April 2013 « Utgåva « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Ny gemensam webbplats lanserad

Svenska Bostadsfonden strävar ständigt efter att effektivisera och förbättra sin verksamhet, och som ett led i detta arbete har företagets olika hemsidor för investerare och hyresgäster slagits ihop till en enda webbplats. Den nya webbplatsen samlar all information på ett ställe och gör det enklare att hitta rätt. Samtidigt har designen utvecklats och moderniserats. Läs mer

Mest lästa artiklar

Sverige Europas mest likvida marknad

Enligt en ny rapport från DTZ är Sverige den mest likvida fastighetsmarknaden i Europa. Sverige intar förstaplatsen med en omsättning om hela 9,2 procent av det totala värdet före Norge med 7,6 procent. Storbritannien intar tredjeplatsen med 6,4 procent. Läs mer

Norden stabil fastighetsmarknad

Enligt rapporten Nordic Real Estate Review 2013 (kvartal 1) som ges ut av Colliers International uppfattas både Sverige, Norge, Danmark och Finland som säkra ekonomier vilket gör fastighetsmarknaderna intressanta. Länderna har visserligen haft minst ett år med negativ tillväxt under krisåren, men samtliga länder hade positiv tillväxt under 2012. Läs mer

Ny stadsdel byggs i Simrishamn

En helt ny stadsdel är på väg att ta form i Simrishamn där Svenska Bostadsfonden äger fastigheter sedan tidigare. Enligt Fastighetssverige har det nybildade bolaget Nya Joneberg Holding AB, som samägs av kommunala Simrishamnsbostäder och Näckström Fastigheter, tecknat avtal med Midroc om att bygga 130 nya lägenheter i den nya stadsdelen. Läs mer

Rikshem och Uppsalahem genomför miljardaffärer

Rikshem och Uppsalahem har enligt Fastighetsvärlden genomfört två storaffärer som rör Studentstaden i Uppsala. Rikshem har sålt sin andel om 49 procent i Studentstaden till Uppsalahem, som äger resterande del av bolaget sedan tidigare, för omkring 1,4 miljarder kronor. Samtidigt köper Rikshem 1 000 lägenheter i Studentstaden. Köpeskillingen för denna affär har inte offentliggjorts. Läs mer

Rikshem förvärvar i Helsingborg

Rikshem utökar sig bestånd i Helsingborg genom att förvärva 109 lägenheter på orten från det privatägda bolaget Radioplans Fastighets AB. Lägenheterna är fördelade mellan fyra fastigheter och har en uthyrningsbar area om 8 600 kvm. Fastighetsvärlden bedömer att köpeskillingen uppgår till omkring 110 miljoner kronor. Läs mer

Apartment Bostad åter en del av Akelius

Apartment Bostad, som skapades i form av ett syskonbolag till Akelius Fastigheter 2009, köps nu tillbaka av Akelius. Anledningen som anges är att de två bolagen haft ett större samarbete än vad som var tänkt på förhand, vilket gör att det finns goda skäl att driva hela verksamheten gemensamt. Apartment Bostads vd Lars Lindfors blir […] Läs mer

Bättre kreditmarknad under första kvartalet

Enligt Catellas kreditbarometer Credi förbättrades lånefinansieringsmöjligheterna under det första kvartalet i år, vilket visar att den positiva trenden under föregående kvartal fortsätter. Indexets huvudindikator, där en siffra över 50 indikerar en förbättrad tillgång på lånefinansiering, steg från 50,1 till 55,9. Läs mer

Stendörren emitterar obligation

Allt fler fastighetsbolag börjar använda sig av andra finansieringsmöjligheter än traditionella banklån. Senast i raden är Stendörren AB, som enligt Fastighetsvärlden har emitterat en obligation till ett värde om 350 miljoner kronor med en löptid om tre år. De senaste åren har Stendörren bland annat förvärvat större fastighetsbestånd i Husby och Huddinge. Läs mer

Johan Lindholm

Renoveringssubventioner kan ge 30 000 nya jobb

Riksbyggen och Byggnads hävdar att Sverige inte kommer att kunna nå Riksdagens miljömål om staten inte inför stimulansåtgärder för energirenovering av det gamla bostadsbeståndet. Enligt de båda aktörerna behöver 50 000 lägenheter renoveras varje år till en kostnad om 25-50 miljarder kronor, och detta kan användas som en möjlighet att skapa nya arbeten. Exempel på […] Läs mer

Lägre transaktionsvolym första kvartalet

Transaktionsvolymen på den svenska marknaden uppgick Enligt Jones Lang Lasalle till 14,4 miljarder kronor under första kvartalet i år, vilket motsvarar en nedgång om hela 42 procent jämfört med samma period förra året. Nedgången är även markant jämfört med kvartalet innan då volymen uppgick till 48 miljarder kronor. Utvecklingen är något förvånande då bankerna uppges […] Läs mer

stockholm

Storstäderna dominerade under 2012

Enligt en sammanställning av Pangea Property Partners som Fastighetsnytt tagit del av stod de tre storstadslänen för den högsta transaktionsvolymen under perioden februari 2011 till februari 2012. Under februari ökade aktiviteten med fokus på kontorsfastigheter, och tio affärer hade ett värde om över 100 miljoner kronor. Läs mer

Lennart Andersson

Låg utvecklingstakt inom fastighetsbranschen

Den svenska fastighetsbranschen utvecklas för sakta, och det gäller inte minst förvaltningen inom privata bolag. Det säger Lennart Andersson, delägare och styrelseordförande i rådgivningsföretaget Fasticon, i en artikel i Fastighetsnytt. Han menar att det till viss del handlar om att fastighetsbranschen inte är särskilt duktig att ta till sig strategier utifrån. Läs mer

Sabo emot stoppkrav vid nybyggnation

Statens Byggkravsutredning föreslår att plan- och bygglagen (PBL) utökas med en stoppbestämmelse som gör det omöjligt för kommuner att ställa högre krav på nybyggda bostäders energianvändning och tillgänglighet än vad som krävs enligt lag. Men Sabo anser inte att en sådan lagstiftning är rätt väg att gå, utan förespråkar istället ett frivilligt klassningssystem som begränsar […] Läs mer

Helsingborgshem förbereder miljardförsäljning

Det kommunala bolaget Helsingborgshem har enligt Fastighetsvärlden som mål att bygga 300 lägenheter per år, och för att finansiera verksamheten förbereds nu en större utförsäljning ur beståndet som idag består av omkring 12 000 lägenheter. Enligt Fastighetskonsultbolaget Navet som kommer att sköta transaktionerna uppskattas värdet på affären till en miljard kronor. Läs mer

170 lägenheter byggs i Spånga

KF Fastigheter och Peab planerar enligt tidningen Mitt i att bygga 170-180 lägenheter på taket till en 4 000 kvadratmeter stor livsmedelsbutik i Spånga. Detaljplanen går ut på samråd i slutet av april, och byggstart är planerad till början av 2014 Läs mer

ALM producerar 180 bostäder i Enköping

ALM Equity köpte enligt Fastighetssverige fastigheten Galgvreten 3:7 i Enköping från Akelius Fastigheter i slutet av förra året. Efter en fördjupad miljöundersökning har fastigheten tillträtts och bolaget har påbörjat färdigställandet av 180 lägenheter om 7 500 kvm inom det så kallade projekt Linbanan. Läs mer

HSB vill bygga för 4 miljarder i Solna

Pampasområdet i Solna, som idag består av 50 000 kvm mark och 25 000 kvm lokaler, kommer troligtvis att utvecklas till ett bostadsområde med helt nya fastigheter. Fastighetsvärlden rapporterar att HSB kommer att presentera en idé till ett planprogram inom några veckor som inbegriper en rivning av de nuvarande lokalerna. Istället vill man uppföra cirka […] Läs mer

Första hyreshuset med plusenergiteknik planeras

Halmstad Fastighet är enligt Fastighetssverige ute efter en totalentreprenör som kan bygga Sverige första flerbostadshus med pulsenergiteknik, vilket innebär att huset genererar mer energi än vad som går åt. Planen är att huset skall uppföras i Harplinge strax utanför Halmstads centrum och bestå av åtta attraktiva och prisvärda hyresrätter som är redo att tillträda under […] Läs mer