Framtidens fastighetssystem – med människan i fokus « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Framtidens fastighetssystem – med människan i fokus

För att möta morgondagens behov och utmaningar har företaget Schneider Electric tagit fram nästa generations system för fastighetsautomation, EcoStruxure Building Operation 2.0 som är en öppen, säker och skalbar lösning.

Utöver traditionella värden, som ökad effektivitet och sänkta energikostnader, ligger mervärdet även i att fastighetsägaren kan skapa nya tjänster för de som vistas i fastigheten. Samspelet – fastighet till människa, människa till fastighet – ger en produktiv och bekväm miljö.

Med EcoStruxure Building Operation 2.0, eller EBO 2.0, har Schneider Electric kompletterat traditionell fastighetsautomation med tjänster som är optimerade för dem som vistas i fastigheten och som normalt inte är berörda, som hyresgäster, patienter och besökare.

Människor som befinner sig och jobbar i en fastighet står generellt för en större kostnad än själva energin i sig. Utmaningen här är att skapa ett system som både ser till fastighetsägarens behov men även tar hänsyn till och ökar produktiviteten bland de som vistas i fastigheten. Det är framtidens lösning för långsiktigt hållbara och smarta fastigheter och städer, säger Magnus Kennedy, produktchef, Schneider Electric.

Ett modernt fastighetssystem kan leverera värde till alla aktörer som befinner sig i en fastighet, inte bara traditionell fastighetspersonal. Därför behövs ett skifte där man kompletterar traditionell fastighetsstyrning med tjänster som levererar produktivitet. De som lyckas med detta kan se fram emot att skapa stora värden i flera led, berättar han.

Ett exempel på en produktivitetshöjande tjänst som kan skapas är att enkelt hitta och boka lediga konferensrum. En undersökning visar att anställda på stora företag lägger i snitt 40 minuter i veckan på att leta efter lediga konferensrum.

– Föreställ dig då att du med hjälp av rätt fastighetssystem kan erbjuda en tjänst som reducerar den tiden till hälften. Via en app kan närmaste lediga rum presenteras, bokas och beskriva vägen dit. Tänk vidare att du i samma tjänst även hittar närmast lediga skrivbord, parkeringsplats samt skapa en miljö anpassad för dig – rätt belysning och temperatur – för ett optimalt arbetsklimat som ökar din produktivitet och ditt välmående. Den typen av lösningar ser vi med fördel integreras in och levereras av EcoStruxure Building Operation 2.0, säger Magnus Kennedy.

Schneiders rekommendation till sina kunder är att göra ett aktivt val utifrån tre viktiga faktorer – öppenhet, säkerhet och skalbarhet. För att kunden och användaren ska få ut det mesta av sin investering bör de exempelvis välja ett öppet system för att skapa förutsättningar för olika system, inom och utanför fastigheten, att samverka. På så sätt kan dyr inlåsning och onödiga begränsningar undvikas. Systemet bör även vara säkert för att skydda mot IT-relaterade hot och vara skalbart för att underlätta exempelvis ägarbyten och expansion.

Vi går efter vår tradition: We leave no customer behind, vilket betyder att vi har skapat konverteringsverktyg för alla våra befintliga kunder med möjlighet att uppgradera till EBO 2.0. Man behöver aldrig byta ut något för att kunna expandera, optimera eller uppgradera. På så sätt tar vi hand om våra kunder och deras verksamhet hela vägen, tillägger Magnus Kennedy.

Publicerad 27 november, 2018

Ny VD för Svenska Bostadsfonden

Daniel Gorosch, tidigare VD för JLL, har utsetts till ny VD i moderbolaget Svenska Bostadsfonden Management AB, liksom i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), och samtliga bolag i koncernen. Daniel Gorosch tillträdde sin post som VD måndagen den 5 november 2018. Avgående VD Lars Swahn, har tillträtt som vice ordförande i Svenska Bostadsfonden Managements styrelse. […] Läs mer

Transaktionsvolymen uppe i 126 miljarder

Senare delen av oktober var en förhållandevis intensiv period på den svenska transaktionsmarknaden som nådde sin kulmen fredagen 26 oktober. Detta blev en av årets mest intensiva dagar med två transaktioner till ett värde om 4 miljarder kronor. Det handlar om Folksams köp av två kontorsfastigheter i centrala Stockholm från Atrium Ljungberg som är årets […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Lyckad nyemission för Svenska Bostadsfonden 14 AB

Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) löpte ut fredagen den 26 oktober 2018 och sammanlagt inbringade emissionen cirka 45 miljoner kronor, omfattande 873 A-aktier. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har tagit in totalt cirka 285 miljoner kronor i denna och tidigare emissioner, och har idag ett fastighetsvärde om cirka 469 miljoner kronor. […] Läs mer

Välkomna till årets sista investerarlunch!

Den 11 december anordnar Svenska Bostadsfonden årets sista investerarlunch. Under lunchen kommer vi att gå igenom det gångna, mycket händelserika verksamhetsåret samt blicka framåt och prata om nästa års investeringsklimat. Trots att det har varit ett relativt turbulent år för många tillgångsslag på grund av handelsoro och politisk oro runtom i världen fortsätter hyresfastigheter att […] Läs mer

Allt fler kan förvärva bostadsrätt runtom i landet

Ett återkommande mönster på fastighetsmarknaden är att det blir allt lättare för bostadsrättsföreningar utanför storstäderna att förvärva fastigheter. – Vi ser att det är påtagligt lättare med bostadsrättsombildningar i orter utanför storstäderna. Skälet till det är att prisnivåerna på bostäder är lägre och flertalet av de boende får därmed ekonomiska förutsättningar att köpa, säger Jan […] Läs mer

Smarta byggnader genom självfinansiering

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som undersöker hur smart byggnadsomvandling kan genomföras utan att avsätta kapital, genom nytänkande finansieringsmetoder såsom tjänsten ”Smart Buildings as a Service”. Omvandling till smart teknik för fastigheter gör det möjligt för organisationer att minska energikostnaderna, uppfylla regler gällande luftkvalitet och skapa en hälsosammare miljö för boende, […] Läs mer

Fortsatt avmattning på den svenska fastighetsmarknaden

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att mattas av, vilket bland annat beror på amorteringskravet som infördes i våras. Antalet sålda småhus har minskat något och tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Totalt såldes det 16 831 småhus mellan juli och september i år. Motsvarande siffra […] Läs mer

SBF Institution 2 förvärvar fastigheter i Karlskrona

Institution 2 har förvärvat en bostadsportfölj om två fastigheter bestående av 80 lägenheter och två lokaler i centrala Karlskrona. Fastigheten Ankarcrona 13 ligger i Galgamarken bredvid Blekinge Tekniska Högskola och fastigheten Von Gerdten 53 ligger centralt på Trossö. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 5 300 kvadratmeter, och snitthyran ligger på 1 200 kronor/kvadratmeter tack vare fastigheternas […] Läs mer

Låg hyreshöjning för hyreslägenheter

Ny statistik från SCB visar att 2018 års hyresförändring i genomsnitt ligger på 1,1 procent för hyreslägenheter. Hyresförändringen är större än år 2017, men den är fortfarande på en låg nivå sett över en tioårsperiod. På regional nivå varierar hyreshöjningarna mellan 1,0 och 1,2 procent. Den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet är 6 904 kronor. […] Läs mer