Befolkningsprognoserna blir allt osäkrare « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Befolkningsprognoserna blir allt osäkrare

Boverkets beräkningar över hur många nya bostäder som behövs för att komma till rätta med bostadsbristen grundar sig på befolkningsprognoser. Det har dock aldrig varit svårare att göra befolkningsprognoser än idag, vilket framför allt beror på att invandringen har blivit alltmer avgörande, och detta är en mycket svårförutsägbar faktor. Det skriver Maria Pleiborn, seniorkonsult och demograf på WSP, i en artikel i Fastighetsnytt.

Pleiborn påpekar att SCB:s prognoser i genomsnitt har slagit fel med 10 procent på ett års sikt och 33 procent på tre års sikt sedan 2007. Ytterligare en försvårande faktor är att Sverige under vintern 2015/2016 förändrade sin invandringspolitik från en mycket generös mottagningspolitik till en av Europas mest restriktiva.

Detta kommer med stor sannolikhet att innebära att långt färre personer väljer att stanna i Sverige framöver och situationen blir då en helt annan än den som befolkningsprognoserna bygger på.
Den restriktivare politiken vad gäller anhöriginvandring kan också leda till att personer som tidigare flytt till Sverige nu ångrar sitt beslut på grund av viljan att få återförenas med sin familj.

Sammanfattningsvis menar Pleiborn att det är mycket svårt att göra befolkningsprognoser i tider av politisk oro och att utfallet med största sannolikhet kommer att bli något annat än förväntat. Hon efterlyser flexibilitet i planeringen av bostadsbyggandet och slår fast att det är omöjligt att beräkna behovet av bostäder och nyproduktion.

Publicerad 23 december, 2016

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Nybyggnation för 420 miljoner i Tyresö

NCC och Tyresö Bostäder AB kommer att bygga 6 nya fastigheter om 206 hyreslägenheter samt ett parkeringshus och kontorslokaler i kvarteret Hasselbacken i Tyresö. De nya bostäderna kommer att byggas i kvarteret Hasselbacken där tidigare bebyggelse har rivits. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under sommaren 2018, och projektet i sin helhet kommer att […] Läs mer

Fastighetsägarna vänder sig direkt till hyresgäster efter strandade förhandlingar

Efter strandade hyresförhandlingar för 38 000 lägenheter i Växjö har Fastighetsägarna Syd valt att vända sig direkt till hyresgästerna och skickat ut hyresavier med höjd hyra, rapporterar Fastighetsnytt. Hyresgästerna får välja att betala den gamla hyran eller en ny högre hyra för att ”behålla den standard, service och det underhåll” som fastigheterna har i dagsläget. Läs mer

Rikshem säljer byggrätter

Rikshem säljer sina byggrätter avseende området Fredriksdal i Helsingborg till K-fastigheter som planerar att bygga 185 lägenheter i området. Samtidigt undersöker Rikshem möjligheten att producera fler nya bostäder i området. Läs mer

Bostadsfrågan i skymundan

I Novus senaste undersökning av vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast hamnar bostadsfrågan först på tionde plats. I en artikel i Fastighetsnytt ställer sig Tomas Pousette på Svensk Ekonomianalys frågan om varför bostadsfrågan inte rankas högre av väljarna. Läs mer