Akut bostadssituation kräver snabba åtgärder « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Akut bostadssituation kräver snabba åtgärder

Att uppnå finansiell stabilitet samtidigt som man skapar förutsättningar för en omfattande nybyggnation är två mål som är svåra att förena, skriver Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, i Fastighetsnytt. Riksbankens och Finansinspektionens strävan efter finansiell stabilitet genom exempelvis sänkt ränteavdrag och obligatorisk amortering är svårförenlig med byggsektorns önskan om att det ska finnas gott om kapital till låga kostnader.

En effektiv åtgärd i detta sammanhang vore att höja den årliga fastighetsskatten och samtidigt sänka skatten på vinster vid försäljning av villor och bostadsrätter, menar Lundström. Detta skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och samtidigt öka utbudet på bostäder. De så kallade flyttkedjorna skulle fungera bättre och de ökade skatteintäkterna skulle kunna användas för att finansiera nyproduktion.

Detta är dock tidskrävande åtgärder eftersom ändringar i skattesystemet kräver parlamentariska överenskommelser. Den nuvarande situationen är så pass akut att det krävs snabbare och mer okonventionella åtgärder.

Lundström menar bland annat att staten skulle kunna bilda en allmännytta för produktion av ”affordable housing”, bra och billiga bostäder för hushåll med begränsade inkomster. Parallellt skulle det traditionella byggandet kunna stimuleras av exempelvis förenklade plan- och bygglovsprocesser för att öka antalet nybyggda bostäder.

Lundström avslutar med att påpeka att alla åtgärder innebär risker men att det sämsta tänkbara alternativet i dagens läge ändå är att förbli passiv och inget göra. Han poängterar att det är viktigt att beslutsfattarna ”vågar fatta beslut om kort- och långsiktiga åtgärder”.

Publicerad 23 december, 2015

Svenska fastigheter fortsatt attraktiva

Svenska fastigheter fortsätter att locka utländska aktörer som nu står för cirka 30 procent av transaktionsvolymen. Enligt en rapport från Newsec har internationella investerare fördubblat sin relativa investeringsvolym under de elva första månaderna 2015 jämfört med samma period i fjol. Den totala transaktionsvolymen under 2015 förväntas uppgå till 135 miljarder kronor. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem köper av Akelius för miljardbelopp

Rikshem köper fastigheter för närmare 1,9 miljarder kronor av Akelius. Det handlar om 47 bostadsfastigheter med knappt 1 700 lägenheter på en yta om sammanlagt 120 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Haparanda, Umeå och Östersund. Tidigare i år köpte Rikshem fastigheter i Luleå. Läs mer

Kraftig ökning av påbörjade lägenheter

Under årets tre första kvartal påbörjades byggandet av 34 500 nya lägenheter, vilket är en 35-procentig ökning jämfört med samma period 2014, enligt siffror från statistiska centralbyrån. Samtidigt stod ombyggnation för ett tillskott på cirka 2 650 nya lägenheter under samma period jämfört med 1 927 lägenheter i fjol. Läs mer