Alliansen i Stockholm stad vill ha 140 000 bostäder 2030 – behöver öka takten « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Alliansen i Stockholm stad vill ha 140 000 bostäder 2030 – behöver öka takten

Alliansen i Stockholm presenterade i början av året en vision om 140 000 nya lägenheter i staden fram till och med 2030. Tidningen Fastighetsnytt har undersökt förutsättningarna för att visionen ska bli verklighet. Tidningen kan konstatera att staden för att nå detta mål behöver öka anvisningstakten markant. Förra året togs beslut om markanvisningar för cirka 5 000 lägenheter. Enligt Fastighetsnytts beräkningar skulle man behöva anvisa cirka 9 300 lägenheter per år för att komma upp i målsättningen 140 000 lägenheter.

Fastighetsnytt framhåller att tidsramen för att få ut alla anvisningar är 15 år, givet att det tar två år från markanvisning till färdiga inflyttningsbara lägenheter. Detta bekräftas av Wallenstam som anger ett spann om 2-5 år.

– Det vanligaste är väl någonstans mittemellan. Några exempel på vad som påverkar är i vilket skede planerna är när vi får markanvisning, (programarbete eller detaljplaneskede) antal överklaganden och så vidare, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör på Wallenstam.

Även NCC bekräftar denna bild.

– Det går helt enkelt inte att sätta en fast tid på det. Detta faktum kan man se som en av huvudanledningarna till att det inte byggs tillräckligt med bostäder i Sverige idag, säger Kim Sjölund som är vice president communications på NCC.

Den exakta siffran som Fastighetsnytt har räknat fram är 9 333 lägenheter varje år till och med 2028. De senaste åren har antalet anvisningar uppgått till 5 086 (2013), 5 496 (2012) och 3 539 (2011). I år har man hittills anvisat 587 lägenheter och meddelat att Stockholm stads allmännyttiga bolag kommer att bygga 1 842 lägenheter. Frågan kvarstår huruvida det går att få upp farten till en sådan grad att visionen blir verklighet, konstaterar tidningen.

Publicerad 5 maj, 2014
default

Svenska Bostadsfonden säljer i södra Sverige

Svenska Bostadsfondens fonder med beteckningen SBF 2, SBF 3, SBF 4, SBF 5 och SBF 6 har beslutat att sälja av stora delar av sina fastighetsinnehav. Fastigheter som berörs av affären är samtliga belägna i södra Sverige. Köparen kommer att få tillträde till de aktuella fastigheterna under maj månad, och då kommer även mer detaljer […] Läs mer

Ulf Nilsson

D Carnegie går samman med Acta-bolag

D Carnegie har siktet inställt på att kraftigt öka volymen på sitt fastighetsbestånd. Bolaget förhandlar om ett sammangående med Hyresbostäder i Sverige II AB. Det sistnämnda bolaget har sitt ursprung i Acta och ägs av svenska och norska investerare. Det eventuella tillskottet av fastigheter skulle innebära att D Carnegie blir det största renodlade bostadsfastighetsbolaget på […] Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Botkyrkabyggen först ut med ny ägarform på bostadsmarknaden

En ny ägarform ser dagens ljus på den svenska bostadsmarknaden. Det är Botkyrkabyggen som introducerar ett nytt sätt att kombinera hyresrätt och ägande i en och samma fastighet. Den nya ägarformen går ut på att hyresgästerna får köpa en andel av fastigheten och genom avtal får dispositionsrätt till sin lägenhet. Ett referensprojekt genomförs just nu […] Läs mer

Stark start på transaktionsåret 2014

Transaktionsmarknaden för årets första kvartal har summerats av fastighetskonsulten Savills och resultatet är en ökning om 55 procent jämfört med motsvarande period under förra åtet. Den totala volymen för det första kvartalet i år uppgick till 26 miljarder kronor. Företaget ser ett tydligt ökande intresse på markanden, och antal transaktioner ökade med 48 procent. Det […] Läs mer

Rikshem köper ytterligare fastigheter i Södertälje

Rikshem har genomfört ytterligare ett förvärv i Södertälje, den här gången med privatägda Telge Företagsinvest som säljare. Fastighetsvärlden bedömer att köpeskillingen uppgick till strax under 400 miljoner kronor. Beståndet består av 10 bostadsfastigheter och ligger i Södertälje centrum, Södertälje hamn, Karlhov och Saltskog. Läs mer

sparande, spargris, pengar, valuta

Fler unga sparar till boende

En undersökning som genomförts av Cint på uppdrag av SBAB visar att allt fler ungdomar sparar till sitt boende. 1 006 personer i åldrarna 18-26 år deltog i undersökningen och 53 procent svarade att de sparar till köp av eget boende. Samma undersökning genomfördes 2009 och då var motsvarande siffra 40 procent. Läs mer

olja ropsten

Loudden – från olja till bostäder

Stockholms hamnar kommer att ansöka hos Trafikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden. Detta för att möjliggöra att uppemot 4 000 bostäder byggs här. Området blir en del av stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som just nu växer fram och som totalt kommer att omfatta 12 000 bostäder och 35 000 […] Läs mer

Privata fastighetsägare bygger om och allmännyttan river

Fastighetsnytt har sammanställt statistik gällande hur många nya lägenheter som tillkommer genom ombyggnad samt hur många lägenheter som rivs. 2013 tillkom 1 725 lägenheter genom ombyggnation, en siffra i linje med förra året då 1 679 nya lägenheter tillkom på detta sätt. En majoritet av de ombyggda lägenheterna har tidigare varit lokaler och ligger i […] Läs mer

KJ Förvaltning säljer i Norrtälje

Efter 94 år upphör KJ Förvaltning och fastigheterna kommer nu att säljas. Bolaget har fastigheter i Norrtälje, Uppsala och Stockholm, och försäljningen av beståndet i Norrtälje om 289 lägenheter har redan genomförts. Fastighetsvärlden bedömer att köpeskillingen uppgick till 300 miljoner kronor. Leimdörfer har varit rådgivare åt säljaren och har även uppdraget avseende försäljningen av bolagets […] Läs mer