Svenska Bostadsfondens verksamhet « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Mest lästa artiklar

seminar

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond – välkommen till ett av våra seminarier!

Svenska Bostadsfonden erbjuder fastighetsfonder som direktinvesterar i svenska bostadshyreshus i stabila svenska orter. Bolagets fonder förvaltar idag 3 500 lägenheter på sammanlagt 21 orter. Förvaltningen sköts från våra fem kontor i Luleå, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö. De första åtta fonderna har avvecklats med en genomsnittlig avkastning på investerat kapital om drygt sju procent per […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ger en långsiktig real exponering mot svenska bostadshyresfastigheter och noteras på NGM Nordic AIF. Teckningsperioden börjar idag och sista teckningsdag är den 23:e juni. Samtidigt som Svenska Bostadsfondens fjortonde fond nu emitteras lanseras flera förändringar som gör erbjudandet än mer attraktivt för investerare. Läs mer

Svenska Bostadsfonden köper i Värnamo

Svenska Bostadsfonden har den 31 augusti 2015 förvärvat fastigheterna Broholmen 1, Finnveden 9, Håven 1, Lejonet 22 och Värnet 11 i Värnamo. Tillträde av de fyra förstnämnda fastigheterna skedde den 1 oktober 2015 och tillträde av Värnet 11 sker när en fastighetsreglering som påverkar fastigheten är fullbordad. Läs mer