Ingen lösning i sikte i ”Göteborgsstrandningen” « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Ingen lösning i sikte i ”Göteborgsstrandningen”

Konflikten mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ser ut att fortsätta då Hyresnämnden beslutat att gå på Fastighetsägarnas linje och fortsätta med processen att pröva hyrorna för de 43 000 lägenheter för vilka förhandlingarna strandade i fjol.

Hyresnämnden har bara hunnit fastställa nya hyror för ett fåtal av lägenheterna samtidigt som det har inletts nya förhandlingar om årets hyror. Hyresgästföreningen menar att det är orimligt att det ska drivas en rättslig process samtidigt som det pågår hyresförhandlingar om samma sak. Fastighetsägarna välkomnar däremot beskedet.

– Det är glädjande att hyresnämnden slagit fast att vi kan ha förlikningssamtal med motparten under tiden som den juridiska processen pågår, säger Pia Grönquist, chefsjurist på Fastighetsägarna GFR.

Samtalen mellan parterna har varit av informell karaktär och bör därför inte påverka rättsprocessen, enligt Fastighetsägarna, och de får alltså medhåll av Hyresnämnden. Hyresgästföreningen är av en annan åsikt och kommer att överklaga domen till Hovrätten.

– Effekten av detta är att Fastighetsägarna både kan förhandla och processa samtidigt, och det menar vi är orimligt, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

Båda parter är ense om är att det är olyckligt att ärendet drar ut på tiden, men av olika anledningar.

– Det här tar redan för lång tid. Vi har vid tre tillfällen föreslagit att Hyresnämnden ska medla mellan parterna. Samtliga tillfällen har avvisats av Hyresgästföreningen. Det är beklagligt att de inte vill ta sitt ansvar och medverka till en lösning. Under tiden som den här processen pågår byggs en hyresskuld upp hos hyresgästerna, säger Pia Grönquist.

– För hyresgästernas del, och för de fastighetsägare som berörs, är det ytterst olyckligt att strandningen i hyresnämnden fortsätter eftersom det innebär att den kommer att fortsätta, kanske under åratal framöver, säger Carl-Johan Bergström.

Publicerad 29 november, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Akka köper av Gislavedshus

Akka Egendom förvärvar 332 lägenheter från Gislavedshus och har i och med förvärvet en portfölj på mer än 1 000 lägenheter. Bolagets mål är ett fastighetsbestånd om upp till 8 000 lägenheter. Läs mer

Kommuner rapporterar om bostadsbrist i Skåne

Det råder bostadsbrist i nästan 83 procent av landets kommuner men i Skåne ser situationen värre ut än på många håll. 29 av länets 33 kommuner rapporterar bostadsbrist och byggtakten i Skåne skulle behöva fördubblas för att klara befolkningsökningen. Detta framkommer i en ny rapport från Hyresgästföreningen. Läs mer

Hur stor är osäkerheten i Boverkets prognoser?

I en artikel i Fastighetsnytt ställs frågan hur väl underbyggd Boverkets byggbehovsprognos egentligen är. I oktober 2015 reviderade Boverket sin prognos och menade att det behövs cirka 700 000 nya bostäder till 2025. Prognosen bygger till stor del på uppskattningar av befolkningstillväxten, något som idag till mycket stor del påverkas av invandringen. Detta är i […] Läs mer

Hyresökningarna fortsätter att minska

Enligt statistik från SCB så ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016, vilket är den lägsta höjningen sedan 2007. En genomsnittlig månadshyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor, för en tvårumslägenhet 5 141 kronor och för en enrumslägenhet 3 665 kronor. För lägenheter med fyra eller fler rum […] Läs mer

Analys avfärdar svensk bobubbla

En ny analys från Evidens, gjord på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, visar att bostadspriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent per år fram till 2019. På senare år har det talats alltmer om en bubbla på den svenska bostadsmarknaden och syftet med analysen är att se om sådana påstående har någon egentlig grund. Läs mer

Rekordhögt bostadsbyggande inte tillräckligt

Enligt Boverkets senaste prognos påbörjas byggandet av 64 000 nya bostäder under 2016, vilket innebär en ökning med 30 procent från föregående år. 2017 beräknas 67 000 bostäder påbörjas, vilket skulle innebära en ökning på endast 5 procent. Den avstannande byggtakten beror på kapacitetsbrist snarare än efterfrågan, enligt rapporten. Läs mer