Grattis Svenska Bostadsfonden! « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Grattis Svenska Bostadsfonden!

Blogg

Fredagen den 13 mars 2015 beviljades Svenska bostadsfonden att förvalta alternativa investeringsfonder enligt det så kallade AIFM-direktivet som tillkommit för att stärka investerarskyddet och skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Det är en glädjande nyhet för oss som följt bolaget under dess tioåriga historia och påminner om de finansiella marknadernas ständiga föränderlighet.
De finansiella marknaderna har präglats av oro och turbulens under ett antal år sedan finanskrisen inleddes år 2008. I viss mån präglas de finansiella marknaderna av ständig förändring, så normaltillståndet är faktiskt oro och turbulens, eller kanske hellre dynamik. Jag var själv 23 år och ekonomistuderande vid Stockholms universitet då jag blev mycket påtagligt medveten om marknaders instabilitiet och stora osäkerhet då vi studenter meddelades att vår föreläsning i makroekonomi var inställd på grund av börskrasch.

Året var 1987 och föreläsaren var Jan Häggström som var analytiker på Svenska Handelsbanken och som numera är bankens chefekonom. Häggström hade blivit blixtinkallad till banken för att analysera händeleutvecklingen som var mycket dramatisk. Under några dagar föll världens aktiemarknader. Dow Jones industriindex föll med 22 % under en enda dag och Stockholmsbörsens generalindex föll med 40 %. En del av oss ekonomistudenter bänkade oss framför TV:n och granskade Teletext, en enkel variant av informationsutsändningarna via TV, och försökte analysera och förstå det som skedde. Denna dramatiska händelse gjorde mig mycket medveten om att ekonomi präglas av stor volatilitet och sedan den 19 oktober 1987 har jag varit uppmärksam på dramatiska upp- och nedgångar, vilka kan innebära dramatiskt förändrade förutsättningar.

Sedan den dagen i oktober har jag själv upplevt stor dramatik i världens ekonomier och jag kommer faktiskt inte längre ihåg hur många börskrascher jag erfarit. Stora upp- och nedgångar kan ju innebära stora förmögenhetsomflyttningar och stora förändringar i ägande samt till och med regelverksförändringar. Stora förändringar skedde i samband med konkursen i Lehman Brothers år 2008, vars effekter spred sig till andra företag och andra marknader.

De svenska finansiella marknaderna har även haft sin beskärda del av turbulens och som resultat av detta har finansiella inspektionsmyndigheter vidtagit diverse åtgärder i Sverige och inom EU. Band annat har direktiv om förvaltande av alternativa investeringsfonder införts i svensk rätt i juli 2013. Dessa regler berör alla aktörer som förvaltar fonder utan att vara värdepappersfonder. Direktivet berör således Svenska bostadsfonden. Det så kallade AIFM-direktivet syftar till att ge en bättre övervakning och enhetliga regler för investerarskydd, vilket innebär att fondförvaltare kan fritt marknadsföra sina fonder inom EES, det vill säga länderna inom EU samt Island, Lichtenstein och Norge. Möjligheterna blir alltså stora för de aktörer som beviljas tillstånd.

Sedan mitten av mars har Svenska bostadsfonden godkänts att förvalta alternativa investeringsfonder. Ansökan lämnades in i juli 2014 och har prövats av fyra olika granskare. Nu börjar nästa fas där Svenska Bostadsfonden kommer att arbeta med anpassningen till det nya regelverket. Bolaget kommer att arbeta med nya funktioner som kommer att innebära både extra rapportering men också bidra positivt till Svenska Bostadsfondens utveckling, avseende bland annat förvaltning, investeringsskydd och marknadsföring. Den som arbetat mycket hårt med ansökan är Svenska bostadsfondens VD Lars Swahn. Grattis Lars och all personal på Svenska Bostadsfonden!

Svenska Bostadsfonden
Från vänster: Lars Swahn, Johan Grevelius, Anna-Britta Bergman, Tord Magnusson och Ebba Christensson
Källa: Svenska bostadsfonden, www.svenskabostadsfonden.se/se/om-oss/ledning, hämtat den 21 mars 2015

Publicerad 27 mars, 2015

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg