Hur stor är osäkerheten i Boverkets prognoser? « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Hur stor är osäkerheten i Boverkets prognoser?

I en artikel i Fastighetsnytt ställs frågan hur väl underbyggd Boverkets byggbehovsprognos egentligen är. I oktober 2015 reviderade Boverket sin prognos och menade att det behövs cirka 700 000 nya bostäder till 2025. Prognosen bygger till stor del på uppskattningar av befolkningstillväxten, något som idag till mycket stor del påverkas av invandringen. Detta är i sin tur en osäker och svårförutsägbar faktor.

– Det har aldrig varit så svårt att göra befolkningsprognoser som det är idag, ändå är det de som ligger till grund för att vi måste bygga så mycket bostäder. Det är nästan bara invandringen som påverkar prognoserna, samtidigt som det är den parameter som är svårast att styra. Prognoserna tas på oerhört stort allvar och jag är lite bekymrad över hur de beräknas och den sanning de blir, säger Maria Pleiborn, seniorkonsult och demograf på WSP.

Pleiborn drar paralleller till 70-talet då prognoserna visade på stora befolkningsökningar i städerna men där befolkningen i Stockholm på kort sikt faktiskt minskade, vilket ledde till att många lägenheter stod tomma eller till och med revs. Pleiborn får medhåll av den före detta bostadsministern Stefan Attefall som menar att bostadsfrågan är av ekonomisk natur och att realinkomster, skatter och räntor är de avgörande faktorerna.

– De gör just nu att vi efterfrågar mycket mer. Det är en positiv faktor, en välståndsfaktor. Men när de ekonomiska parametrarna faller kan det snabbt bli en överhettning. Just nu ser vi en besvärande snabb rörlighet i våra nyproducerade och dyraste områden. Det är ett första tecken på överhettning, när det är så även i de allra hetaste områdena.

Pleiborn menar att det behövs en översyn av hur osäkerheterna i prognoserna kan hanteras och hur man kan vara flexibel i byggplanerna för att undvika att hamna i en liknande situation som på 70-talet.

Publicerad 29 november, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Akka köper av Gislavedshus

Akka Egendom förvärvar 332 lägenheter från Gislavedshus och har i och med förvärvet en portfölj på mer än 1 000 lägenheter. Bolagets mål är ett fastighetsbestånd om upp till 8 000 lägenheter. Läs mer

Kommuner rapporterar om bostadsbrist i Skåne

Det råder bostadsbrist i nästan 83 procent av landets kommuner men i Skåne ser situationen värre ut än på många håll. 29 av länets 33 kommuner rapporterar bostadsbrist och byggtakten i Skåne skulle behöva fördubblas för att klara befolkningsökningen. Detta framkommer i en ny rapport från Hyresgästföreningen. Läs mer

Hyresökningarna fortsätter att minska

Enligt statistik från SCB så ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016, vilket är den lägsta höjningen sedan 2007. En genomsnittlig månadshyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor, för en tvårumslägenhet 5 141 kronor och för en enrumslägenhet 3 665 kronor. För lägenheter med fyra eller fler rum […] Läs mer

Analys avfärdar svensk bobubbla

En ny analys från Evidens, gjord på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, visar att bostadspriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent per år fram till 2019. På senare år har det talats alltmer om en bubbla på den svenska bostadsmarknaden och syftet med analysen är att se om sådana påstående har någon egentlig grund. Läs mer

Rekordhögt bostadsbyggande inte tillräckligt

Enligt Boverkets senaste prognos påbörjas byggandet av 64 000 nya bostäder under 2016, vilket innebär en ökning med 30 procent från föregående år. 2017 beräknas 67 000 bostäder påbörjas, vilket skulle innebära en ökning på endast 5 procent. Den avstannande byggtakten beror på kapacitetsbrist snarare än efterfrågan, enligt rapporten. Läs mer