Marknaden i stort « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Stigande räntor behöver inte vara negativt enligt förvaltare

I en tid av osäkerhet på världens finansmarknader så tillhör europeiska fastigheter de segment som klarat sig relativt väl och Pierre Toussain på kapitalförvaltaren ODDO BHF AM SAS ser flera skäl att investera i fastigheter i euroområdet, enligt en uppdragsartikel från Fonder Direkt. – Fastighetsbolagens operationella prestation är bra och de fundamentala förhållandena goda. Bolagen gynnas av flera positiva trender, och vi tror på fortsatt NAV-tillväxt som bör översättas till positiv avkastning för fastighetsaktierna, säger Pierre Toussain till Fonder Direkt. När det gäller stigande räntor, som ofta ses som en riskfaktor för fastighetsinvesteringar, menar ODDO BHF AM SAS att det viktiga är att se på orsakerna bakom räntehöjningar. Om räntorna höjs på grund av en stark ekonomisk utveckling och stigande inflation är det troligt att starka fundamentala bolagsförhållanden kommer att överväga eventuella negativa effekter. Ökad inflation ger exempelvis ofta fastighetsägarna större möjligheter att höja hyrorna, menar kapitalförvaltaren. – Stigande räntor är associerat med ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket i båda fallen är troliga att vara positiv för fastighetsinvesteringar. Sund ekonomisk tillväxt bör resultera i större efterfrågan på fastigheter. Högre uthyrningsandel stödjer tillväxt för fastighetsbolag och ger stöd till vinster, kassaflöden och utdelningar, säger Pierre Toussain. – Sist men inte minst har fastighetsbolagen kunnat dra nytta av lågräntemiljön, och de flesta har redan säkrat billig finansiering. Sektorns genomsnittliga finansieringskostnader är 2,3 procent i eurozonen och löptiderna har förlängts upp till sju år. Vidare har skuldsättningen i sektorn minskat och loan to value-ration är under kontroll, med omkring 45 procent för bolag i eurozonen, säger förvaltaren. I den nuvarande situationen, med en dämpad tillväxt framöver och fortsatta makrohot över den globala ekonomin ser Pierre Toussain fastigheter i euroområdet som en investering med defensiva kvaliteter. – Tyska fastighetsbolag handlas omkring tillgångarnas värden, men i Frankrike finns för tillfället en rabatt om cirka 15 procent mot NAV. Samtidigt är värderingarna konservativa sett till yielden, som uppgår till i genomsnitt 4,8 procent, vilket är förmånligare än vid direktinvesteringar i europeiska fastigheter, där densamma ligger på 4 procent, tillägger han. Läs mer

Mest lästa artiklar

Fortsatt avmattning på den svenska fastighetsmarknaden

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att mattas av, vilket bland annat beror på amorteringskravet som infördes i våras. Antalet sålda småhus har minskat något och tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Totalt såldes det 16 831 småhus mellan juli och september i år. Motsvarande siffra […] Läs mer

Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att locka kapital

När företrädare för fastighetsägarorganisationerna i Sverige, Danmark och Finland samtalade på scen på Nordic Property Expo i Göteborg i början av september var de överens om att den nordiska fastighetsmarknaden fortsatt erbjuder trygga investeringsmöjligheter. Transaktionsvolymen i Norden stod för hela 15 procent av den europeiska marknaden i fjol med hela 43 procent utländska köpare. Utsikterna […] Läs mer

Fortsatt stark utveckling för svenska fastighetsbolag under Q2

Den starka utvecklingen för svenska fastighetsbolag fortsatte under det andra kvartalet 2018. Några bidragande faktorer till den positiva utvecklingen var att värdet på bolagens fastighetsbestånd skrevs upp till följd av höjda hyror samtidigt som finansieringskostnaderna minskade, rapporterar Fastighetsnytt. De positiva delårsrapporterna genererade en uppgång om 9 procent för Stockholmsbörsens fastighetsindex i juli medan Global Property […] Läs mer

Priserna på bostadsrätter ökar, villamarknaden står stilla

Färska siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter steg med 1 procent i augusti. Årstakten är dock densamma som förra månaden, det vill säga -6 procent. – Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även Stockholmsområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed […] Läs mer

Svag volymökning av byggandet 2017

Rensat för prisförändringar ökade byggvolymen med 2 procent 2017 jämfört med 2016, enligt analysföretaget Industrifakta. Den totala volymen av husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick till 258 miljarder kronor. Det offentliga husbyggandet var oförändrat medan det privata ökade, främst genom industrins ökade byggvolym. Bostadsbyggandet 2017 låg kvar på samma nivå som 2016. Läs mer

Newsec granskar och avfärdar myter

I sin senaste Newsec Property Outlook granskar Newsec flera vanliga påståenden och myter kring den svenska bostadsmarknaden. Bland annat sägs det att antalet bostadsutvecklare i Stockholm har ökat från 40 till 400. Det stämmer inte; det finns idag knappt 200 aktiva bostadsutvecklare i Stockholm. En annan myt som avlivas av Newsec är att det aldrig […] Läs mer

Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter locka utländskt kapital

Enligt rapporten Pangea Property Outlook 2018 gjordes transaktioner för nästan 420 miljarder kronor på den nordiska fastighetsmarknaden under 2017, och den starka utvecklingen förväntas fortsätta under 2018. Intresset från internationella investerare är fortsatt stort och andelen utländska köpare under 2017 låg på hela 43 procent. – Historiskt har utländska köpare i princip bara varit intresserade […] Läs mer

Hyresförhandlingar för 750 000 lägenheter klara

I ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen den 2 mars meddelas att hyresförhandlingarna för nästan 750 000 lägenheter nu är klara. För hyresgäster i privata bolag landar den genomsnittliga hyreshöjningen på 0,99 procent och för hyresgäster i allmännyttan på 0,93 procent. – Det är glädjande att så många överenskommelser är klara. Vi vill att fler hyresgäster ska få […] Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2017

I 2017 års upplaga av Boverkets bostadsmarknadsenkät har landets samtliga 290 kommuner deltagit. Punkterna nedan utgör en kort sammanfattning av enkäten: 255 av 290 kommuner gör bedömningen att det råder ett underskott på bostäder, vilket är en ökning med 72 kommuner på 2 år. Trots ett ökat bostadsbyggande är situationen på bostadsmarknaden fortsatt ansträngd för […] Läs mer

Stena minskar antalet bostadsrätter på grund av svalt intresse

Stena Fastigheter har beslutat att göra förändringar i sin bostadsproduktion gällande 440 lägenheter i Uppsala. Från början planerade bolaget att beståndet skulle bestå av 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Fördelningen blir nu istället 80 procent hyresrätter och 20 procent bostadsrätter. – Det finns ett väldigt stort utbud av nyproducerade lägenheter på marknaden i […] Läs mer

Är bostadsmarknaden på väg in i en perfekt storm?

I en krönika i Fastighetsnytt frågar sig Tomas Ernhagen om bostadsmarknaden denna gång faktiskt befinner sig i, eller är på väg in i, en rejäl storm. Det är enligt skribenten tydligt att säljare och köpare av bostadsrätter nu faktiskt har det rejält svårt att mötas, och att detta framförallt drabbat fastighetsbolag som satsat tungt på […] Läs mer

Riksbyggen inför hyrköp av bostadsrätter

Oron på bostadsmarknaden i allmänhet, och för nyproducerade bostadsrätter i synnerhet, har fått fastighetsbolagen att börja testa nya affärsmodeller för att inte stå med tomma bostäder. En trend är att börja hyra ut bostadsrätterna istället, och ge hyresgästen option på att förvärva lägenheten inom fem år. Denna så kallade hyrköpsmodell har nu även införts av […] Läs mer

Breddat utbud av hyresrätter

Tobin Properties meddelar att de planerar att bredda sitt utbud av hyresrätter, bland annat beroende på att efterfrågan på nyproducerade bostäder har minskat jämfört med 2016, rapporterar Fastighetsnytt. – Samtidigt bedömer vi att vårt segment av marknaden, med bostäder i attraktiva projekt i fantastiska lägen till en målgrupp som är mindre känslig för villkoren på […] Läs mer

AP-fondernas fastighetsinvesteringar ökar

Enligt rapporten Pangea Propert Outlook 2017/2018 kan AP-fondernas investeringar i fastigheter komma att öka framöver. Detta beror på nya placeringsregler som ger möjliggör för AP-fonderna att i högre grad investera i fastigheter såväl som i andra mindre likvida tillgångar. – De nya reglerna är politiskt förankrade och kommer sannolikt att börja gälla i juli 2018. […] Läs mer

Fastighetsbolagen ger ut allt mer obligationer

Allt fler fastighetsbolag börjar emittera obligationer som en del av sin finansiering. Det är en av slutsatserna i en rapport från Danske Bank Markets kreditanalys som Fastighetsnytt tagit del av. Enligt rapporten är det sannolikt att 2017 blir ett nytt rekordår sedan fastighetsbolagen emitterat hela 37 miljarder kronor enbart på penningmarknaden under det första halvåret. […] Läs mer

Fortsatt stark efterfrågan på nordiska fastigheter

I en artikel i Fastighetsnytt blickar Håvard Bjorå, nordisk analyschef på Cushman & Wakefield, framåt och berättar om hur han tror att den nordiska fastighetsmarknaden kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Bland annat ser han flera faktorer som pekar på en fortsatt stark nordisk transaktionsmarknad. Det fortsätter att komma ut attraktiva objekt på marknaden, […] Läs mer