Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att locka kapital « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att locka kapital

När företrädare för fastighetsägarorganisationerna i Sverige, Danmark och Finland samtalade på scen på Nordic Property Expo i Göteborg i början av september var de överens om att den nordiska fastighetsmarknaden fortsatt erbjuder trygga investeringsmöjligheter.

Transaktionsvolymen i Norden stod för hela 15 procent av den europeiska marknaden i fjol med hela 43 procent utländska köpare. Utsikterna på den svenska marknaden beskrevs som mycket positiva, men även några orosmoment lyftes fram.

– I ett globalt perspektiv är ett stundande handelskrig det största hotet. Ur ett mer lokalt perspektiv är den dysfunktionella bostadsmarknaden i Sverige ett fortsatt stort problem, sa Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo.

Harri Hiltunen som är vd för Finlands Fastighetsförbund lyfte fram att landets fastighetsmarknad lockar till sig hela 70 utländska investerare som ett resultat av att landets ekonomi nu håller på att återhämta sig.

– Finland hade fram till mitten av 90-talet en mycket stark landsbygdspolitik. Nu har den policyn ändrats. Det innebär dock att Finland har legat efter Sverige när det kommer till urbanisering. Men nu ångar den på mycket snabbt, kommenterar han.

Något som intresserade många var när Hiltunen pratade om effekterna av avregleringen på den finska hyresmarknaden.

– Hyresnivåerna steg inte så snabbt som många befarat. Avregleringen 1995 gjorde det också möjligt för den privata hyressektorn att växa. De senaste åren har många internationella investerar lockats hit, säger han.

Vad gäller den danska marknaden menade Ejendomsforeningen Danmarks vd Jannick Nytoft att landet inte helt har återhämtat sig. Detta innebär dock att det finns stor potential för de investeringar som görs i Danmark att växa, enligt Nytoft.

Publicerad 27 september, 2018

Svenska Bostadsfonden 14 genomför nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nu en nyemission med syfte att ta in kapital för att öka bolagets fastighetsbestånd. Emissionen riktar sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospekt för emissionen finns tillgängligt på Svenska Bostadsfondens hemsida.   Emissionen i korthet: – Emissionen omfattar högst 1 163 aktier – Emissionskurs: 51 500 kr/aktie – Bolaget tillförs […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden Institution fortsätter att växa

Svenska Bostadsfonden Institution 1 är nu stängd för nya investerare. Under 2017 levererades en totalavkastning om cirka 15 procent och en utdelning om 8 procent. Svenska Bostadsfonden Institution 2 är fortfarande öppen för teckning. Totalavkastning för 2017 blev 11 procent. Fonden kommer inom kort att förvärva cirka 160 lägenheter i södra Sverige. Efter ovanstående förvärv […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Fortsatt stark utveckling för svenska fastighetsbolag under Q2

Den starka utvecklingen för svenska fastighetsbolag fortsatte under det andra kvartalet 2018. Några bidragande faktorer till den positiva utvecklingen var att värdet på bolagens fastighetsbestånd skrevs upp till följd av höjda hyror samtidigt som finansieringskostnaderna minskade, rapporterar Fastighetsnytt. De positiva delårsrapporterna genererade en uppgång om 9 procent för Stockholmsbörsens fastighetsindex i juli medan Global Property […] Läs mer

Priserna på bostadsrätter ökar, villamarknaden står stilla

Färska siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter steg med 1 procent i augusti. Årstakten är dock densamma som förra månaden, det vill säga -6 procent. – Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även Stockholmsområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed […] Läs mer

Sabo och Fastighetsägarna vill se en mer hållbar hyresutveckling

I ett nytt underlag som Sabo och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens trepartssamtal med Hyresgästföreningen betonar de båda parterna vikten av att hyresutvecklingen i högre grad följer den allmänna ekonomiska utvecklingen. De lyfter fram att hyreshöjningen under de senaste åren inte ens nått upp till inflationen, vilket har inneburit minskade intäkter för hyresvärdarna. – […] Läs mer

Regeringen återinför bidrag för radonsanering

För att komma tillrätta med de höga radonhalter som fortsatt finns i många svenska bostäder samt de hälsoproblem detta medför har regeringen beslutat att återinföra möjligheten att få bidrag för radonsanering. Bidraget, som kan sökas hos Länsstyrelsen sedan den 1 juli, kan täcka upp till 50 procent av kostnaden och maxbeloppet för bidraget är 25 000 […] Läs mer

Stockholmshem missar målet om 1 000 nya bostäder

Kommunala Stockholmshem klarar inte målet att producera tusen nya bostäder till nästa år. Skälet är en för tunn projektportfölj, rapporterar Fastighetsnytt. Patrik Andersson, bolagets chef för bygg och teknik, säger att bolaget från första början har flaggat för politikerna att bolaget inte kommer att klara målet, och tror istället att bolaget kommer att bygga cirka […] Läs mer