Fri hyressättning åter under diskussion « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Fri hyressättning åter under diskussion

I en artikel publicerad av ETC behandlas regeringens överenskommelse med C och L om att införa fri hyressättning vid nybyggnation av lägenheter. Förslaget, som börjar gälla 1 juli 2021 om det går igenom, har lett till delade åsikter.

Enligt hyresgästföreningen finns det flera oklarheter i förslaget och man efterfrågar bland annat tydligare direktiv för hur ett system med fri hyressättning ska förhålla sig till de nuvarande presumtionshyrorna. Organisationen ställer sig även skeptisk till att förslaget skulle stimulera nybyggnationen.

– Vi har 60 000 aktivt sökande som vill ha tak över huvudet. Staten behöver ta ett ansvar för bostadsbyggande och inte lägga över det på marknadskrafterna, för det löser ingenting annat än att det skapar trångboddhet, getton och gated communities. Jag har varit på studieresa i England och sett att marknadshyror absolut inte genererat nybyggande. Vi borde istället lära oss av Österrike där staten tar ett ansvar för att bygga bostäder, säger Hyresgästföreningens ordförande i Stockholm, Simon Safari.

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef hos Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, håller med om att ett införande av marknadshyror skulle leda till en hyreshöjning. Samtidigt är han skeptisk till att det skulle leda till ökad nybyggnation.

Peter Englund, professor i nationalekonomi, håller med om att effekterna från det nuvarande förslaget skulle få små effekter på bostadsbyggandet. Han menar också att effekten på hyrorna skulle bli minimal då de i allmänhet redan är marknadsanpassade och nyproduktionen av hyresrätter enbart står för någon enstaka procent av det totala bostadsbeståndet.

– De stora problemen med bristande tillgänglighet och långa köer särskilt för ”enklare” lägenheter löses inte på det sättet. För att få en hyresmarknad som är tillgänglig även för den som kommer utifrån och som inte stått i kö i åratal krävs friare hyressättning i det befintliga beståndet, säger han.

– En friare hyressättning i beståndet behöver kombineras med generösare bostadsbidrag och särskild beskattning av de vinster som fastighetsägarna skulle göra. Men för att öka bostadsbyggandet handlar det nog framförallt om planprocessen, byggnormer och den kommunala beslutsprocessen, tillägger han.

I artikeln nämns även att samhällsbyggnadsbolaget Tyréns har utrett frågan om marknadshyror på uppdrag av allmännyttans intresseorganisation SABO. Där konstaterar man att fastighetsägarna är de som skulle gynnas mest av ett införande av marknadshyror. I utredningen slår man även fast att fri hyressättning troligtvis inte lär få någon effekt på bostadsbyggandet.

Publicerad 21 mars, 2019

Stark expansion för Svenska Bostadsfonden 14 under 2018

Under 2018 har Svenska Bostadsfonden 14 AB fortsatt sin expansion. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 479 200 Ksek, hyresintäkterna ökade med 67 % till 31 987 Ksek och driftnettot med 110 % till 18 215 Ksek. Nettoandelsvärdet per aktie (NAV) uppgick till 51 312 kr och årets resultat efter skatt uppgick till 6 069 Ksek. – Vi känner oss väl tillfreds med det resultat […] Läs mer

Reformer ska lösa bostadsbristen

I en artikel publicerad av Byggvärlden ges en överblick över de reformer som regeringen tagit fram för att komma tillrätta med bostadsbristen och som återfinns i det 73-punktsprogram som tagits fram av regeringen tillsammans med L och C. Exempelvis ska bostadsmarknaden effektiviseras, bostadsbyggandet göras snabbare och billigare och rörligheten på bostadsmarknaden öka. Detta ska ske […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rekordemission i Svenska Bostadsfonden 14 AB

Den 27 februari 2019 fattade styrelsen i SBF 14 tilldelningsbeslut om 1 619 tecknade A-aktier motsvarande cirka 84,2 miljoner kronor i den nyligen avslutad nyemissionen. Med det kapital som tillförs genom nyemissionen, tillsammans med tidigare införskaffat kapital, beräknas bolaget nu kunna förvärva ytterligare fastigheter till ett värde om cirka 300 miljoner kronor. Läs mer

Willhem säljer 11 bostadsfastigheter till Trianon

Enligt uppgifter från Tidningen Fastighetsaktien har Willhem ingått i ett avtal med Fastighets AB Trianon om försäljning av 11 bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 miljoner kronor. De aktuella fastigheterna är belägna i områdena Hermodsdal och Almhög i stadsdelen Fosie och totalt rör det sig om 781 lägenheter fördelat på en bostadsyta […] Läs mer

United Spaces köps upp av Castellum

Castellum köper upp samtliga aktier i United Spaces för 200 miljoner kronor och ansluter sig därmed till den rådande trenden med fastighetsbolag som köper in sig i coworkingbolag. Uppköpet offentliggjordes av Henrik Saxborn, Castellums VD, under en pressträff i Stockholm. I och med förvärvet planerar nu United Spaces att expandera sin verksamhet i Sverige och […] Läs mer

IMF välkomnar marknadshyror för nyproduktion – nuvarande regleringar bör fasas ut på sikt

Internationella valutafonden (IMF) ser positivt på ett införande av marknadshyror för nyproducerade hyresrätter i Sverige. Detta enligt en artikel publicerad av DN Ekonomi som tagit del av fondens årliga utvärdering av den svenska ekonomin. I rapporten framgår det även att IMF tycker att man bör gå ännu längre och helt avskaffa nuvarande regleringar på sikt. […] Läs mer

Heimstaden förvärvar projektfastighet för en halv miljard

Heimstaden gör ett ytterligare förvärv från Bach Gruppen A/S och köper en projektfastighet innehållande 111 lägenheter, enligt en artikel publicerad i World in Property. Fastigheten förväntas vara färdigställd sommaren 2020 och omfattar cirka 7 900 kvadratmeter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 336 miljoner danska kronor (motsvarande 504 miljoner kronor) och fastigheten är belägen på Bryggens Bastion, […] Läs mer

Daniel Gorosch intervjuad av Fastighetssverige

Den 5 mars publicerade Fastighetssverige en intervju med Svenska Bostadsfondens VD Daniel Gorosch. Här kan du läsa intervjun i sin helhet. Bild: Tonal Decay-flickr/JLL/Sebastian Sandström Daniel Gorosch första rekrytering som VD för Svenska Bostadsfonden blev nye CFO:n Jonas Berg. Inom en snar framtid hoppas han också kunna presentera sina första fastighetsförvärv på bolaget. Läs mer