Bokriskommittén vill marknadsanpassa hyrorna « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Bokriskommittén vill marknadsanpassa hyrorna

Fastighetsägarna och handelskamrarna i Sveriges tre storstadsregioner har inrättat Bokriskommittén som har i uppdrag att presentera konkreta förslag för en bättre fungerande bostadsmarknad i Sverige.

På det första öppna seminariet som kommittén höll så stod hyresregleringen i fokus. Införandet av marknadshyror ansågs vara av central betydelse. Inbjudan talare var Per-Anders Bergendahl, som bland annat ledde den så kallade Hyresbostadsutredningen, och nationalekonomen Assar Lindbeck.

Per-Anders Bergendahl framhöll det tyska systemet för marknadsanpassning av hyrorna, där hyrorna sätts fria i samband med omflyttning, medan Lindbeck menade att det skulle ta för lång tid. Han ville istället se en gradvis stegring på 10-15 års sikt kombinerat med någon form av stöd till låginkomsttagare. Peter Wågström, koncernchef på NCC, fanns bland åhörarna och poängterade att en fungerande, fri marknad förutsätter ett varierat utbud och efterlyste modeller för att underlätta byggande i olika prisklasser.

I kommittén ingår bland andra Sonny Modig, tidigare VD för MKB, och Barbro Wickman-Parak, tidigare vice Riksbankchef. Kommittén ska presentera sin slutrapport i juni 2014.

Publicerad 19 mars, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Klart för 900 lägenheter i Linköping

Nu kan bygget av ett område med bostäder, kontor och handel i Linköping äntligen komma igång. Det handlar om ett område i Övre Vasastaden där det planeras för 900 lägenheter. Saab överklagade detaljplanen, men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet. Läs mer