Kallelser i Svenska Bostadsfonden 8 till 12 « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Kallelser i Svenska Bostadsfonden 8 till 12

Nedan hittar du information om och kallelser till våra årsstämmor 2015.

Svenska Bostadsfonden 8 AB – Årsstämma tisdag 26 maj 2015 kl. 09.00

Svenska Bostadsfonden 8 AB – Kallelse årstämma 2015
Svenska Bostadsfonden 8 AB – Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 8 AB – Styrelsens fullständiga förslag till beslut
Svenska Bostadsfonden 8 AB – Årsredovisning och koncernredovisning

Svenska Bostadsfonden 9 AB – Årsstämma tisdag 26 maj 2015 kl. 11.00

Svenska Bostadsfonden 9 AB – Kallelse årstämma 2015
Svenska Bostadsfonden 9 AB – Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 9 AB – Styrelsens fullständiga förslag till beslut
Svenska Bostadsfonden 9 AB – Årsredovisning och koncernredovisning

Svenska Bostadsfonden 10 AB – Årsstämma måndag 25 maj 2015 kl. 10.00

Svenska Bostadsfonden 10 AB – Kallelse årstämma 2015
Svenska Bostadsfonden 10 AB – Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 10 AB – Styrelsens fullständiga förslag till beslut
Svenska Bostadsfonden 10 AB – Årsredovisning och koncernredovisning

Svenska Bostadsfonden 11 AB – Årsstämma måndag 25 maj 2015 kl. 13.00

Svenska Bostadsfonden 11 AB – Kallelse årstämma 2015
Svenska Bostadsfonden 11 AB – Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 11 AB – Styrelsens fullständiga förslag till beslut
Svenska Bostadsfonden 11 AB – Årsredovisning och koncernredovisning

Svenska Bostadsfonden 12 AB – Årsstämma måndag 25 maj 2015 kl. 15.00

Svenska Bostadsfonden 12 AB – Kallelse årstämma 2015
Svenska Bostadsfonden 12 AB – Fullmaktsformulär
Svenska Bostadsfonden 12 AB – Styrelsens fullständiga förslag till beslut
Svenska Bostadsfonden 12 AB – Årsredovisning och koncernredovisning

Publicerad 27 april, 2015
Lars Swahn 245px

Svenska Bostadsfonden erhåller tillstånd från Finansinspektionen

Svenska Bostadsfonden har fått tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder inom ramen för AIFM-direktivet. Därmed är bolaget en av de första fastighetsfonderna som får AIFM-licens. AIFM-direktivet syftar till att EU:s medlemsstater ska ha gemensamma regler för alternativa investeringsfonder, vilket omfattar Svenska Bostadsfonden Managements verksamhet. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Fastigheter – en eftertraktad investering

Sverrir Thòr skriver i en artikel i Fastighetsnytt att Riksbankens beslut att införa negativ ränta talar för att 2015 kommer att bli ett nytt rekordår för aktiviteten på transaktionsmarknaden, något som även Newsec förutspår i rapporten Nordic Property Outlook. Man skriver också i rapporten att totalavkastningen på svenska fastigheter troligen kommer att vara fortsatt hög […] Läs mer

Ökat bostadsbyggande under 2014

Preliminära uppgifter från SCB visar att 38 500 lägenheter började byggas under 2014 jämfört med 30 402 lägenheter under 2013, vilket innebär en ökning med 27 procent. I flerbostadshus påbörjades 30 100 lägenheter, en ökning med 26 procent, och i småhus påbörjades 8 400 lägenheter, en ökning med 27 procent från 2013. Läs mer

Sju vinnare får bygga i unik stadsdel i Helsingborg

350 nya lägenheter ska byggas i Oceanhamnen i Helsingborg och nu har de sju vinnande förslagen i markanvisningstävlingen presenterats. Oceanhamnen med sitt unika läge med utsikt över Öresund förvaltas av Helsingborgs Stads Mark- och Exploateringsenhet (MEX) som i höstas anordnade en markanvisningstävling för bostäder i stadsdelen. Läs mer

Bostäder ökar mest

IPD:s fastighetsindex visar att totalavkastningen ökade från 6,8 procent till 8,1 procent mellan 2013 och 2014, och direktavkastningen steg från 4,9 procent till 5,1 procent. Inom bostäder var värdestegringen högst, 4,5 procent, följt av kontor med 3,7 procent. Industrifastigheter backade med -0,4 procent. Läs mer

Andel privat ägande i miljonprogrammen ökar

Fastighetsvärlden har i sitt senaste nummer gjort en kartläggning av miljonprogrammen i Sveriges 23 största kommuner. Det handlar om 191 500 lägenheter i fastigheter byggda mellan 1965 och 1974. 60 procent av beståndet är nu i privat ägo och den siffran kan enligt Fastighetsvärlden komma att öka då många kommuner kan tänka sig ytterligare försäljningar […] Läs mer