Bostadspolitiken efter valet « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Bostadspolitiken efter valet

Bostadsbristen har blivit en het politisk fråga och med bara ett år kvar till nästa riksdagsval har Fasighetsnytt frågat de olika partierna var de står i frågan. De bostadspolitiska talesmännen för de olika partierna fick svara på frågan: om ditt parti sitter i regeringen efter valet – vad är det första ni skulle göra på det bostadspolitiska området?

Vänsterpartiet (Nooshi Dadgostar)
– Införa förmånliga statliga lån till byggande av hyresrätter.

Socialdemokraterna (Johan Löfstrand)
– Vi har ju redan implementerat en av de största bostadspolitiska satsningarna i modern tid och för oss gäller det att fortsätta den satsningen, men bygga vidare med ytterligare instrument för att skapa en socialt hållbar bostadspolitik i framtiden för att alla människor idag inte har möjlighet att få en tillräckligt bra bostad för de behov man har.

Miljöpartiet (Emma Hult)
– Det behövs en bred översyn av alla de ekonomiska frågor som är kopplade till bostadspolitiken. Det gäller bland annat ränteavdrag, reavinstskatt, fastighetsskatt, möjligheten att låna till en bostad på vikande marknader med mera, för att möjliggöra så att fler ska få tillgång till en bostad. Vi vill få till stånd en bred överenskommelse efter valet oavsett om vi sitter i regering eller inte.

Liberalerna (Robert Hannah)
– Det allra första är att avveckla miljardsubventionerna som i dag går till byggherrar och byggbolag. En del av dessa pengar skulle vi i stället rikta direkt till de boende i stället, genom höjda bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer. Det är till de boende som har låg inkomst som det ekonomiska stödet ska gå, inte till byggherrarna.

Moderaterna (Ewa Thalén Finné)
– Åtgärder för att fler ska kunna få sin första bostad.

Kristdemokraterna (Caroline Szyber)
– Ursäkta det tråkiga men ärliga svaret, men vi skulle tillsätta ett stort antal utredningar till grund för att sedan genomföra ett stort antal reformer. Givetvis skulle vi också snabbt avveckla regeringens kontraproduktiva investeringsstöd.

Sverigedemokraterna (Roger Hedlund)
– Sverigedemokraterna skulle först kraftigt begränsa asyl- och anhöriginvandring som idag fortsätter att öka på bostadsbehovet. Dagens paniklösningar inom bostadspolitiken som bara skapar nya problem skulle bytas ut mot långsiktiga lösningar för samhällsplaneringen då bostadspolitiken berör alla människor och är en central del av politiken. Arbetsmarknad, tillväxt, livsvillkor och möjligheter, bygger alla på en väl fungerande bostadsmarknad. Bostadspolitiken kommer ha en central roll i politiken, där insatser för att fler ska ha råd att både hyra och köpa sin bostad ses över, däribland bostadsbidragen och fler möjligheter att finansiera sin egen bostad. Samhällsplanering tar tid men är viktig för att ge en helhet för alla samhällsfunktioner och skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Publicerad 30 oktober, 2017

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB, som är noterat på NGM Nordic AIF, har beslutat att genomföra en nyemission i linje med tidigare prospekt. Syftet med emissionen är att öka antalet investeringar i hyresfastigheter. I syfte att öka ägarspridningen kommer emissionen att genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen riktar sig till allmänheten och de nya aktierna […] Läs mer

Fler kommuner söker byggbonus

Antalet kommuner som har sökt regeringens byggbonus har ökat kraftigt i år. Förra året fick 111 kommuner fick dela på 1,85 miljarder kronor och i år har över 200 kommuner sökt bonusen. Nuvarande ansökan gäller stöd för perioden 1 augusti 2016 till 1 augusti 2017 och de kommuner som får sin ansökan beviljad får dela […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Hyran för nyproducerade bostäder ökar

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån så är hyran för nyproducerade hyresrätter 1,7 procent högre i år jämfört med i fjol. Ökningen är dock lägre än året innan. Andra siffror från SCB visar att den genomsnittliga bostadsytan för en bostadsrättslägenhet har fortsatt minska, från 77 kvadratmeter i fjol till 76 kvadratmeter i år. Insatserna för […] Läs mer

Förändrad moms för att öka antalet hyresrätter

Under Samhällsbyggnadsdagarna i början av oktober diskuterades frågan om en förändring av momsdirektivet för att öka antalet hyresrätter i Sverige. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO menar att ingenting har hänt sedan rapporten ”Balanserade ekonomisk avillkor” släpptes 2009 och föreslår därför slopad fastighetsskatt, skattefria underhållsfonder och låg hyresmoms för att komma tillrätta med problemet. Det rapporterar Fastighetsnytt. […] Läs mer

Renoveringar av allmännyttiga bostäder kan komma att kosta 165 miljarder

Trots ett omfattande renoveringsbehov av fastigheter från miljonprogrammen under åren 1961-1975 så finns det tecken på att renoveringstakten, som under de senaste åren tilltagit, nu håller på att minska. Det rapporterar Fastighetsnytt. – Vi har kompetens- och kapacitetsbrist i byggbranschen och renoveringarna kräver i stora delar samma yrkeskategorier med många nyproduktionsprojekten. Därför kommer renoveringstakten sannolikt […] Läs mer

Breddat utbud av hyresrätter

Tobin Properties meddelar att de planerar att bredda sitt utbud av hyresrätter, bland annat beroende på att efterfrågan på nyproducerade bostäder har minskat jämfört med 2016, rapporterar Fastighetsnytt. – Samtidigt bedömer vi att vårt segment av marknaden, med bostäder i attraktiva projekt i fantastiska lägen till en målgrupp som är mindre känslig för villkoren på […] Läs mer

Minskad men stabil transaktionsvolym i norra Sverige

Under de tre första kvartalen har det genomförts knappt 40 affärer om sammanlagt cirka 7,5 miljarder kronor på transaktionsmarknaden i Norrland. Regionen utgör cirka knappt 10 procent av den svenska transaktionsmarknaden. Volymen är lägre än i fjol då Norrporten såldes men i linje med den genomsnittliga volymen under de senaste 10 åren. Detta enligt uppgifter […] Läs mer

AP-fondernas fastighetsinvesteringar ökar

Enligt rapporten Pangea Propert Outlook 2017/2018 kan AP-fondernas investeringar i fastigheter komma att öka framöver. Detta beror på nya placeringsregler som ger möjliggör för AP-fonderna att i högre grad investera i fastigheter såväl som i andra mindre likvida tillgångar. – De nya reglerna är politiskt förankrade och kommer sannolikt att börja gälla i juli 2018. […] Läs mer

Avmattning på byggmarknaden

Enligt den senaste konjunkturindikatorn från Industrifakta så ser tillväxten på byggmarknaden ut att mattas av framöver. Den samlade aktiviteten på husbyggnadsmarknaden förväntas växa med två procent under de kommande 12 månaderna, vilket är en markant inbromsning jämfört med de senaste två åren. Läs mer