Akelius köper fastigheter för 680 miljoner kronor från familjen Graf « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Akelius köper fastigheter för 680 miljoner kronor från familjen Graf

Familjen Graf avyttrar sitt bostadsbestånd i Stockholm genom försäljning till Akelius. Det handlar om sju fastigheter med sammanlagt 194 lägenheter till ett värde om 680 miljoner kronor.

De aktuella fastigheterna är belägna i Bromma, Årsta, Hägersten, Johanneshov, Älvsjö och Södermalm och har varit i familjen Grafs ägo under flera decennier. Den sammanlagda ytan uppgår till 14 800 kvadratmeter, varav 12 400 kvadratmeter utgörs av bostäder.

Publicerad 28 februari, 2017

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Byggregler utreds av statlig kommitté

Regeringen har tillsatt en kommitté ledd av Kurt Eliasson, tidigare vd i SABO, samt Anna Sander, projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala, för att se över och i förlängningen bidra till att modernisera byggreglerna, rapporterar Fastighetsnytt. Översynen gäller utvalda delar av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler och föreskrifter, och syftet med […] Läs mer

Kraftig ökning av nybyggen enligt preliminära siffror

Under 2016 uppgick antalet påbörjade lägenhetsbyggen till 63 100, vilket innebar en ökning om 34 procent jämfört med 2015, enligt preliminära siffror från SCB. Antal påbörjade bostäder i flerbostadshus uppgick till 50 150 stycken, en ökning med 38 procent jämfört med 2015, och antalet påbörjade lägenheter i småhus uppgick till 12 950, 20 procent fler […] Läs mer

Statistik indikerar 100 000 nya bostäder 2017

Byggfakta presenterade nyligen siffror som indikerar att 100 000 nya bostäder kan komma att byggas under 2017. För att Boverkets byggmål till 2025 ska nås behöver byggtakten öka till 88 000 nya bostäder per år under de kommande åren. Statistik från Byggfakta visar att bostadsbyggandet har ökat mellan 22 och 27 procent varje år sedan […] Läs mer