Augusti 2013 « Utgåva « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Lyckad Almedalsdiskussion om bostadsbristen

Under årets Almedalsvecka fanns Svenska Bostadsfonden på plats för att diskutera hur samarbeten mellan allmännyttan och privata fastighetsbolag kan vara ett sätt att lösa bostadsbristen i Sverige. Eventet blev mycket lyckat med ett trettiotal besökare vilket gav upphov till såväl intressanta samtal som nya och spännande kontakter. Läs mer

Mest lästa artiklar

Samarbete skapar ny storägare på bostadsmarknaden

Heimstaden har startat ett nytt fastighetsbolag tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser. Det nya bolaget kommer att fokusera på bostadsfastigheter och tar över fastigheter värda 2,9 miljarder kronor från Heimstaden. Beståndet består av cirka 4 500 lägenheter i 148 fastigheter i södra Sverige samt Uppsala. Läs mer

Jan-Erik Höjvall

Rikshem växer med nytt förvärv i Helsingborg

Rikshem har förvärvat 15 fastigheter med 865 lägenheter i Helsingborg av Helsingborgshem. Köpeskillingen uppgick till 720 miljoner kronor. Rikshem, som redan tidigare ägde mer än 2 000 lägenheter i Helsingborg, blir i och med affären kommunens största privata ägare av hyresrätter. De senaste månaderna har företaget investerat 1,5 miljarder kronor i fastigheter på orten, och […] Läs mer

chart

Svenskar dominerar starkt transaktionskvartal

Efter en mycket stark junimånad hamnade transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden under årets andra kvartal på omkring 30 miljarder kronor enligt Jones Lang Lasalle. Branschkollegan DTZ är något försiktigare i sin uppskattning som landar på 24 miljarder. Resultaten är en betydande uppgång jämfört med första kvartalet då Jones Lang Lasalle uppskattade transaktionsvolymen till 20 miljarder […] Läs mer

Hög ombildningstakt i Malmö

Enligt en rapport från Collier har 19 fastigheter ombildats i Malmö under perioden 1 september 2010 till 31 januari 2013 till ett värde om 757 miljoner kronor. Fastigheterna bestod av 522 lägenheter med en bostadsyta om knappt 36 000 kvadratmeter samt lokalyta om knappt 4 000 kvadratmeter. Läs mer

Pensionsbolagen söker sig utanför storstäderna

En ny trend på fastighetsmarknaden som observerats av Fastighetsvärlden är att de stora pensionsbolagen börjar söka sig utanför storstäderna. Enligt en kartläggning som tidningen genomfört har antalet kommuner som de stora pensionsbolagen äger lägenheter i ökat från 29 till 182 under perioden 2007 till och med 2012. Även omfattningen av investeringarna har ökat betydligt, från […] Läs mer

NCC halverar energianvändningen i miljonprogramsområde

NCC arbetar enligt Fastighetssverige med ett hållbart renoveringsprojekt i Eskilstuna som bland annat syftar till att sänka elförbrukningen i de ingående lägenheterna med hela 50 procent. Företaget har redan hunnit renovera 90 miljonprogramslägenheter i en första etapp, och nu har uppdragsgivaren Eskilstuna kommunfastigheter lagt en ny order på ytterligare 119 lägenheter. Läs mer

Fabriksstadens detaljplan står fast

Planerna på att bygga cirka 1 400 bostäder, ett parkstråk och en förskola i Fabriksstaden i centrala Gustavsberg har enligt Fastighetssverige överklagats ända upp till Mark- och miljööverdomstolen av boende utanför planområdet. Men nu har domstolen meddelat att man inte medger prövning för ärendet vilket innebär att detaljplanen vunnit laga kraft. Läs mer

stockholm

Tobin köper och utvecklar i Sundbyberg

Tobin Properties har förvärvat en fastighet i centrala Sundbyberg av Humlegården. Fastigheten utgörs enligt Fastighetssverige av en utvecklingsfastighet med byggrätter för bostäder om 11 000 kvadratmeter samt en kontorsbyggnad med en uthyrningsbar area om 11 000 kvadratmeter. En ny byggplan för byggrätterna har utformats de senaste åren av Humlegården i samarbete med Sundbyberg stad. Läs mer

Willhem ökar sitt ägande i Norrköping

Willhem har köpt en bostadsfastighet i Jönköping som är belägen intill nybyggda fastigheter som företaget äger sedan tidigare. Enligt Fastighetsvärlden består fastigheten av 56 lägenheter om 4 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastighetsvärdet uppgår till 80 miljoner kronor. Totalt äger Willhem nu 989 lägenheter om 52 000 kvadratmeter i Jönköping. Läs mer

Falkenberg

Derome köper hyresrätter i Falkenberg

Derome Fastigheter har enligt Fastighetssverige köpt sju fastigheter i Falkenberg av Ugglarps Bygg Fastigheter. Beståndet består av 69 hyreslägenheter och en förskola och har förvaltats av säljaren sedan de byggdes i mitten på 90-talet. Derome Fastigheter har som mål att växa med uppemot 1 000 lägenheter på västkusten de kommande åren genom förvärv och nybyggnation. Läs mer

Stockholm, default, property

Ny aktör köper bostäder i centrala Stockholm

Serafim Fastighetsinvest, som är ett nytt bolag med inriktning mot utvecklingsfastigheter i Storstockholm, har enligt Fastighetssverige köpt en bostadsfastighet i Vasastan i Stockholm av Estancia Fastigheter. Fastigheten består av ett tjugotal lägenheter samt inslag av kommersiella lokaler. Läs mer

default

Rikshem bygger nytt i Knivsta

Rikshem har inlett en satsning med nybyggnation i Knivsta mellan Uppsala och Stockholm där såväl bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboenden och kooperativa hyresrätter blandas. Den första etappen omfattar cirka 150 lägenheter och är tänkta att locka såväl unga som gamla. Läs mer