Förändrad moms för att öka antalet hyresrätter « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Förändrad moms för att öka antalet hyresrätter

Under Samhällsbyggnadsdagarna i början av oktober diskuterades frågan om en förändring av momsdirektivet för att öka antalet hyresrätter i Sverige. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO menar att ingenting har hänt sedan rapporten ”Balanserade ekonomisk avillkor” släpptes 2009 och föreslår därför slopad fastighetsskatt, skattefria underhållsfonder och låg hyresmoms för att komma tillrätta med problemet. Det rapporterar Fastighetsnytt.

– Det byggs väldigt mycket, men inte utifrån det behov som finns på bostadsmarknaden. Ett av skälen är skatter och finansiering. Det är en nationell angelägenhet som man måste ta tag i, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Den akuta bostadsbrist som råder samt fokuset på byggande är anledningen till att inte mer gjorts åt problemet under mandatperioden, menar vice ordförande i skatteutskottet Jörgen Hellmark (S). När regeringen nu har uppnått balans i budgeten kan det dock bli aktuellt med strukturformer, enligt Hellmark.

– Vi behöver en ny skatteutredning. När det gäller bostäder har vi en uppsjö saker som är undantag, nästan hela momssystemet är det. Tretalreglerna (företagare som kan ta ut lön och utdelning med skattesatser), företagsbeskattningen, kapitalbeskattning måste harmoniseras. Målet för mig är att få bort orättvisan. En statlig utredning visar att hyresgäster betalar 3 000 kronor mer i månaden, säger Hellmark.

Per Åsling (C) menar dock att det är nödvändigt att partierna samarbetar över blockgränserna för att detta ska lyckas.

– Politiken kan vara oense om någon skattesats, beroende på olika ambitioner, men systemet måste reformeras och där är bostadspolitiken en viktig del. När vi pratar om moms säger många att det är svårt på grund av EU-direktivet, men vi är en del av EU och kan förhandla. Det pågår en momsutredning.

Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo understryker dock att det krävs snabba åtgärder med tanke på de två skattefrågor som förbereds av Regeringskansliet.

– Det handlar om företagsskatter och reform om paketering av fastigheter vid försäljning. Bägge förslagen ligger i närtid och kommer inte att verka för fler hyresrätter, utan tvärtom. Det är farligt om vi väntar på en skattereform som ligger långt fram, man borde i stället titta på momsdirektivet, säger Reinhold Lennebo.

Politikerna är inne på samma linje.

– Regeringen har som mål att bygga mer och då kan man inte skapa ett system som gör att det byggs mindre, säger Hellmark.

– De två förslagen är allt annat än näringslivsvänliga och vi har diskussion i BEPS-projektet, OECD, om hur det ska implementeras i Sverige. De europeiska staterna verkar vara överens om att inte gå längre än OECD. Det är ett viktigt arbete som till största delen kommer att ske under det här riksdagsåret, säger Åsling.

Trots god lönsamhet de senaste åren bör banker och fastighetsbolag inte beskattas hårdare menar Reinhold Lennebo och hänvisar till att många fastighetsbolag tillhör de aktörer som efterfrågas av regeringen.

– Det är helt fel tänkt. Om man begränsar det för mycket kommer pengarna att försvinna någon annanstans i stället för att investeras i Sverige. Det kommer bli tvärnit på byggandet av hyresrätter och bostadsrätter, vilket påverkar hela samhällsmaskineriet, säger Lennebo.

Han menar vidare att utöver fastighetsbranschen har även Svenskt Näringsliv uttryckt sitt missnöje över paketeringsutredningen och regeringens skattepolitik.

– Många företag drabbas av förslaget som avviker från den europeiska standarden. Man har gått längre och därför är det inte bara energi- och bostadsföretag som drabbas, utan även skogsföretag, it-företag och alla som jobbar med infrastruktursatsningar. De lånar ju kapital och måste betala ränta, det är där bromsen sätter in, säger Lennebo och fortsätter:

– Vi tycker att det är bra att man attackerar det här. Frågan är mycket större och viktigare än vad vi tror.

Publicerad 30 oktober, 2017

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB, som är noterat på NGM Nordic AIF, har beslutat att genomföra en nyemission i linje med tidigare prospekt. Syftet med emissionen är att öka antalet investeringar i hyresfastigheter. I syfte att öka ägarspridningen kommer emissionen att genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen riktar sig till allmänheten och de nya aktierna […] Läs mer

Bostadspolitiken efter valet

Bostadsbristen har blivit en het politisk fråga och med bara ett år kvar till nästa riksdagsval har Fasighetsnytt frågat de olika partierna var de står i frågan. De bostadspolitiska talesmännen för de olika partierna fick svara på frågan: om ditt parti sitter i regeringen efter valet – vad är det första ni skulle göra på […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Fler kommuner söker byggbonus

Antalet kommuner som har sökt regeringens byggbonus har ökat kraftigt i år. Förra året fick 111 kommuner fick dela på 1,85 miljarder kronor och i år har över 200 kommuner sökt bonusen. Nuvarande ansökan gäller stöd för perioden 1 augusti 2016 till 1 augusti 2017 och de kommuner som får sin ansökan beviljad får dela […] Läs mer

Hyran för nyproducerade bostäder ökar

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån så är hyran för nyproducerade hyresrätter 1,7 procent högre i år jämfört med i fjol. Ökningen är dock lägre än året innan. Andra siffror från SCB visar att den genomsnittliga bostadsytan för en bostadsrättslägenhet har fortsatt minska, från 77 kvadratmeter i fjol till 76 kvadratmeter i år. Insatserna för […] Läs mer

Renoveringar av allmännyttiga bostäder kan komma att kosta 165 miljarder

Trots ett omfattande renoveringsbehov av fastigheter från miljonprogrammen under åren 1961-1975 så finns det tecken på att renoveringstakten, som under de senaste åren tilltagit, nu håller på att minska. Det rapporterar Fastighetsnytt. – Vi har kompetens- och kapacitetsbrist i byggbranschen och renoveringarna kräver i stora delar samma yrkeskategorier med många nyproduktionsprojekten. Därför kommer renoveringstakten sannolikt […] Läs mer

Breddat utbud av hyresrätter

Tobin Properties meddelar att de planerar att bredda sitt utbud av hyresrätter, bland annat beroende på att efterfrågan på nyproducerade bostäder har minskat jämfört med 2016, rapporterar Fastighetsnytt. – Samtidigt bedömer vi att vårt segment av marknaden, med bostäder i attraktiva projekt i fantastiska lägen till en målgrupp som är mindre känslig för villkoren på […] Läs mer

Minskad men stabil transaktionsvolym i norra Sverige

Under de tre första kvartalen har det genomförts knappt 40 affärer om sammanlagt cirka 7,5 miljarder kronor på transaktionsmarknaden i Norrland. Regionen utgör cirka knappt 10 procent av den svenska transaktionsmarknaden. Volymen är lägre än i fjol då Norrporten såldes men i linje med den genomsnittliga volymen under de senaste 10 åren. Detta enligt uppgifter […] Läs mer

AP-fondernas fastighetsinvesteringar ökar

Enligt rapporten Pangea Propert Outlook 2017/2018 kan AP-fondernas investeringar i fastigheter komma att öka framöver. Detta beror på nya placeringsregler som ger möjliggör för AP-fonderna att i högre grad investera i fastigheter såväl som i andra mindre likvida tillgångar. – De nya reglerna är politiskt förankrade och kommer sannolikt att börja gälla i juli 2018. […] Läs mer

Avmattning på byggmarknaden

Enligt den senaste konjunkturindikatorn från Industrifakta så ser tillväxten på byggmarknaden ut att mattas av framöver. Den samlade aktiviteten på husbyggnadsmarknaden förväntas växa med två procent under de kommande 12 månaderna, vilket är en markant inbromsning jämfört med de senaste två åren. Läs mer