmdö om att ta in en delägare till Värmdö Bostäder. Affären är klar och Rikshem köper nu 49 procent av Värmdö Bostäder för 1,4 miljarder kronor, rapporterar Fastighetssverige. Läs mer

Lulebo säljer och bygger nytt

Lulebo planerar en nybyggnation av 565 lägenheter under de närmaste åren, skriver Fastighetssverige. Man kommer bland annat att bygga flerbostadshus samt ett antal Trygghetsboenden. Man kommer även att bygga på befintliga hus, så kallade förtätningar. Läs mer

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad. Läs mer