Kommunalt och privat samarbete kan lösa bostadsbristen « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Kommunalt och privat samarbete kan lösa bostadsbristen

Under årets Almedalsvecka kommer Svenska Bostadsfonden att finnas på plats för att diskutera hur samarbeten mellan allmännyttan och privata aktörer kan bidra till att lösa den svenska bostadsbristen. Genom att kombinera allmännyttans tillgång till mark och befintliga fastigheter med privata aktörers kapital och entreprenörsanda finns stora möjligheter att producera fler nya lägenheter än vad som annars skulle vara möjligt. Kom gärna förbi och prata med oss om dina tankar kring detta!

Redan idag har flertalet kommuner börjat använda sig av möjligheten att sälja ut delar av sitt befintliga bestånd till en ny, långsiktig ägare för att få råd med renoveringar och nyinvesteringar. Svenska Bostadsfonden har varit delaktig i flera affärer av denna typ, och vi för dessutom diskussioner med flera kommuner angående samarbeten även vid nyproduktion.

Vi på Svenska Bostadsfonden menar att det är viktigt att utnyttja de resurser och den kunskap som finns på olika håll i samhället för att lösa den svenska bostadsbristen. Som en långsiktig privat aktör kommer vi att fortsätta arbeta hårt för att bidra till en hållbar lösning som förhoppningsvis även stärker hyresrättens roll i Sverige.

Publicerad 24 juni, 2013
default property

Botkyrka sålde till oväntad köpare

Botkyrka har enligt Fastighetsvärlden bestämt sig för en köpare av ett 1 300 lägenheter stort bestånd, vilket motsvarar 10 procent av bolagets samtliga fastigheter. Efter att fem intressenter bedömdes som seriösa blev det till slut det nybildade bolaget Mitt Alby som valdes ut. Priset uppgick till 705 miljoner kronor. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Paulsson förvärvar Acta-bestånd i Landskrona

Företaget Paulssons Fastigheter, som är baserat i Lund, har enligt Fastighetsvärlden förvärvat ett 20-tal bostadsfastigheter med 800 lägenheter i Landskrona av Markarydsbostäder Holding AB. Beståndet har en total area om 66 329 kvadratmeter varav 7 658 är lokaler, och det underliggande fastighetsvärdet uppskattas till 370 miljoner. Markarydsbostäder Holding AB tillhör den fastighetskoncern som den norska […] Läs mer

Rikshem storköper i Norrköping

Norrköpings allmännyttiga bostadsbolag Hyresbostäder har sålt 1 045 lägenheter fördelade mellan två portföljer. Enligt Fastighetsvärlden är Rikshem köpare av den största portföljen, som består av omkring 800 lägenheter, medan den andra portföljen som består av radhusfastigheter förvärvas av Vissland Fastigheter i Linköping. Läs mer

Greg Dingizian

Victoria Park storköper av Acta

Victoria Park har enligt Fastighetssverige tecknat avtal om att köpa två portföljer med bostadsfastigheter som består av totalt 2 178 lägenheter fördelade mellan 46 fastigheter i Linköping och Markaryd. Affären beräknas på ett underliggande fastighetsvärde om 910 miljoner kronor. Säljare är den norska kapitalförvaltaren Acta via bolagen Hyresbostäder i Sverige II AB och Markarydbostäder Holding […] Läs mer

default

Bostadsfastigheter säker investering enligt Newsec

I en artikel i Fastighetstidningen lyfter Newsecs chefsekonom Arvid Lindqvist fram bostadsfastigheter som en attraktiv och stabil investering. Lindqvist menar att den stora bostadsbristen, vilket inneburit mycket låga vakanser i attraktiva regioner, kombinerat med hyresregleringen som ger en stabil hyresutveckling är de viktigaste anledningarna till varför detta tillgångsslag är så intressant. Han menar att bostadsbristen, […] Läs mer

Chris Heister

Färre nya bostäder i Stockholm under 2012

Endast 6 600 nya bostäder påbörjades i Stockholms län under 2012 enligt en årlig rapport från Länsstyrelsen. det är 1 500 färre än året innan och 2 000 färre än år 2010. Om även ombyggnader av lokaler, vindar och fritidshus räknas med ökar siffran till 7 100 bostäder, men det är fortfarande långt ifrån regionens […] Läs mer

prispall, topp 3, utmärkelse

Tre rådgivare i säljtoppen

Enligt statistik från Datschas nya bolagstjänst som Fastighetsvärlden tagit del hade fastighetsaffärer värda omkring 38 miljarder kronor genomfört i mitten av juni. I de affärer där externa rådgivare användes utmärkte sig tre företag som ledande räknat utifrån marknadsandel. De tre mest anlitade rådgivare hittills i år är Leimdörfer med en andel om 27 procent, Tenzing […] Läs mer

default, hus, våg, balans, ekonomi, jämvikt

85 procent av kommunerna har bostadsbrist

Hela 85 procent av Sveriges kommuner har bostadsbrist enligt en den årliga Bostadsmarknadsenkäten som publiceras av Boverket varje år. Enkäten går ut till samtliga kommuner i Sverige, och i år medverkade 289 av dessa. Andelen kommuner som har brist på hyresrätter har fortsatt att öka sedan förra året. De flesta av kommunerna med brist har […] Läs mer

tåg, räls

Stor potential i den fjärde storstadsregionen

I en artikel i Fastighetsnytt lyfts Linköping och Norrköping, som tillsammans bildar vad som kallas den fjärde storstadsregionen, fram som en potentiell tillväxtmotor i den svenska ekonomin. Möjligheterna som skapas när Linköpings Universitet växer och skapar grogrund för en kunskapsintensiv storstadsregion är stora. Dessutom lyfts Ostlänken, en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan städerna med planerad byggstart 2017, […] Läs mer

LeifLinde

Bostadsbristen snuvar Stockholm på miljarder

Den omfattande bostadsbristen i Stockholm innebär mycket stora inkomstbortfall för kommunen. Enligt en analys som genomförts av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Riksbyggen och HSB Riksförbund beräknas det samlade produktionsbortfallet i Stockholm mellan 330 och 660 miljarder kronor för perioden 2010-2030. Lönesumman blir dessutom 23-46 miljarder lägre, och kommunens skattebortfall 8-15 miljarder. Läs mer

Stockholm

Förening knep del av Willhems storaffär

Storaffären i Stockholm värd nästan 1,5 miljarder kronor mellan Willhem och Familjebostäder, som partnerna enades om under förra året, blev lite mindre än väntat. Fastighetsvärlden rapporterar nämligen att en bostadsrättsförening hann lämna in en intresseanmälan för att förvärva fastigheten Smålänningen 3 i Blackeberg av Familjebostäder för 141 miljoner. Läs mer

villa

Var fjärde bor kvar hos föräldrarna

Bostadsbristen och höga bostadspriser gör att allt fler unga vuxna bor kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt en undersökning som genomförts av SKOP med 1 100 unga vuxna mellan 20-27 år i Göteborgsregionen på uppdrag av Hyresgästföreningen var andelen som bodde kvar hemma hela 24 procent, eller nästan en av fyra. Det kan jämföras med […] Läs mer

grupp, människor

Bostadsbolagens regler ofta fyrkantiga

I en intervju med Fastighetsnytt säger bostadsminister Stefan Attefall att han tycker många kommunala bostadsbolags schabloniserade krav på exempelvis en inkomst om tre till fyra gånger hyran är fyrkantigt och slår mot grupper som trots allt har en ordnad ekonomi. Istället förordar han mer individuella bedömningar. Läs mer

Utredning skall undersöka svaga bostadsmarknader

Regeringen har enligt Fastighetsnytt utsett Martin Nilsson, hovrättsråd vid Hovrätten i Skåne och Blekinge, till utredare för att se över bostadssituationen på svaga bostadsmarknader. Uppdraget omfattar bland annat att undersöka hur många bostadsbolag som verkar på svaga bostadsmarknader samt vilket stöd bolagen kan behöva för att kunna verka på normala villkor. Utredningen visar på en […] Läs mer

Bostadslots ska ge 100 000 nya bostäder

Stockholms stad har inrättat en ny tjänst i form av en bostadslots som skall underlätta nybyggnationen av bostäder i staden. Dessutom kommer stadsbyggnadskontoret att erbjuda ett utökat stöd med fokus på tydligare uppföljning, utvecklade metoder och direktkontakt med byggherrar. Målsättningen med de nya åtgärderna är 100 000 nya bostäder till år 2030. Läs mer

Boden planerar historisk utförsäljning

Boden kommun utreder en försäljning av hela fastighetsbeståndet som tillhör det allmännyttiga bostadsbolaget Bodenbo i Boden. Det skulle enligt Fastighetsvärlden utgöra den första utförsäljningen av detta slag i Norrland. Fastighetsbeståndet består idag av 2 000 lägenheter och ett 40-tal lokaler fördelade i 44 fastigheter och värderas till 1,3 miljarder kronor. Läs mer

kiruna

Nya hyresrätter planeras i Kiruna

NCC har fått en order att bygga 62 nya hyreslägenheter i Kiruna värd 70 miljoner kronor. Det är LKAB som står som uppdragsgivare då företaget erbjuder ersättningslägenheter på grund av omflyttningar när gruvan i området växer. Läs mer