Årets siffror från IPD – bostäder i topp « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Årets siffror från IPD – bostäder i topp

Enligt senaste statistiken från IPD Svenskt Fastighetsindex så gav svenska fastigheter en totalavkastning på 6,8 procent under 2013. Totalavkastningen utgörs av en direktavkastning på 4,9 procent och en värdeökning på 1,8 procent.

Bostäder hade bäst totalavkastning, 7,5 procent. Av detta var 3,4 procent var värdeökning och resten, 4,0 procent, direktavkastning. Givet en inflation på 0,1 procent så ger det en real totalavkastning på 7,4 procent.

Det fastighetssegment som hade näst bäst totalavkastning var kontor på 7,2 procent. Handel underpresterar gentemot kontor för fjärde året i rad.

Publicerad 20 mars, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Klart för 900 lägenheter i Linköping

Nu kan bygget av ett område med bostäder, kontor och handel i Linköping äntligen komma igång. Det handlar om ett område i Övre Vasastaden där det planeras för 900 lägenheter. Saab överklagade detaljplanen, men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet. Läs mer