November 2011 « Utgåva « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum