Kraftig ökning av bostadsrätter på 15 år « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Kraftig ökning av bostadsrätter på 15 år

Antalet bostadsrätter har ökat med 52 procent på 15 år jämfört med 8 procent för hyresrätter, enligt Fastighetssverige. Fastighetsägarna har tittat på data från SCB och kan tydligt konstatera att andelen hyresrätter halkar efter allt mer.

– Hyresrätten är viktig för alla som inte vill eller kan äga sitt boende, men den är också viktig för samhällsekonomin. Med fler hyresrätter ökar rörligheten så att människor lättare kan ta ett jobb eller söka en utbildning i en annan stad, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Sedan 1990 har antalet bostadsrätter i landet ökat med 360 000 lägenheter och hyresrätter endast med 130 000 lägenheter. I Stockholms kommun har antalet hyresrätter minskat med drygt 57 000 lägenheter under samma period.

– Hyresmarknaden är hårt reglerad medan bostadsrättsmarknaden är fri. Det kombinerat med gynnsamma skatteregler, som ränteavdraget för det ägda boendet, har skapat den dysfunktionella bostadsmarknad vi har idag med en enorm brist på hyresrätter som följd. När regeringen nu kommer med ett subventionspaket är det missriktat. För en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad kommer strukturella reformer alltid att vara viktigare än tillfälliga tillskott av skattemedel. Hyresrätten behöver inte subventioner. Ge den istället förutsättningar för egen bärkraft, menar Rudolf Antoni.

Publicerad 16 oktober, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt

Under januari till september 2015 har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts i Sverige, rapporterar Fastighetssverige. Detta är 11 procent högre jämfört med de tre första kvartalen i fjol, vilket innebär att 2015 ser ut att bli ett rekordår. Hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år utgörs av portföljaffärer. Läs mer

KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram

Bostadsbristen aktualiseras i och med den plötsliga invandrarvågen och de politiska partierna måste inse att vi står inför en kris, menar Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Det krävs att partierna gör avkall på ideologier och samarbetar över blockgränserna. Man måste våga fatta obekväma beslut. Läs mer

Värmdö säljer till Rikshem

Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) kom i våras överens med Socialdemokraterna i Värmdö om att ta in en delägare till Värmdö Bostäder. Affären är klar och Rikshem köper nu 49 procent av Värmdö Bostäder för 1,4 miljarder kronor, rapporterar Fastighetssverige. Läs mer

Lulebo säljer och bygger nytt

Lulebo planerar en nybyggnation av 565 lägenheter under de närmaste åren, skriver Fastighetssverige. Man kommer bland annat att bygga flerbostadshus samt ett antal Trygghetsboenden. Man kommer även att bygga på befintliga hus, så kallade förtätningar. Läs mer

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad. Läs mer