Svenska Bostadsfondens verksamhet « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB är öppen för teckning – anmäl dig till våra seminarier

Svenska Bostadsfonden 14 AB har hitintills genomfört fyra emissioner och förvaltar nu 379 lägenheter till ett marknadsvärde om cirka 440 miljoner kronor. Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört fyra nyemissioner sedan dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna till ett totalt värde om cirka 440 miljoner kronor med en total yta uppgående till ca 33 000 kvm. Det innebär att den totala förvaltningsvolymen, tillsammans med övriga fonder inom koncernen, uppgår till cirka 3 700 lägenheter med ett marknadsvärde motsvarande cirka 3,7 miljarder kronor. Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB har beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att öka ägarspridningen samtidigt som de uppsatta målen för fastighetsförvärv uppnås. Nyemissionen kommer att ske i paritet med NAV-värdet. Nyemissionen i sammandrag: 

  • Emissionen skall omfatta högst 1 912 A-aktier
  • Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie
  • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 97 512 000 kronor
  • Teckningstiden är 29 maj 2018 till och med 15 juni 2018
  • Sista likviddag är den 28 juni 2018
  • Fonden är noterad på NGM Nordic AIF, vilket möjliggör placering i såväl kapitalförsäkring som ISK.
  • Totalavkastningsmål uppgår till 6-9 procent per år, varav målsättningen är att dela ut 2-3 procent per år i årliga utdelningar.
  • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
För att teckna aktier i aktuell emission kontakta din finansiella rådgivare, Nordnet eller Svenska Bostadsfondens säljare, kontaktuppgifterna finner ni längre ner i artikeln. Kom gärna även till våra seminarier för att få mer information kring emissionen och erbjudandet. Läs mer om emissionen här Välkommen till våra event! Boka in dig på något av våra event i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, Helsingborg, Linköping eller Kalmar   Kontakta gärna Svenska Bostadsfondens säljare: Lars Schyman Telefon 08-518 01 740 E-mail: les@svenskabostadsfonden.se     Johannes Luiga Telefon 08-518 00 415 E-mail: jla@svenskabostadsfonden.se   Jeanette Sundberg Investerarrelationer Telefon: 08- 518 00 425 E-mail: jeanette.sundberg@svenskabostadsfonden.se   Kirsi Siegfrids Investerarrelationer Telefon: 08- 518 01 768 E-mail: kss@svenskabostadsfonden.se Läs mer

Mest lästa artiklar

Nyförvärv i Svenska Bostadsfonden Institution 2

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB har förvärvat nya fastigheter belägna i Hörby. Fastigheterna omfattar 87 lägenheter med en sammanlagd yta om cirka 6 300 kvadratmeter. – Genom detta förvärv har vi stärkt vår närvaro ytterligare i Hörby. Dessa fastigheter är ett fint komplement till vårt befintliga bestånd på orten, där vi nu äger och förvaltar cirka […] Läs mer

Framgångsrikt 2017 för Svenska Bostadsfonden

2017 var ett händelserikt och spännande år för Svenska Bostadsfonden. Under året förvärvades totalt 10 fastighetsportföljer om drygt 400 MSEK till både privatmarknadsfonderna och de institutionella fonderna. Nedan följer en överblick över vad som hänt i de olika fonderna under 2017. Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB är en väl sammansatt […] Läs mer

Välbesökt jullunch med Svenska Bostadsfonden Institution på Hallwylska museet

Gensvaret blev stort när Svenska Bostadsfonden Institution bjöd in till jullunch och föreläsningar med historikern Gunnar Wetterberg och Tor Borg, Head of Research Nordics, vid Jones Lang Lasalle i mitten av december i Stockholm. Eventet genomfördes i det unika Hallwylska museet, vilket gav en speciell inramning till eventet och bostadsfastigheter som långsiktig investering. Tillsammans gav de […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission

Svenska Bostadsfonden 14 AB, som är noterat på NGM Nordic AIF, har beslutat att genomföra en nyemission i linje med tidigare prospekt. Syftet med emissionen är att öka antalet investeringar i hyresfastigheter. I syfte att öka ägarspridningen kommer emissionen att genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen riktar sig till allmänheten och de nya aktierna […] Läs mer

Starkt första halvår för Svenska Bostadsfonden – förvärvskapacitet om drygt 700 MSEK

Under det första halvåret 2017 utvecklades verksamheten i Svenska Bostadsfonden-koncernen starkt både för nya fonder samt de fonder som efter fullföljd löptid genomförde sin exit. Svenska Bostadsfonden 14, som riktar sig till privat- och företagsmarknaden, genomförde under juni den tredje emissionen till investerare och kommer att ha en förvärvkapacitet om cirka 500 MSEK, varav mer […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden förvärvar i Karlskrona

Svenska Bostadsfonden 14 förvärvar fastigheten Berget 3 i Karlskrona. Fastigheten innehåller 28 lägenheter samt en mindre andel kontor/lager och har en totalyta på 1 992 kvadratmeter. Byggnadsåret är 1947 och fastigheten förvärvades av Zebriz AB. Svenska Bostadsfondens koncern har under flera år ägt fastigheter på orten, och äger idag sammanlagt 332 lägenheter i Karlskrona. Fastigheten […] Läs mer