Förlängning av emission 2014:3 « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Förlängning av emission 2014:3

Styrelsen för Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) beslutade den 14 oktober 2014 att förlänga anmälningsperioden avseende erbjudanden om teckning av preferensaktier av serie A och units i bolaget. Anmälningsperioden som enligt prospekten för erbjudandena skulle löpa ut den 17 oktober 2014 har nu förlängts med fyra veckor till den 14 november 2014. Med anledning av förlängningen kommer även vissa andra datum som kommunicerats i prospekten att senareläggas med fyra veckor. De nya datumen framgår nedan.

– Sista dag för betalning (sista likviddag) senareläggs från den 24 oktober 2014 till den 21 november 2014.

– Beräknat datum för tilldelning av värdepapper senareläggs från den 14 november 2014 till den 12 december 2014.

– Datum för redovisning av utfall senareläggs från den 21 november 2014 till den 19 december 2014.

– Beräknat datum för omvandling av BTA och leverans av värdepapper senareläggs från den 12 december 2014 till den 9 januari 2015.

Publicerad 15 oktober, 2014