Den svenska bostadsmarknaden lockar utländska investerare « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Den svenska bostadsmarknaden lockar utländska investerare

Sannolikheten för att bostadspriserna ska sjunka är liten enligt Newsecs Property Outlook för hösten 2015 som spår ett rekordår för transaktionsmarknaden, skriver Fastighetsnytt. De låga räntorna är bara en orsak till det gynnsamma marknadsklimatet.

– Bättre förutsättningar än så här har aldrig funnits. Kapitalmarknaden har helt enkelt aldrig varit mer tillgänglig, sa Sven-Olof Johansson, vd på FastPartner, som deltog under presentationen under Business Arena Stockholm.

– De låga räntorna har till slut börjat få utslag i siffrorna. Dock tror vi att BNP mattas av mot 2017 i takt med att räntorna höjs, säger Jakob Pettersson, Head of Research på Newsec under presentationen av rapporten.

Intresset från utländska investerare för den svenska marknaden blir allt större och affärerna är ofta av betydande storlek. Ulrika Lindmark, värderare på Newsec pekar till exempel på Blackstone som tidigare i år köpte en portfölj för 23 miljarder kronor i Norden.

En orsak till att den svenska fastighetsmarknaden lockar utländska investerare är att marknaden levererar en bättre riskjusterad avkastning jämfört med övriga Europa, enligt rapporten.

Publicerad 16 oktober, 2015

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Transaktionsvolymerna i Sverige fortsätter uppåt

Under januari till september 2015 har fastigheter för 102 miljarder kronor omsatts i Sverige, rapporterar Fastighetssverige. Detta är 11 procent högre jämfört med de tre första kvartalen i fjol, vilket innebär att 2015 ser ut att bli ett rekordår. Hela 60 procent av transaktionsvolymen hittills i år utgörs av portföljaffärer. Läs mer

Senaste från bloggen:

They recognize the looks trouble

Bloggen They recognize the looks trouble Tendering fraudulence could quite possibly come to be inspected as dishonestly obtaining an border, prescribing distinct of and responsibility or... Läs mer

KTH-professor efterfrågar nytt miljonprogram

Bostadsbristen aktualiseras i och med den plötsliga invandrarvågen och de politiska partierna måste inse att vi står inför en kris, menar Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH. Det krävs att partierna gör avkall på ideologier och samarbetar över blockgränserna. Man måste våga fatta obekväma beslut. Läs mer

Värmdö säljer till Rikshem

Allians för Värmdö (M, FP, C, KD) kom i våras överens med Socialdemokraterna i Värmdö om att ta in en delägare till Värmdö Bostäder. Affären är klar och Rikshem köper nu 49 procent av Värmdö Bostäder för 1,4 miljarder kronor, rapporterar Fastighetssverige. Läs mer

Lulebo säljer och bygger nytt

Lulebo planerar en nybyggnation av 565 lägenheter under de närmaste åren, skriver Fastighetssverige. Man kommer bland annat att bygga flerbostadshus samt ett antal Trygghetsboenden. Man kommer även att bygga på befintliga hus, så kallade förtätningar. Läs mer

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad. Läs mer