Är kulmen på bostadsbyggandet nådd? « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Är kulmen på bostadsbyggandet nådd?

En ny rapport från Lantmäteriet visar att det byggdes 18 procent fler nya bostäder under 2016 jämfört med 2015, rapporterar Fastighetsnytt. Den största procentuella ökningen stod Gotland för där bostadsbyggandet ökade med 141 procent och på andra plats hamnade Värmland med en ökning om 74 procent.

– Sett till landet som helhet är det en stadig ökning av nya bostäder i vårt register sedan 2015, vilket ger en tydlig indikation på byggnadstakten i Sverige. Den kraftiga prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter tillsammans med stor bostadsbrist har varit bidragande faktorer till att många aktörer vågat bygga nytt. Vi ser också att lägenheter i flerbostadshus ökat mer än småhus, som till och med minskat något totalt sett, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

– Ökningen av nya bostäder har främst skett i storstadslänen med störst befolkning och högsta efterfrågan, där förutsättningarna för exploatörer och fastighetsägare varit mest gynnsamma för att finansiera nyproduktion, sälja och hyra ut lägenheter. Men den procentuella ökningen har varit stor i flera av de län som tidigare haft en låg nyproduktion, fortsätter Henrik Roos.

I en artikel i Fastighetsnytt skriver Tomas Pousette på Pousette Ekonomianalys AB, att toppen för bostadsbyggandet nu troligtvis är nådd och pekar bland annat på Konjunkturinstitutets bedömning om att antalet påbörjade lägenheter i år och nästa år kommer att plana ut på 2016 års höga nivå. Trots Konjunkturinstitutets felbedömningar för 2016, anser Pousette att bedömningen för 2017 års byggtakt verkar realistisk.

– Det verkar rimligt att tro att kombinationen av begränsningar på utbudssidan och en viss uppstramning på efterfrågesidan medför att det blir svårt att överträffa förra årets höga bostadsbyggande, skriver Pousette i artikeln.

Publicerad 23 maj, 2017

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

LO bildar fastighetsbolag

LO-bolaget Bantorget Egendom bildar tillsammans med sju stycken LO-förbund Bantorget Hyresbostäder, rapporterar Fastighetsnytt. Bolaget har en förvärvskapacitet om mellan 2 – 3 miljarder kronor och gör nu sin första affär genom ett förvärv av 166 nybyggda hyresbostäder i Malmö. Säljare är Riksbyggen. Läs mer