April 2018 « Utgåva « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Analys och Transaktion på Svenska Bostadsfonden – så här arbetar vi:

Svenska Bostadsfondens analys börjar med orten och regionen. Det ska finnas ett intressant näringsliv, god framtidspotential och växande befolkning. För att lära oss så mycket vi kan om orten gör vi dels en statistisk analys och dels besök i staden för att känna av läget och prata med kommunledningen, representanter från det kommunala fastighetsbolaget samt naturligtvis invånarna. Ebba Christensson, ansvarig för Analys & Transaktion på Svenska Bostadsfonden resonerar så här: – Vår svåraste utmaning är att vi måste vara övertygade när vi köper en fastighet om att det är en bra investering både idag och vid en framtida avveckling av fonden. Det är alltid utmanande att sia om framtiden, särskilt på lite mindre orter. Hur kommer det se ut om 5, 10 eller kanske till och med 15 år? – För att minska riskerna för våra investerare ser vi till att fastighetsbestånden i våra fonder är geografiskt diversifierade. I praktiken innebär det att vi undviker att köpa flera fastigheter på samma ort i samma fastighetsportfölj. Vi når ändå stordriftsfördelar och synergier i förvaltningen genom att flera fastighetsportföljer har fastigheter på samma ort. – Med ortsanalysen och den geografiska diversifieringen i botten söker vi sedan efter flera olika typer av objekt, dels fastigheter med stabila kassaflöden men också fastigheter med stor utvecklingspotential som kan bidra till värdeökning i beståndet. – Den höga konkurrensen i vår bransch kan göra att det är svårt att komma åt objekten vi söker. Där har vi fördel av vår långa erfarenhet och det gedigna nätverk som vi byggt upp under 15 års arbete med hyresfastigheter. Vi för även kontinuerlig dialog med banken så att den externa finansieringen är färdig inför ett förvärv. I slutändan ska det vara fastigheter där vi själva kan tänka oss att bo, då brukar det oftast bli en bra investering. Läs mer

Mest lästa artiklar

CBRE: Ett trendskifte på Sveriges bostadsmarknad?

De svenska bostadspriserna har stigit snabbt de senaste åren. Under vintern har priserna dock fallit i Stockholm, vilket skapat en stark oro för en potentiellt bristande bostadsbubbla. Att Sverige ur ett internationellt perspektiv har höga bostadspriser i förhållande till inkomster har spätt på den oron. Det strikta svenska hyresregleringssystemet i kombination med höga byggnormskrav gör […] Läs mer

Svag volymökning av byggandet 2017

Rensat för prisförändringar ökade byggvolymen med 2 procent 2017 jämfört med 2016, enligt analysföretaget Industrifakta. Den totala volymen av husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick till 258 miljarder kronor. Det offentliga husbyggandet var oförändrat medan det privata ökade, främst genom industrins ökade byggvolym. Bostadsbyggandet 2017 låg kvar på samma nivå som 2016. Läs mer

Helsingborgshem bygger billiga hyreslägenheter på Drottninghög

Helsingsborgshem håller på att uppföra 67 nya hyreslägenheter på Drottninghög. Inflyttning är planerad till oktober 2018. Projektet omfattar två nya bostadshus med hyreslägenheter som går från ettor till fyror och en femma. Det är första gången på 49 år som stadsdelen Drottninghög utökas med nybyggda bostäder. Helsingborgshem har de senaste åren samarbetat med Helsingborgs stad […] Läs mer

Willhem köper två fastigheter i Helsingborg

Willhem förvärvar två fastigheter för totalt 170 miljoner kronor i södra Helsingborg från Radioplans Fastighets. Fastigheterna innehåller 154 hyresbostäder och en mindre andel lokaler fördelade på totalt 10 487 kvadratmeter uthyrningsbar yta. – Vi har hela tiden haft ambitionen att växa i Helsingborg och etablerade oss nyligen med ett eget kontor på orten. Därför känns […] Läs mer

Newsec granskar och avfärdar myter

I sin senaste Newsec Property Outlook granskar Newsec flera vanliga påståenden och myter kring den svenska bostadsmarknaden. Bland annat sägs det att antalet bostadsutvecklare i Stockholm har ökat från 40 till 400. Det stämmer inte; det finns idag knappt 200 aktiva bostadsutvecklare i Stockholm. En annan myt som avlivas av Newsec är att det aldrig […] Läs mer

74 nya ungdomsbostäder på Lidingö

Serneke och John Mattson Fastighets AB har tecknat avtal om uppförandet av 74 nya hyreslägenheter för ungdomar mellan 18–25 år på Lidingö. Ordervärdet är runt 90 miljoner kronor och lägenheter beräknas stå klara i slutet av 2019. – Detta är ett utmärkt exempel på hur vi vill arbeta inom Serneke. Att gå in i samverkan […] Läs mer

Duo förvärvar i Hyltebruk

Affärsduon Mats Peter Sernrot och Robert Toncic förvärvar 192 lägenheter från Heimstaden i en mångmiljonaffär och blir därmed de största privata fastighetsägarna på den lokala bostadsmarknaden i Hyltebruk. Genom sina tre bolag förfogar duon nu över sammanlagt 330 hyresrätter. Läs mer