Erik Selin kritiserar Företagsskattekommittén « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Erik Selin kritiserar Företagsskattekommittén

I en intervju med Six News kritiserar Erik Selin Företagsskattekommitténs förslag om ändringar av bolagsskatten. Han menar, i likhet med flera andra företrädare från fastighetsbranschen, att förslaget skulle drabba fastighetsföretag särskilt hårt på grund av den höga belåningsgrad som är vanlig i branschen.

– Sveriges fastighetsmarknad är inte överinvesterad utan snarare underinvesterad så jag kan tycka att det är konstigt, med Reinfeldts tal om mer bostäder, att det nu kommit ett förslag åt helt andra hållet, säger Erik Selin till Six News.

Erik Selin menar vidare att byggandet av nya hyresrätter riskerar att hämmas av förslaget.

– I genomsnitt har de boende i hyresrätter lite lägre inkomster och mindre kapital. Dessa människor, som redan har det lite sämre ställt, kan nu behöva få betala högre hyror för att de allra rikaste industribolagen utan lån ska få betala lägre skatt. Jag vet inte om den här förändringen verkligen behövs, han.

Erik Selin föreslår en justering av förslaget som innebär att 50 procent av hyresintäkterna skulle räknas som kapitalinkomst medan resterande 50 procent kan dras av mot drift, avskrivningar och underhåll.

– Det penndraget skulle kunna lösa effekterna av det här förslaget förutsatt att du har en rimlig belåning, eftersom du får kvitta kapitalintäkter mot kapitalkostnader, säger Erik Selin till Six News.

Publicerad 11 september, 2014

Träffa oss på Business Arena

Svenska Bostadsfonden finns på plats under Business Arena den 17-18 september för att diskutera hur samarbeten mellan allmännyttan och privata fastighetsaktörer kan bidra till att minska bostadsbristen. Du träffar oss i monter 64 på Business Arena i Stockholm Waterfront Congress Centre. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem och Ikano gör miljardbyte

Rikshem och Ikano Bostad byter fastigheter med varandra. Rikshem förvärvar 500 lägenheter av Ikano Bostad i Helsingborg som i samma affär förvärvar 290 lägenheter i Danderyd från Rikshem. Fastighetsvärlden gör bedömningen att affären omfattar 1,3 miljarder kronor. Läs mer

Restate: Ombildningarna ökar

Konsultföretaget Restate noterar en ökning av ombildningar till bostadsrätt. Under 2013 ombildades fastigheter för 7,5 miljarder kronor, vilket är en klar ökning jämfört med året innan. Och tendensen består enligt Restate, som menar att ombildningarna sakta fortsätter öka under 2014. Läs mer

Rikshem ökar i Kalmar

Rikshem ökar sitt bestånd i Kalmar genom förvärv av 30 000 kvadratmeter bostäder och samhällsfastigheter. Säljare är Incita Förvaltning och sker genom förvärv av dotterbolag. Köpeskillingen hålls hemlig av parterna men enligt Fastighetsvärlden borde den ligga mellan 350-400 miljoner kronor. Läs mer

Victoria Park ökar beståndet med 50 procent

Victoria Park köper fastigheter för 1,7 miljarder av Fogelvik Estate. Fastigheterna är belägna i Eskilstuna och omfattar totalt cirka 3 100 lägenheter. Priset per kvadratmeter uppgår till 7 000 kronor. Köpeskillingen finansieras delvis genom emission av aktier till ägarna av Fogelvik Estate, som därmed blir betydande aktieägare i Victoria Park. Läs mer