Fastighetsprofessorn: Bygg ”Social housing”! « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Fastighetsprofessorn: Bygg ”Social housing”!

I en krönika i Fastighetsnytt så argumenterar Hans Lind, professor i Fastighetsekonomi vid KTH, för att införa så kallad ”social housing” i Sverige. Med detta avses subventioner som en byggare åtnjuter, mot att hyra ut lägenheter till låginkomsthushåll.

Lind konstaterar att det bland de politiska partierna finns ”en rörande enighet” om att denna typ av boende inte är önskvärd men vill i sin artikel ifrågasätta grunderna för detta. Lind menar att det vanligaste argumentet, nämligen att det innebär en stigmatisering av de som får ett subventionerat boende, saknar empiriskt stöd. Dessutom framhåller han att bostadsmarknaden redan är segregerad, och undrar om det verkligen skulle innebära ett stigma att erbjuda svaga grupper boende i en subventionerad lägenhet, om alternativet är ett miljonprogramsområde i exempelvis Rinkeby eller Rosengård.

Vidare konstaterar Lind att det alternativ som åtminstone i teorin tycks vara bättre, nämligen att bygga en mängd enklare bostäder i sämre lägen, i realiteten kräver mycket stora statliga engagemang och ett upphävande av kommunernas planmonopol. Helt enkelt därför att bostadsbyggande i nya områden kräver ny infrastruktur och har en väsentligt högre risk än bostadsbyggande i mer etablerade områden. Och kommunerna vill inte främja inflyttning av svagare hushåll. Staten måste därmed gå in och ta ett helhetsansvar för byggandet, både genom att upphäva kommunernas planmonopol, bekosta ny infrastruktur samt ta en stor del av risken för byggprojekten. Detta, menar Lind, framstår inte som särskilt realistiskt.

Därmed framstår ”Social housing” som det enda realistiska alternativet, enligt Lind, som framhåller att de subventionerade bostäderna bör byggas i anslutning till miljonprogrammet. I dessa trångbodda områden behövs det skapas flyttkedjor. Dessutom skulle det befrämja att de nya billigare bostäder kommer ”rätt” grupp till godo. ”Vi måste ju vara realistiska och inse att om vi bygger ’social housing’ centralt i stan så kommer det att finnas smarta hushåll med låga deklarerade inkomster som försöker lägga beslag på dessa attraktiva bostäder”, avslutar Lind.

Publicerad 27 november, 2013

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Ingela Edlund

LO vill satsa 15 miljarder på bostadsbyggnation

I en debattartikel i Fastighetssverige skriver LO att förbundet vill att staten skall införa en rad olika satsningar för att öka bostadsbyggandet och därigenom minska bostadsbristen. Framförallt föreslås en stimulansåtgärd om 15 miljarder kronor i form av ett ROT-avdrag som föreslås vara riktat speciellt mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter. Avdraget föreslås även omfatta befintliga […] Läs mer

Stockholm vill bygga ännu fler lägenheter

Stockholm stad meddelar i ett pressmeddelande att man höjer målsättningen för nybyggnation av bostäder till och med år 2030 från 100 000 till 140 000 bostäder. I den nya målsättningen, som benämns 20/40, skall 40 000 nya bostäder markanvisas mellan 2014 och 2018 varav 20 000 små bostäder. Till och med år 2022 skall 58 […] Läs mer

Allmännyttan försiktig i sina yrkanden

Årets förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsbolagen har inletts. Enligt ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen så har 20 kommunala bolag inkommit med sina yrkanden. Siffrorna pekar på relativt låga yrkanden i år, 2,81 procent. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3 procent i hyreshöjningar, skriver Fastighetsnytt. Läs mer

Fler affärer men minskande volym

Fastighetsnytt har utifrån siffror som Pangea tagit fram gjort en sammanställning av aktiviteten på transaktionsmarknaden hittills i år. En observation som tidningen gör är att den totala volymen för de första nio månaderna minskar något från föregående år, med 6,6 miljarder till 59,3 miljarder, det vill säga tio procent. Samtidigt har det gjorts fler affärer, […] Läs mer

stockholm

PP Pension säljer i Stockholms innerstad

Pressens Pensionskassa, PP Pension, har sålt tre fastigheter i Stockholm. I samtliga fall var köparna en bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Lägena är mycket centrala. Den ena fastigheten ligger i hörnet av Frejgatan och Sveavägen, den andra har adress Sveavägen 134 och den tredje ligger i hörnet av Kungstensgatan och Upplandsgatan. Läs mer