Allmännytta och ”regelverk ” « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Mest lästa artiklar

Fastighetsägarna vänder sig direkt till hyresgäster efter strandade förhandlingar

Efter strandade hyresförhandlingar för 38 000 lägenheter i Växjö har Fastighetsägarna Syd valt att vända sig direkt till hyresgästerna och skickat ut hyresavier med höjd hyra, rapporterar Fastighetsnytt. Hyresgästerna får välja att betala den gamla hyran eller en ny högre hyra för att ”behålla den standard, service och det underhåll” som fastigheterna har i dagsläget. Läs mer

Hur stor är osäkerheten i Boverkets prognoser?

I en artikel i Fastighetsnytt ställs frågan hur väl underbyggd Boverkets byggbehovsprognos egentligen är. I oktober 2015 reviderade Boverket sin prognos och menade att det behövs cirka 700 000 nya bostäder till 2025. Prognosen bygger till stor del på uppskattningar av befolkningstillväxten, något som idag till mycket stor del påverkas av invandringen. Detta är i […] Läs mer

Hyresökningarna fortsätter att minska

Enligt statistik från SCB så ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016, vilket är den lägsta höjningen sedan 2007. En genomsnittlig månadshyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor, för en tvårumslägenhet 5 141 kronor och för en enrumslägenhet 3 665 kronor. För lägenheter med fyra eller fler rum […] Läs mer

Analys avfärdar svensk bobubbla

En ny analys från Evidens, gjord på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, visar att bostadspriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent per år fram till 2019. På senare år har det talats alltmer om en bubbla på den svenska bostadsmarknaden och syftet med analysen är att se om sådana påstående har någon egentlig grund. Läs mer

Åtgärder krävs för att säkra finansieringen av bostadsproduktionen

I en krönika i Fastighetsnytt skriver Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, om hur stat och kommun tidigare haft en mer aktiv del i att finansiera bostadsbyggandet i Sverige. Från 1940-talet fram till tidigt 90-tal tillhandahölls ofta kommunal borgen samt statliga ränte- och investeringsbidrag för att skaffa riskkapital till byggprojekten. Detta gjorde också att […] Läs mer

Alltfler allmännyttiga bostäder

Enligt en rapport från Boverket ökade det allmännyttiga beståndet med 2 400 lägenheter under 2014. Sammanlagt såldes 4 000 lägenheter under året och 540 lägenheter revs medan 730 lägenheter köptes, 5 300 lägenheter byggdes och 700 lägenheter tillkom genom ombyggnation. Antalet sålda lägenheter har inte varit lägre sedan 2006 och en orsak till detta är […] Läs mer

Hyresregleringen borta sedan 40 år

I en debattartikel i Fastighetsnytt lyfter Fil.dr. Stig Tegle fram det felaktiga i användandet av termen hyresreglering. Hyresregleringen försvann redan 1974 och hyresnivåerna i dagens Sverige sätts via kollektiva förhandlingar. Tegle menar att de som ändå använder termen gör det med avsikten ”att det svenska systemet ska associera till att någon myndighet ensidigt bestämmer hyresnivåerna”. Läs mer

Botkyrkabyggen går vidare med andelsägarmetoden

Under 2014 introducerade Botkyrkabyggen, i samarbete med Andelsägarbolaget M2 AB, en ny lösning för sina hyresgäster som innebär att man kombinerar hyresrätter och andelsägande i en och samma fastighet. Konceptet testades i Norsborg, söder om Stockholm, och hyresgästerna fick alltså själva välja om de ville köpa en andel av fastigheten eller om de ville fortsätta […] Läs mer

Hyreshöjning med 0,59 procent

Den nya hyran i 176 kommunala bolag är nu klar och den genomsnittliga hyreshöjningen landar på 0,59 procent, enligt Hyresgästföreningen. För de privatägda fastigheterna, omfattande 121 bolag, uppgick hyreshöjningen till 0,58 procent. Nya hyresavtal har tecknats för sammanlagt 665 000 lägenheter. Läs mer

Unik dom ger Landskrona rätt att lösa in fastighet

Fastigheten Delfinen 15 i Landskrona har under många år lidit av förfall, vilket har lett till en ohållbar boendemiljö för hyresgästerna. Beslut om tvångsförvaltning togs i september 2014 och nu har kommunens ansökan om inlösen av fastigheten beviljats, skriver Fastighetssverige. Det pågår för tillfället mycket arbete med att vidareutveckla stadskärnan i Landskrona och i och […] Läs mer