30 000 nya lägenheter 2013 enligt SCB « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

30 000 nya lägenheter 2013 enligt SCB

SCB har presenterat statistik på färdigställda lägenheter under 2013. Sammanlagt färdigställdes 29 225 lägenheter, en ökning med 12 procent jämfört med 2012, då 25 993 lägenheter färdigställdes.

Av de 20 663 lägenheter som färdigställdes i flerbostadshus är fördelningen mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt ungefär lika. Det är emellertid stor skillnad mellan storstad och övriga landet i detta avseende. I de tre storstadsregionerna var 58 procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus bostadsrätter medan motsvarande siffra i övriga landet var 35 procent.

Antalet studentlägenheter som färdigställdes under 2013 var 845. Det är en väsentlig ökning jämfört med föregående år då 352 studentlägenheter färdigställdes, men fortfarande en låg nivå jämfört med för ett par år sedan. Under perioden 1996-2009 färdigställdes i snitt 1 495 studentlägenheter per år.

Publicerad 30 maj, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Byggandet ökar enligt Boverkets indikatorer

Enligt ett pressmeddelande från Boverket tog bostadsbyggandet fart under senare delen av 2013. Enligt verkets preliminära beräkningar påbörjades 2013 34 500 lägenheter vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2012. Den ökade takten på bostadsbyggandet håller i sig och i år räknar verket med att 35 000 lägenheter påbörjas. Läs mer

Nytt bostadsutvecklingsbolag satsar på Storstockholm

Fastighetsvärlden rapporterar att Aros Bostadsutveckling AB bildar ett nytt bolag tillsammans med det finska pensionsförsäkringsbolaget Varma, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg-Liv samt SEBs Pensionsstiftelse. SEB Corporate Finance har skött kapitalanskaffningen. Det nya bolaget har rest 600 miljoner kronor i kapital och kommer att satsa på bostadsutvecklingsprojekt i Storstockholmsregionen. Läs mer

Flest ombildningar i Stockholms län

Under det första kvartalet 2014 ombildades 1 111 lägenheter i 48 fastigheter enligt hittabrf.se. Av dessa låg de flesta, 16 stycken, i Stockholms län medan 11 återfanns i Västra Götaland och 5 i Västerbotten. Konsultbolaget Restate uppger att de företrätt föreningarna vid ombildningen av 47 procent av lägenheterna. Läs mer

Rikshem först ut med grön obligation

Rikshem blir första bolag i Sverige som finansierar ett ROT-projekt genom en så kallad ”grön företagsobligation”. Volymen på obligationen är 200 miljoner kronor och avser renovering av 1 280 lägenheter i Gränby i Uppsala. När renoveringen är klar kommer energiförbrukningen att ha minskat med 50 procent, enligt Fastighetsvärlden. Läs mer

Transaktionsvolymen i april – 5,9 miljarder

Enligt Pangeas Nordic Property Market Update för april så omsattes fastigheter till ett värde om 5,9 miljarder på den svenska fastighetsmarknaden under månaden. Som största affär noterar Pangea Balders köp av hotellfastigheter från Pandox för 2,2 miljarder kronor. Näst störst var Fastighets AB Centurs köp av Polishögskolan för 675 miljoner kronor. God trea blev CapMans […] Läs mer

Östersundshem förvärvar stort projekt från PEAB

Östersunds allmännyttiga bostadsbolag Östersundshem har förvärvat ett stort byggprojekt i centrala Östersund från PEAB. Affären görs genom förvärv av bolaget Fältjägaren 8 AB och köpeskillingen uppgår till 127 miljoner kronor. Projektet är omfattande för en stad av Östersunds storlek – 2 500 lägenheter som kommer att ligga på det gamla regementsområdet, det gamla slakteriområdet, samt […] Läs mer