Svenska Bostadsfondens verksamhet « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Framgångsrikt 2017 för Svenska Bostadsfonden

2017 var ett händelserikt och spännande år för Svenska Bostadsfonden. Under året förvärvades totalt 10 fastighetsportföljer om drygt 400 MSEK till både privatmarknadsfonderna och de institutionella fonderna. Nedan följer en överblick över vad som hänt i de olika fonderna under 2017.

Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB är en väl sammansatt portfölj bestående av fastigheter som har visat sig ge en god avkastning. Portföljen består av 30 stycken fastigheter som under året har utvecklats väl tack vare hyreshöjande investeringar. Således kan alltså konstateras att kassaflödena, såväl som fastighetsvärdena ökat i linje med vår målsättning. Fonden har haft en utdelning om 5,2 % per aktie, vilket överstiger det uppsatta målet för år 2017. Totalavkastningen för 2017, inklusive utdelning, uppgår till 13, 5 %. Vi är nöjda med fondens utveckling och ser en fortsatt god utveckling för fondens fastighetsbestånd.

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB är alltjämt i en uppbyggnadsfas och har i dagsläget sex stycken institutionella investerare. Trots att fonden är under uppbyggnad har året varit relativt händelserikt. En av fastigheterna blev i mars ombildad till en bostadsrättsförening, vilket är en lönsam affär för både våra hyresgäster och investerare. Målet år 2017 var att fondens kapital skulle växa i syfte att öka portföljens fastighetsinnehav. Året avslutades med en nyemission vilket innebar att vi kunde förvärva fler fastigheter med stor potential. De nya fastigheterna är belägna i Skåne och fastighetsportföljen består nu av 400 lägenheter.  I övrigt har vi fortsatt med våra hyreshöjande investeringar för att förbättra de stabila kassaflödena som den svenska hyresmarknaden kännetecknas av. Totalavkastningen för 2017, inklusive utdelning, uppgår till 11 %.

Svenska Bostadsfonden 11 AB Innehaven i Svenska Bostadsfonden 11 AB består av sammanlagt 14 fastigheter med 438 lägenheter på en sammanlagd yta om 32 420 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Karlskrona, Skövde, Laholm, Kalmar, Simrishamn, Borgholm och Åstorp. Under 2017 har diverse hyreshöjande investeringar genomförts och fonden utvecklas i linje med vår målsättning.

Svenska Bostadsfonden 12 AB Svenska Bostadsfonden 12 AB utvecklades under 2017 helt enligt plan och inga nya förvärv har genomförts under det gångna året. Fondens fastighetsinnehav omfattar 768 lägenheter fördelade på 18 stycken fastigheter med en sammanlagd yta om 55 497 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Kalmar, Laholm, Örkelljunga, Kävlinge, Simrishamn och Ystad.

Svenska Bostadsfonden 14 AB Under år 2017 genomfördes tre emissioner för Svenska Bostadsfonden 14 AB, vilket resulterade i en emissionslikvid om cirka 140 MSEK. Sedan start, år 2016, har Svenska Bostadsfonden 14 AB tagit in kapital om drygt 200 MSEK. Under det gångna året har fastighetsförvärven fortsatt enligt plan och åtta nya fastigheter bestående av 139 lägenheter och en sammanlagd yta om 11 019 kvadratmeter har förvärvats. De nya fastigheterna är belägna på fyra olika orter; Eslöv, Laholm, Karlskrona och Kalmar. Totalt har nu fonden 19 stycken fastigheter, cirka 300 lägenheter och totalt 25 330 kvadratmeter.

Läs mer

Mest lästa artiklar

Välbesökt jullunch med Svenska Bostadsfonden Institution på Hallwylska museet

Gensvaret blev stort när Svenska Bostadsfonden Institution bjöd in till jullunch och föreläsningar med historikern Gunnar Wetterberg och Tor Borg, Head of Research Nordics, vid Jones Lang Lasalle i mitten av december i Stockholm. Eventet genomfördes i det unika Hallwylska museet, vilket gav en speciell inramning till eventet och bostadsfastigheter som långsiktig investering. Tillsammans gav de […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB, som är noterat på NGM Nordic AIF, har beslutat att genomföra en nyemission i linje med tidigare prospekt. Syftet med emissionen är att öka antalet investeringar i hyresfastigheter. I syfte att öka ägarspridningen kommer emissionen att genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen riktar sig till allmänheten och de nya aktierna […] Läs mer

Starkt första halvår för Svenska Bostadsfonden – förvärvskapacitet om drygt 700 MSEK

Under det första halvåret 2017 utvecklades verksamheten i Svenska Bostadsfonden-koncernen starkt både för nya fonder samt de fonder som efter fullföljd löptid genomförde sin exit. Svenska Bostadsfonden 14, som riktar sig till privat- och företagsmarknaden, genomförde under juni den tredje emissionen till investerare och kommer att ha en förvärvkapacitet om cirka 500 MSEK, varav mer […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden förvärvar i Karlskrona

Svenska Bostadsfonden 14 förvärvar fastigheten Berget 3 i Karlskrona. Fastigheten innehåller 28 lägenheter samt en mindre andel kontor/lager och har en totalyta på 1 992 kvadratmeter. Byggnadsåret är 1947 och fastigheten förvärvades av Zebriz AB. Svenska Bostadsfondens koncern har under flera år ägt fastigheter på orten, och äger idag sammanlagt 332 lägenheter i Karlskrona. Fastigheten […] Läs mer

seminar

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond – välkommen till ett av våra seminarier!

Svenska Bostadsfonden erbjuder fastighetsfonder som direktinvesterar i svenska bostadshyreshus i stabila svenska orter. Bolagets fonder förvaltar idag 3 500 lägenheter på sammanlagt 21 orter. Förvaltningen sköts från våra fem kontor i Luleå, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö. De första åtta fonderna har avvecklats med en genomsnittlig avkastning på investerat kapital om drygt sju procent per […] Läs mer