Fastighetsprofessor vill se mer långsiktigt byggande « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Fastighetsprofessor vill se mer långsiktigt byggande

I en krönika publicerad i Fastighetsnytt argumenterar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, för att det skulle vara önskvärt med större långsiktighet i bostadsbyggandet. Med långsiktighet menas ett större fokus på helheten i området och inte som idag främst på de fastigheter och enskilda bostäder som byggs.

För att uppnå en dylik långsiktighet tänker sig Hans Lind någon form av system där företaget som bygger bostäder får ta del av en framtida värdeökning ett antal år efter att området färdigställts. Detta skulle kunna ske genom möjlighet att anpassa hyresnivån efter efterfrågan efter några år för hyresrätter och genom att ta ut en extra köpeskilling för bostadsrätter beroende på hur attraktivt området blivit.

Hans Lind tänker sig att denna typ av incitament skulle främja planer på att se till helheten och erbjuda service som butiker och annat serviceutbud. För att även enskilda näringsidkare skulle kunna ta del av incitamentstrukturen menar han att 3D-fastighetsbildning skulle kunna användas för att lägga samman alla lokaler i området till en gemensamhetsanläggning som sedan sköts av alla fastighetsägare tillsammans.

En annan aspekt som tas upp i krönikan är möjligheten att bygga både billigare och dyra bostäder i nya områden genom incitamentsstrukturer i form av tillgång till strandområden i utbyte mot att även billigare bostäder byggs. Hans Lind konstaterar dock att båda tankegångarna som tas upp i krönikan skulle kräva betydande anpassning i form av nya lagar och regleringar.

Publicerad 20 december, 2013

Ökad takt i bostadsbyggandet inte tillräcklig

Enligt SCB påbörjades uppförandet av 16 750 lägenheter i flerbostadshus under de tre första kvartalen i år, vilket är en ökning med 39 procent eller 5 100 lägenheter jämfört med 2012. Av lägenheterna i flerbostadshus stod hyresrätter för 44 procent av den totala nybyggnationen. Även kostnader är på väg uppåt, och SCB konstaterar att byggnadsprisindex […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

47 000 nya bostäder planeras i Stockholms län

Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm som överlämnats till regeringen har kommunerna i Stockholms län färdigställt detaljplaner för 47 000 nya bostäder. Rapportens syfte har varit att sammanställa kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen, som anses vara 16 000 inflyttningsklara bostäder per år. Läs mer

Wallenstam ser inte hyresregleringen som ett problem

Vid en analytikerträff i december som återgavs av Fastighetsnytt berättade Wallenstam om sina planer att producera 7 500 nya bostäder under de kommande fem åren fram till och med 2018. Enligt företagets vd Hans Wallenstam har företaget redan överträffat sin målsättning från 2007 att bygga 2 500 nya bostäder. Nu satsar Wallenstam på att bygga […] Läs mer

Akelius miljardsäljer till Aberdeen

Aberdeens bostadsfond har enligt Fastighetsvärlden förvärvat 14 fastigheter belägna i Malmö, Lund, Kävlinge och Helsingborg av Akelius. Beståndet består av 800 lägenheter om totalt cirka 45000 kvm, varav 6600 kvm utgörs av lokalarea. Fastigheterna är till stor del nybyggda eller uppgraderade under de senaste åren, och består till viss del av studentbostäder. Enligt Fastighetsvärldens bedömning […] Läs mer

Rikshem säljer fastigheter på Lidingö

Rikshem har sålt fastigheterna Herkules 1, Juno 2 och Juno 3 till det familjeägda företaget Tagehus Holding AB. Fastigheterna består av 460 bostäder och 1 439 kvm lokalyta. Enligt en bedömning av Fastighetsvärlden uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till omkring en halv miljard kronor. Läs mer

1 500 nya bostäder i Nacka Strand

Enligt ett programförslag för Nacka Strand som tagit fram av Carlyle tillsammans med Nacka kommun kommer 1 500 nya bostäder att skapas i området genom nybyggnation, tillbyggnad och omvandling av kontor. Omkring 500 kommer att produceras genom förändrad användning av befintliga byggnader. Förslaget är nu ute på samråd till den 23 december. Läs mer

SCB: Mer pengar över när hyran är betald

Enligt ett pressmeddelande från SCB gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet för hushåll i hyresrätt under 2012. Motsvarande siffra för hushåll i bostadsrätt och småhus var 21 respektive 16 procent. Enligt SCB beror inte den högre siffran för hushåll i hyresrätt på högre boendekostnader utan på att den disponibla inkomsten är lägre. Läs mer