Fortsatt stark utveckling för svenska fastighetsbolag under Q2 « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Fortsatt stark utveckling för svenska fastighetsbolag under Q2

Den starka utvecklingen för svenska fastighetsbolag fortsatte under det andra kvartalet 2018. Några bidragande faktorer till den positiva utvecklingen var att värdet på bolagens fastighetsbestånd skrevs upp till följd av höjda hyror samtidigt som finansieringskostnaderna minskade, rapporterar Fastighetsnytt.

De positiva delårsrapporterna genererade en uppgång om 9 procent för Stockholmsbörsens fastighetsindex i juli medan Global Property Researchs fastighetsindex noterade en ökning om hela 11 procent. Motsvarande siffra för Europa landade på drygt 1 procent.

– Skillnaden är den största för en enskild månad på många år. Jag tycker att det reflekterar den underliggande utvecklingen för bolagen och även sentimentet i Sverige jämfört med Europa, säger Robert Woerdeman, Head of Research på den holländska banken Kempen.

Ett bolag som gått mycket starkt är det svenska fastighetsbolaget Fabege vars förvaltningsresultat steg med 28 procent under det andra kvartalet. Bolagets nya målsättning är att uppnå 50 procents avkastning på sina utvecklingsprojekt framöver samtidigt som investeringsmålet höjs från 1,5 till minst 2,5 miljarder per år.

– Även om de historiskt har uppnått väsentligt bättre avkastning på investerat kapital än vad målet stipulerat så tror jag inte marknaden har vågat räkna med samma avkastningsnivå framöver. Det är lättare att vara försiktig och räkna på bolagets målsättning, säger David Flemmich, fastighetsanalytiker på Handelsbanken.

D. Carnegie noterade en värdestegring om 1,8 miljarder kronor på sitt fastighetsbestånd, vilket genererade en vinst före skatt om 1,9 miljarder kronor under kvartalet. Detta kan jämföras med en värdeökning om 457 miljoner kronor och en vinst före skatt om 616 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Två styrkebesked för sektorn i stort är att uppvärderingarna av fastighetsbestånden till större del än tidigare drivs av högre hyresintäkter snarade än sänkta avkastningskrav samt att bolagens finansieringskostnader på det stora hela tycks minska.

 

Bolagen som utvecklats starkast under det andra kvartalet:

Sagax                 30%
Fabege              28%
Catena               25%
Balder                23%
Wihlborgs         22%
Wallenstam     22%
Heba                  22%

Publicerad 27 september, 2018

Svenska Bostadsfonden 14 genomför nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nu en nyemission med syfte att ta in kapital för att öka bolagets fastighetsbestånd. Emissionen riktar sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospekt för emissionen finns tillgängligt på Svenska Bostadsfondens hemsida.   Emissionen i korthet: – Emissionen omfattar högst 1 163 aktier – Emissionskurs: 51 500 kr/aktie – Bolaget tillförs […] Läs mer

Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att locka kapital

När företrädare för fastighetsägarorganisationerna i Sverige, Danmark och Finland samtalade på scen på Nordic Property Expo i Göteborg i början av september var de överens om att den nordiska fastighetsmarknaden fortsatt erbjuder trygga investeringsmöjligheter. Transaktionsvolymen i Norden stod för hela 15 procent av den europeiska marknaden i fjol med hela 43 procent utländska köpare. Utsikterna […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Svenska Bostadsfonden Institution fortsätter att växa

Svenska Bostadsfonden Institution 1 är nu stängd för nya investerare. Under 2017 levererades en totalavkastning om cirka 15 procent och en utdelning om 8 procent. Svenska Bostadsfonden Institution 2 är fortfarande öppen för teckning. Totalavkastning för 2017 blev 11 procent. Fonden kommer inom kort att förvärva cirka 160 lägenheter i södra Sverige. Efter ovanstående förvärv […] Läs mer

Priserna på bostadsrätter ökar, villamarknaden står stilla

Färska siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter steg med 1 procent i augusti. Årstakten är dock densamma som förra månaden, det vill säga -6 procent. – Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även Stockholmsområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed […] Läs mer

Sabo och Fastighetsägarna vill se en mer hållbar hyresutveckling

I ett nytt underlag som Sabo och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens trepartssamtal med Hyresgästföreningen betonar de båda parterna vikten av att hyresutvecklingen i högre grad följer den allmänna ekonomiska utvecklingen. De lyfter fram att hyreshöjningen under de senaste åren inte ens nått upp till inflationen, vilket har inneburit minskade intäkter för hyresvärdarna. – […] Läs mer

Regeringen återinför bidrag för radonsanering

För att komma tillrätta med de höga radonhalter som fortsatt finns i många svenska bostäder samt de hälsoproblem detta medför har regeringen beslutat att återinföra möjligheten att få bidrag för radonsanering. Bidraget, som kan sökas hos Länsstyrelsen sedan den 1 juli, kan täcka upp till 50 procent av kostnaden och maxbeloppet för bidraget är 25 000 […] Läs mer

Stockholmshem missar målet om 1 000 nya bostäder

Kommunala Stockholmshem klarar inte målet att producera tusen nya bostäder till nästa år. Skälet är en för tunn projektportfölj, rapporterar Fastighetsnytt. Patrik Andersson, bolagets chef för bygg och teknik, säger att bolaget från första början har flaggat för politikerna att bolaget inte kommer att klara målet, och tror istället att bolaget kommer att bygga cirka […] Läs mer