Marknaden i stort « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Mest lästa artiklar

Tydligare information kring driftnetto nödvändigt

Stellan Lundström och Bo Nordlund från KTH har i en tidigare artikel i Fastighetsnytt ifrågasatt användandet av ”driftnetto” i fastighetsbolagens resultaträkningar med argumentet att det riskerar att ge en missvisande bild till investerare då det har ”tappat kopplingen till det driftnetto som baserat på kassaflödet utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar”. I en ny artikel […] Läs mer

Bostadsfrågan i skymundan

I Novus senaste undersökning av vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast hamnar bostadsfrågan först på tionde plats. I en artikel i Fastighetsnytt ställer sig Tomas Pousette på Svensk Ekonomianalys frågan om varför bostadsfrågan inte rankas högre av väljarna. Läs mer

Befolkningsprognoserna blir allt osäkrare

Boverkets beräkningar över hur många nya bostäder som behövs för att komma till rätta med bostadsbristen grundar sig på befolkningsprognoser. Det har dock aldrig varit svårare att göra befolkningsprognoser än idag, vilket framför allt beror på att invandringen har blivit alltmer avgörande, och detta är en mycket svårförutsägbar faktor. Det skriver Maria Pleiborn, seniorkonsult och […] Läs mer

Kommuner rapporterar om bostadsbrist i Skåne

Det råder bostadsbrist i nästan 83 procent av landets kommuner men i Skåne ser situationen värre ut än på många håll. 29 av länets 33 kommuner rapporterar bostadsbrist och byggtakten i Skåne skulle behöva fördubblas för att klara befolkningsökningen. Detta framkommer i en ny rapport från Hyresgästföreningen. Läs mer

Blackstone planerar fortsatta affärer i Sverige

Michael Swank som är ansvarig för amerikanska Blackstones fastighetsinvesteringar i Norden var en av talarna på ett internationellt investerarseminarium under Business Arena Stockholm i september. Blackstone har under de senaste åren investerat cirka 40 miljarder kronor på den nordiska fastighetsmarknaden och enligt Swank kommer bolaget att fortsätta sina investeringar i Norden, rapporterar Fastighetsnytt. Läs mer

Brittiska BBC skriver om bostadsbristen i Stockholm

“The city with 20-year waiting lists for rental homes” lyder rubriken på BBCs artikel om bostadssituationen i Stockholm. Artikeln lyfter bland annat fram den långa bostadskön och den osäkra andrahandsmarknaden. ”There’s a hidden reason so many Stockholm renters go for Nordic minimalist interiors. In a capital gripped by an acute housing shortage, it’s no fun […] Läs mer

Kraftigt ökande bostadsbrist – men även ökat byggande

240 av landets 290 kommuner rapporterar brist på bostäder enligt en undersökning av Boverket, vilket är 30 procent fler än förra året. Samtidigt ökar bostadsbyggandet och enligt Boverkets prognos kommer det att påbörjas 61 500 bostäder nästa år jämfört med 48 600 under 2015. Även det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar för andra året i rad. För […] Läs mer

Victoria Park vill förtäta befintligt bestånd

Utöver arbetet med nyförvärv ser Victoria Park även goda möjligheter att förtäta sitt befintliga bestånd, rapporterar Fastighetsvärlden. I Ryd i Linköping ser man exempelvis en möjlighet att utnyttja parkeringsytor och på så vis skapa cirka 800 nya bostäder. Bolaget gör även bedömningen att kunna skapa 180 nya bostäder i Tensta samt 200 bostäder i bolagets […] Läs mer

Högst avkastning sedan 2006 för svenska hyresbostäder

Totalavkastningen för investeringar i svenska hyresbostäder var 10,6 procent 2015, enligt IPD Svenskt Bostadsindex. Det är den högsta noteringen sedan 2006, tre procentenheter högre än 2014 och en positiv avkastning för sjunde året i rad. Värdeförändringen steg till 7,0 procent från 4,1 procent året innan, vilket främst beror på sjunkande avkastningskrav. Läs mer

Befolkningstillväxten sätter press på fastighetssektorn

I vårens upplaga av Newsec Property Outlook framhålls låga räntenivåer och god tillgång på finansiering som två viktiga faktorer till det stora intresset att investera i nordiska fastigheter. Rapporten understryker också att demografiska förändringar gör att behovet av stora investeringar i fastighetsmarknaden blir allt större. Läs mer

Svensk fastighetsmarknad fortsätter uppåt

Enligt en mätning från MSCI uppgick totalavkastningen för svenska fastighetsinvesteringar under 2015 till 14,1 procent och värdeförändringen uppgick till 8,8 procent, rapporterar Fastighetsnytt. Detta är sjätte året i rad med positiv utveckling och den totala värdeförändringen sedan 2010 är nu uppe i 26 procent. Läs mer

KTH-professorer går i pension

De två kollegorna Stellan Lundström och Hans Lind, båda professorer i fastighetsekonomi vid KTH, går nu i pension. Båda har varit aktiva som krönikörer och debattörer i Fastighetsnytt och tidningens vd Johan Zetterstedt meddelar att deras arbete betytt mycket både för tidningen och för honom personligen genom åren. Läs mer

Folksam köper bostadsfastigheter av Skanska

Genom ett strategiskt samarbete köper Folksam nyproducerade bostadsfastigheter av Skanska. Det handlar om nästan 600 lägenheter till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor. Bostäderna är belägna i Stockholm och Öresundsregionen och inflyttning kommer att ske 2017-2019. Läs mer

De globala investeringarna i fastigheter fortsätter att öka

I Colliers Global Investor Outlook uppger 52 procent av de tillfrågade att de kommer att öka sina investeringar i fastigheter under nästa år. På grund av sämre tider för traditionella ränteinvesteringar kommer allt mer kapital att flöda in på fastighetsmarknaden och enligt Colliers bedömning kan upp till 400 miljarder USD från olika institutioner komma att […] Läs mer