Åsa Linder rekryteras till Svenska Bostadsfonden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Åsa Linder rekryteras till Svenska Bostadsfonden

Åsa Linder har många års erfarenhet av analys och värdering inom fastighetsbranschen och har tidigare jobbat som analyschef för både JLL och Vasakronan. Den 1 juni 2015 tillträder hon som chef för Svenska Bostadsfondens transaktions, analys och värderingsenhet.

– Vi ser mycket fram emot att Åsa börjar jobba hos oss. Det här är en betydande förstärkning till Svenska Bostadsfonden som fortsätter att expandera. Vi är övertygade om att Åsas erfarenheter och kompetens kommer vara till stor nytta, särskilt nu eftersom nya regler på finansmarknaden medför att transaktion, analys och värdering, som underlag för framgångsrik transaktionsverksamhet och regelefterlevnad, blir allt mer viktigt, säger Lars Swahn, VD för Svenska Bostadsfonden.

Svenska Bostadsfonden har växt kraftigt de senaste åren och förvaltar idag 3 500 lägenheter på 22 orter och förvaltar tillgångar för drygt 3,5 miljarder kronor. De första sju fonderna har levererat en genomsnittlig avkastning om cirka sju procent per år till sina investerare, trots Lehman- och Eurokrisen. Svenska Bostadsfonden planerar nu att expandera ytterligare med nya fonder inom privatmarknaden och institutionssegmentet.

– Efter en intensiv, intressant och utvecklande tid på JLL ser jag fram emot att börja på Svenska Bostadsfonden. Jag har följt Svenska Bostadsfonden en längre tid och jag ser fram emot att ta mig an nya utmaningar inom Svenska Bostadsfondens verksamhet som nu nått en ny nivå efter ca tio år i sektorn och nu avser öka förvärvstakten på ett balanserat sätt. Dessutom är jag övertygad om att min efterträdare Norbert Adamak kommer att på ett mycket bra sätt efterträda mig inom JLL, säger Åsa Linder.

Publicerad 26 mars, 2015
Lars Swahn 245px

Svenska Bostadsfonden erhåller tillstånd från Finansinspektionen

Svenska Bostadsfonden har fått tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder inom ramen för AIFM-direktivet. Därmed är bolaget en av de första fastighetsfonderna som får AIFM-licens. AIFM-direktivet syftar till att EU:s medlemsstater ska ha gemensamma regler för alternativa investeringsfonder, vilket omfattar Svenska Bostadsfonden Managements verksamhet. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Fastigheter – en eftertraktad investering

Sverrir Thòr skriver i en artikel i Fastighetsnytt att Riksbankens beslut att införa negativ ränta talar för att 2015 kommer att bli ett nytt rekordår för aktiviteten på transaktionsmarknaden, något som även Newsec förutspår i rapporten Nordic Property Outlook. Man skriver också i rapporten att totalavkastningen på svenska fastigheter troligen kommer att vara fortsatt hög […] Läs mer

Ökat bostadsbyggande under 2014

Preliminära uppgifter från SCB visar att 38 500 lägenheter började byggas under 2014 jämfört med 30 402 lägenheter under 2013, vilket innebär en ökning med 27 procent. I flerbostadshus påbörjades 30 100 lägenheter, en ökning med 26 procent, och i småhus påbörjades 8 400 lägenheter, en ökning med 27 procent från 2013. Läs mer

Sju vinnare får bygga i unik stadsdel i Helsingborg

350 nya lägenheter ska byggas i Oceanhamnen i Helsingborg och nu har de sju vinnande förslagen i markanvisningstävlingen presenterats. Oceanhamnen med sitt unika läge med utsikt över Öresund förvaltas av Helsingborgs Stads Mark- och Exploateringsenhet (MEX) som i höstas anordnade en markanvisningstävling för bostäder i stadsdelen. Läs mer

Bostäder ökar mest

IPD:s fastighetsindex visar att totalavkastningen ökade från 6,8 procent till 8,1 procent mellan 2013 och 2014, och direktavkastningen steg från 4,9 procent till 5,1 procent. Inom bostäder var värdestegringen högst, 4,5 procent, följt av kontor med 3,7 procent. Industrifastigheter backade med -0,4 procent. Läs mer

Andel privat ägande i miljonprogrammen ökar

Fastighetsvärlden har i sitt senaste nummer gjort en kartläggning av miljonprogrammen i Sveriges 23 största kommuner. Det handlar om 191 500 lägenheter i fastigheter byggda mellan 1965 och 1974. 60 procent av beståndet är nu i privat ägo och den siffran kan enligt Fastighetsvärlden komma att öka då många kommuner kan tänka sig ytterligare försäljningar […] Läs mer