September 2013 « Utgåva « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Mest lästa artiklar

Europas högsta bostadshus planeras i Stockholm

SSM Fastigheter planerar att ta upp arbetet med Tellus Tower på Telefonplan i Stockholm som kan komma att bli Europas högsta bostadshus med sina planerade 225 meter. Fastighetsvärlden skriver att projektet initerades redan för sju år sedan, men att det stannade av på idéstadiet. Men nu tas projektet upp på nytt. Läs mer

Johan Karlström

Skanska ser möjligheter i miljonprogrammen

I en intervju i Fastighetsnytt berättar Skanskas vd Johan Karlström att han ser upprustningen av miljonprogrammen och närliggande investeringar i vägar och kollektivtrafik som en möjlighet att öppna upp för såväl privata investeringar som pensionskapital i infrastrukturprojekt. Han menar att privata investeringar passar i vissa enskilda projekt, exempelvis vägar som kan avgiftsbeläggas, och att denna […] Läs mer

wall, vägg, tegel, hus

Ny stadsdel planeras i Östersund

Ett markanvisningsavtal har tecknats för ett kvarter i Östersunds nya stadsdel Storsjö Strand. Totalt kommer Storsjö Strand att innehålla omkring 25 kvarter när det är färdigbyggt. Det är byggföretaget Genova Bostad som ansvarar för det markanvisade kvarteret med läge närmast centrala Östersund. Här planeras ett 50-tal lägenheter samt lokaler. Läs mer

Mats Gerdau

Nackas oljehamn blir bostäder

Nacka kommun vill enligt Fastighetssverige säga upp tomträttsavtalet med Statoil avseende Bergs oljehamn. Planen är att istället uppföra 2 000 bostäder i området. Om inte avtalet sägs upp innan årsskiftet förlängs det istället med 40 år. Det kan dock dröja till och med 2018 innan Statoil utrymt fastigheten. Läs mer

Luleå säljer 248 lägenheter

För ett år sedan sålde det kommunala bostadsbolaget Lulebo 210 lägenheter till Gammelstabo för 92 miljoner kronor. Tydligen bedömdes affären ha varit framgångsrik för båda parter då en ny försäljning om ytterligare 248 lägenheter har genomförts. Läs mer

MKB vill höja hyrorna

Det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö är det första som har yrkat på en hyreshöjning för år 2014. Fastighetssverige rapporterar att företaget önskar höja hyrorna med 2,5 procent från och med den 1 januari 2014. Motivet till höjningen anges vara en allmän kostnadsökning samt bruksvärdesjustering. Läs mer

Nybyggnationen av bostäder ökade

Enligt statistik från SCB ökade nybyggnationen av lägenheter med hela 33 procent till 14 550 under det första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Lägenheter i flerbostadshus stod för den största ökningen om 3 350 fler lägenheter. Nybyggnationen av småhus steg med 9 procent, men denna siffra har legat högre tidigare år. Läs mer

Hyresbostäder i Malmö kompenserar med nytt förvärv

Hyresbostäder i Malmö förvärvar enligt Fastighetsvärlden fastigheten Cellon 2 i Slottsstaden i Malmö. Beståndet ligger centralt, intill villaområdet Bellevue och Mellanhedsparken. Arean på 11 840 kvm är fördelad på 1 300 kvm lokaler och 200 lägenheter. Transaktionen sker genom bolagsförvärv och fastighetsvärdet uppges vara 230 miljoner. Läs mer

Konkurrensverket kräver Haningebostäder på 10 miljoner

Konkurrensverket kräver Haningebostäder på 10 miljoner kronor i böter sedan företaget genomfört en otillåten direktupphandling. Affären i fråga rör ett förvärv som Haningebostäder gjort av samtliga aktier i Vega Norra Parken AB från ett privat byggföretag. Bolagets enda tillgång var ett byggentreprenadkontrakt gällande 90 hyreslägenheter i Haninge kommun. Värdet på kontraktet uppgår till 136 miljoner […] Läs mer

construction, hörselskydd, hearing, protection

Nya bullerregler kan ge fler bostäder

Enligt Fastighetsvärlden har ett betänkande om en samordning av bullerreglerna med kraven på hälsoskydd i miljöbalken levererats till bostadsminister Stefan Attefall. Målsättningen med förslaget är att öka möjligheterna att bygga bostäder nära vägar, järnvägar, industrier och hamnar. Läs mer

Göteborgsskrapa kan slå Turning torso

Byggföretaget SEFA planerar att uppföra ett 201 meter högt bostadshus på Lindholmen i Göteborg, och har bjudit in till en arkitekttävling med anledning av projektet. Enligt Fastighetsvärlden så skulle projektet, om det blir av, nå 11 meter högre än Turning torso i Malmö. Det är dock fortfarande lägre än det planerade Tellus Tower i Stockholm […] Läs mer

Malmö

SEB-fond köper i Malmö

Fastighetsfonden Domestica förvärvar 788 lägenheter i Brunkeflostrand i Malmö. Säljare är norska Obos Forrettningsbygg, som även har byggt fastigheterna. Beståndet ligger i utkanten av Malmö och uppfördes i början på 2000-talet. Obos säger sig villiga att fortsätta satsa på Malmöregionen: Läs mer

Telge Bostäder säljer fastighet

Södertäljes allmännyttiga bostadsbolag, Telge Bostäder, säljer fastigheten Fåret 7 till AB Bårstabergen, ett bolag ägt av familjen Rygran. Telge Bostäder har behov av att finansiera och modernisera sitt bestånd och försäljningen är ett led i detta. Enligt ett uttalande från Telge Bostäders VD Eva Nygren så pågår även arbetet med en försäljning av tre av […] Läs mer

Haga

Schuss lämnar Tenzig – startar fastighetsbolag

Efter endast ett år på konsultfirman Tenzing så slutar Lennart Schuss för att starta ett nytt fastighetsbolag. Enligt Fastighetsvärlden är inriktningen på det nya bolaget miljonprogramsområden i Mälardalen. Schuss startar bolaget tillsammans med Peder Johnsson som varit med och byggt upp Stendörren som idag har 3 000 lägenheter. Schuss kommer även fortsättningsvis att jobba med […] Läs mer

dalarna

Ny ägare vill häva tvångsförvaltning

Ett bostadsbestånd i Krylbo som har varit under tvångsförvaltning sedan 2009 har enligt en artikel i Fastighetssverige fått nya ägare som vill att tvångsförvaltningen hävs. Anledningen till tvångsförvaltningen var att den dåvarande ägaren Dalstjärnan misskötte sitt åtagande och anmäldes av Hyresgästföreningen. Läs mer