Övrigt « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Förtidsinlösen av aktier i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ)

Idag har det kommit till Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) kännedom att vissa andelsägare i bolaget har erhållit ett erbjudande att lösa in sina andelar i förtid. Erbjudandets avsändare är Norfonds AB (organisationsnummer 559058-0378), vilket är en för oss helt okänd aktör, samt att erbjudandet har lämnats utan någon kontakt med Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ). Budet, som är på 37 000 kronor per andel, understiger kraftigt värdet på andelarna. Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) avråder aktieägarna att acceptera erbjudandet. Andrahandshandeln upprätthålls idag genom Mangoldlistan, https://www.mangold.se/foretagstjanster/mangoldlistan/svenska-bostadsfonden-11-ab-publ/. Vid frågor kontakta vår avdelning för investerarrelationer, Kirsi Siegfrids 070-3481021 kss@svenskabostadsfonden.se På uppdrag av Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) Lars Swahn Verkställande Direktör 070-5509999 lsn@svenskabostadsfonden.se Läs mer

Mest lästa artiklar