Aktivitet på transaktionsmarknaden i nivå med åren före finanskrisen « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Aktivitet på transaktionsmarknaden i nivå med åren före finanskrisen

Aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter är för närvarande mycket stark. Till exempel har den genomsnittliga storleken på affärerna ökat från cirka 210 miljoner kronor till strax under 300 miljoner kronor.

Den totala transaktionsvolymen för det första halvåret 2014 landade på 67 miljarder kronor, vilket är en nivå som är jämförbar med rekordåren före finanskrisen 2008.

– Den genomsnittliga transaktionsstorleken är jämförbar med den förra högkonjunkturen på fastighetsmarknaden och är sannolikt ett direkt resultat av en ökande riskaptit, mycket god tillgång till eget kapital, samt fortsatt förbättrade möjligheter att erhålla finansiering för fastighetsinvesteringar, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Under det andra kvartalet 2014 så uppgick transaktionsvolymen till 41 miljarder kronor, en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år. På halvårsbas ökade volymen med 41 procent. Antalet affärer har ökat med fem procent.

Den goda tillgången på kapital tar sig i uttryck i att det råder viss konkurrens mellan bankerna. Samtidigt har de noterade bolagen under det första halvåret 2014 har gett ut obligationer till en volym som endast understiger hela 2013 års volym med 10 procent.

Bostäder som var i fokus under 2013 har tappat något i andel men är fortfarande högintressant med en fjärdedel av transaktionsvolymen. De delmarknader som i övrigt sticker ut är hotell och handelsfastigheter.

Peter Wiman tror att möjligheterna är goda för ett transaktionsår som påminner om åren närmast före finanskrisen.

– Vi förväntar oss att transaktionsmarknaden kommer att vara fortsatt stark under det andra halvåret och det är inte omöjligt att vi vid årets slut kommer att kunna notera transaktionsvolymer väl jämförbara med toppåren 2006 och 2007, säger han.

Publicerad 11 september, 2014

Träffa oss på Business Arena

Svenska Bostadsfonden finns på plats under Business Arena den 17-18 september för att diskutera hur samarbeten mellan allmännyttan och privata fastighetsaktörer kan bidra till att minska bostadsbristen. Du träffar oss i monter 64 på Business Arena i Stockholm Waterfront Congress Centre. Läs mer

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Rikshem och Ikano gör miljardbyte

Rikshem och Ikano Bostad byter fastigheter med varandra. Rikshem förvärvar 500 lägenheter av Ikano Bostad i Helsingborg som i samma affär förvärvar 290 lägenheter i Danderyd från Rikshem. Fastighetsvärlden gör bedömningen att affären omfattar 1,3 miljarder kronor. Läs mer

Restate: Ombildningarna ökar

Konsultföretaget Restate noterar en ökning av ombildningar till bostadsrätt. Under 2013 ombildades fastigheter för 7,5 miljarder kronor, vilket är en klar ökning jämfört med året innan. Och tendensen består enligt Restate, som menar att ombildningarna sakta fortsätter öka under 2014. Läs mer

Rikshem ökar i Kalmar

Rikshem ökar sitt bestånd i Kalmar genom förvärv av 30 000 kvadratmeter bostäder och samhällsfastigheter. Säljare är Incita Förvaltning och sker genom förvärv av dotterbolag. Köpeskillingen hålls hemlig av parterna men enligt Fastighetsvärlden borde den ligga mellan 350-400 miljoner kronor. Läs mer

Victoria Park ökar beståndet med 50 procent

Victoria Park köper fastigheter för 1,7 miljarder av Fogelvik Estate. Fastigheterna är belägna i Eskilstuna och omfattar totalt cirka 3 100 lägenheter. Priset per kvadratmeter uppgår till 7 000 kronor. Köpeskillingen finansieras delvis genom emission av aktier till ägarna av Fogelvik Estate, som därmed blir betydande aktieägare i Victoria Park. Läs mer