”Åtkomliga bostäder” ska hjälpa låginkomsttagare « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

”Åtkomliga bostäder” ska hjälpa låginkomsttagare

Under februari månad släpptes boken ”Åtkomliga åtgärder – så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad”, skriven av Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Boken fokuserar på det utbredda problemet för låginkomsttagare att hitta en bostad och ger också konkreta förslag till en lösning.

Fastighetsnytt bevakade presentationen av boken och skriver att Lind menar att det idag byggs bostäder för grupper med högre inkomster i alltför stor utsträckning. Idén med att detta ska göra bostäder i det gamla beståndet tillgängligt för grupper med lägre inkomster fungerar inte i praktiken, enligt Lind.

– Problemet med det är att flyttkedjorna inte är så långa. Det krävs ett väldigt stort byggande för att flyttkedjorna ska märkas i andra änden av bostadsmarknaden, sa Hans Lind vid det event som hölls för att presentera boken.

Det som Lind efterlyser är nybyggnation av bostäder som inte uppfattas som attraktiva av grupper med högre inkomster. Detta kan bland annat innebära att bygga ”i delar av en stad som inte uppfattas som så attraktiva av dem med högre inkomster” samt att bygga lägenheter med något lägre standard.

Boken innehåller även förslag på tre konkreta åtgärder för att förbättra bostadssituationen för låginkomsttagare.

För det första bör staten bestämma hur mycket mark som ska avsättas för den här typen av byggande. För det andra behöver regelverket kring renovering av hyresrätter förändras och renoveringstakten bromsas, enligt Lind.

– Jag menar inte att vi ska bygga med lägre standard än den som varit efter kriget. Men idag premieras standardhöjning, då kan du höja hyran med 35-40 procent. Men gör du bara vanligt underhåll, får du inte höja hyran. Tar man bort incitamenten för standardhöjning, kommer ingen vilja göra det, säger Hans Lind.

För det tredje måste man begränsa bostadsbolagens möjligheter att välja bort hyresgäster med lägre inkomst. Lind menar att dagens system är diskriminerande dels med tanke på de höga inkomstkraven men även med tanke på att bostadsbidraget ofta inte räknas som inkomst.

Medverkande vid presentationen av boken var även bostadsminister Mehmet Kaplan. Han såg positivt på en del av de förslag som Lind presenterar.

– Framför allt så välkomnar jag begreppet ”åtkomliga bostäder”. Jag skulle inte vilja påstå att det är sämre bostäder, de är funktionella och uppfyller funktionskraven. Det svåra är att det måste byggas rätt även när vi bygger mycket, sa Mehmet Kaplan.

Publicerad 3 mars, 2016

Svensk fastighetsmarknad fortsätter uppåt

Enligt en mätning från MSCI uppgick totalavkastningen för svenska fastighetsinvesteringar under 2015 till 14,1 procent och värdeförändringen uppgick till 8,8 procent, rapporterar Fastighetsnytt. Detta är sjätte året i rad med positiv utveckling och den totala värdeförändringen sedan 2010 är nu uppe i 26 procent. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Botkyrkabyggen går vidare med andelsägarmetoden

Under 2014 introducerade Botkyrkabyggen, i samarbete med Andelsägarbolaget M2 AB, en ny lösning för sina hyresgäster som innebär att man kombinerar hyresrätter och andelsägande i en och samma fastighet. Konceptet testades i Norsborg, söder om Stockholm, och hyresgästerna fick alltså själva välja om de ville köpa en andel av fastigheten eller om de ville fortsätta […] Läs mer

Rikshem fortsätter köpa i norr

Den 1 februari köpte Rikshem sina första fastigheter i Östersund och nu köper bolaget ytterligare cirka 1700 lägenheter i staden. Det handlar om 28 fastigheter om sammanlagt 124 000 kvadratmeter och säljare är kommunala Östersundshem. Rikshem har redan kontor i Östersund och kommer själva att sköta förvaltningen. Tillträde till fastigheterna beräknas till den 1 juli. […] Läs mer

KTH-professorer går i pension

De två kollegorna Stellan Lundström och Hans Lind, båda professorer i fastighetsekonomi vid KTH, går nu i pension. Båda har varit aktiva som krönikörer och debattörer i Fastighetsnytt och tidningens vd Johan Zetterstedt meddelar att deras arbete betytt mycket både för tidningen och för honom personligen genom åren. Läs mer

Hyreshöjning med 0,59 procent

Den nya hyran i 176 kommunala bolag är nu klar och den genomsnittliga hyreshöjningen landar på 0,59 procent, enligt Hyresgästföreningen. För de privatägda fastigheterna, omfattande 121 bolag, uppgick hyreshöjningen till 0,58 procent. Nya hyresavtal har tecknats för sammanlagt 665 000 lägenheter. Läs mer

Unik dom ger Landskrona rätt att lösa in fastighet

Fastigheten Delfinen 15 i Landskrona har under många år lidit av förfall, vilket har lett till en ohållbar boendemiljö för hyresgästerna. Beslut om tvångsförvaltning togs i september 2014 och nu har kommunens ansökan om inlösen av fastigheten beviljats, skriver Fastighetssverige. Det pågår för tillfället mycket arbete med att vidareutveckla stadskärnan i Landskrona och i och […] Läs mer

400 nya bostäder i Norrtälje hamn

Slättö Förvaltning ska bygga 400 nya hyresrätter i Norrtälje hamn och kostnaden för projektet beräknas uppgå till drygt 800 miljoner kronor. Byggstart beräknas ske under 2017 och inflyttning kommer att ske löpande under 2018-2020. Läs mer