Kommunernas markpolitik – ett hinder för billiga bostäder? « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Kommunernas markpolitik – ett hinder för billiga bostäder?

I en artikel i Fastighetsnytt från januari dryftas problemet med kommunernas planläggning av mark. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi menar att kommunernas planläggning av mark strider mot grundlagen och får visst medhåll av bostadsminister Peter Eriksson. Hans Lind syftar på följande paragraf i grundlagen:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

– Är det inte uppenbart att staten och kommunerna bryter mot lagen när en småhustomt utanför storstaden kostar 2–3 miljoner kronor? Värdet på jord- och skogsbruksmark ligger på omkring 50 000 kronor, vilket innebär att en sådan tomt får kosta högst en halv miljon kronor, annars har man inte skött sig, säger Hans Lind.

– Jag tycker att det är alldeles uppenbart att man utnyttjar sitt markinnehav för att dra in så mycket pengar som möjligt till kommunen snarare än att bygga bostäder med rimliga hyresnivåer, säger Peter Eriksson (MP).

Olof Moberg, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, försvarar dock dagens system och pekar på det problematiska i att kommunen skulle sälja mark för 500 000 som en privat markägare kan begära 2 miljoner för. Marknaden och bruksvärdesystemet är det som styr, menar Moberg.

Erik Pelling, ordförande i mark och exploateringsutskottet i Uppsala, håller med och menar att ”offentliga aktörer inte får gynna enskilda parter och att marknaden styr prissättningen som kommunen har att följa”.

Moberg menar samtidigt att problemet med höga markpriser är som störst i huvudstaden men att situationen skiljer sig åt markant på olika håll i landet.

– Det finns även kommuner som är beroende av privata markexploatörer och skänker bort mark gratis till bolag som vill bygga bostäder, säger Moberg.

Bostadsminister Peter Eriksson menar att storstäderna, som äger mest mark, måste se över sina kriterier för att komma tillrätta med de stora skillnaderna.

– De måste styra om markpolitiken och börja bygga fler billiga bostäder. Vi måste bygga städer och bostäder åt alla. Jag har träffat flera byggföretag i Stockholm som vill göra det, men inte får chansen. Utmaningen består av att redan i markanvisningen ställa krav på bostäder med lägre hyra.

Boverkets bostadsmarknadsenkät från förra året visar att 171 av landets kommuner planerar att köpa mark för att bygga bostäder. Samtidigt visar statistik från SCB att 54 procent av de som bor i hyresrätter skulle behöva lägga 40 procent av sin inkomst för att ha råd med en nyproducerad hyresrätt på 60 kvadratmeter.

– Nya bostäder kan sällan efterfrågas av dem med minst tillgångar. Problemet för många kommuner är att billiga hyresrätter sänker markpriset och det är en svår ekvation, säger Olof Moberg.

Hans Lind menar att det behövs mark med byggrätter för att komma till rätta med problemet och kunna producera prisvärda bostäder. I dagens läge gör kommunernas planmonopol att det är människor som redan har en bra bostad som bestämmer antalet byggrätter på kommunal mark.

– Detta utbud styrs helt av staten och kommunen. Den byggbara marken begränsas genom ett omfattande regelverk enbart för att skydda olika intressen.

Peter Eriksson menar att det främst är en fråga om kommunalt ansvar och att ”markpolitiken och markanvisningarna avgör vad som byggs”. På frågan om ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna borde ses över svarar han följande:

– Jag jobbar hellre med att ge morötter, men ibland måste man ställa krav också. Vi måste börja prata om problemet och bygga bostäder åt alla. Det går om den politiska viljan finns.

Publicerad 22 februari, 2018

Framgångsrikt 2017 för Svenska Bostadsfonden

2017 var ett händelserikt och spännande år för Svenska Bostadsfonden. Under året förvärvades totalt 10 fastighetsportföljer om drygt 400 MSEK till både privatmarknadsfonderna och de institutionella fonderna. Nedan följer en överblick över vad som hänt i de olika fonderna under 2017. Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB är en väl sammansatt […] Läs mer

Willhem säljer miljonprogram och köper nyproducerat

Fastighetsbolaget Willhem har sålt miljonprogramsfastigheter i Lindängen, Malmö, för 795 MSEK till Victoria Park och Trianon. Affären omfattar 722 lägenheter. Dagen efter att försäljningen offentliggjordes meddelade Willhem att bolaget köper hyresrättsfastigheter i Elinegård i södra Malmö för 179 MSEK. Säljare är Bonava och förvärvet omfattar 90 hyreslägenheter. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Bostadsmarknadsenkäten 2017

I 2017 års upplaga av Boverkets bostadsmarknadsenkät har landets samtliga 290 kommuner deltagit. Punkterna nedan utgör en kort sammanfattning av enkäten: 255 av 290 kommuner gör bedömningen att det råder ett underskott på bostäder, vilket är en ökning med 72 kommuner på 2 år. Trots ett ökat bostadsbyggande är situationen på bostadsmarknaden fortsatt ansträngd för […] Läs mer

Heimstaden förvärvar i Norrköping

Heimstaden förvärvar fastigheter för 371 MSEK av kommunala Hyresbostäder i Norrköping. Affären omfattar 382 lägenheter och tillträde är planerat till den 28 februari 2018. Hyresbostäder vill med försäljningen bland annat frigöra resurser till att vidareutveckla Klockaretorpet Centrum. – Att sälja en del av det bestånd som vi en gång byggt och under många år ägt […] Läs mer

Stena minskar antalet bostadsrätter på grund av svalt intresse

Stena Fastigheter har beslutat att göra förändringar i sin bostadsproduktion gällande 440 lägenheter i Uppsala. Från början planerade bolaget att beståndet skulle bestå av 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Fördelningen blir nu istället 80 procent hyresrätter och 20 procent bostadsrätter. – Det finns ett väldigt stort utbud av nyproducerade lägenheter på marknaden i […] Läs mer

Boverket ändrar certifieringskraven för funktionskontrollanter

Det råder ett ökat behov av funktionskontrollanter i och med det tilltagande bostadsbyggandet samt att många av dagens kontrollanter kommer att försvinna på grund av pensionsavgångar inom en snar framtid. För att säkra tillgången på kontrollanter ändrar nu Boverket kraven för att bli certifierad som funktionskontrollant. Förändringarna innebär bland annat att kraven på allmän teknisk […] Läs mer

Varning för överskott av nyproducerade bostäder på flera håll

För att analysera utbud och efterfrågan av nyproducerade bostäder på bostadsmarknaden har JLL och Evidens tagit fram Residential Market Index, rapporterar Fastighetsvärlden. Rapporten visar att nyproduktionen av bostäder i Mölndal, Järfälla och Uppsala är större än vad som kan motiveras av hushållens betalningsförmåga och köpvilja. Läs mer