Förlängning av emission 2012:4 « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Förlängning av emission 2012:4

Den 9 januari beslutades att teckningstiden i den emission som beslutades av styrelsen den 29 oktober 2012, med stöd bolagsstämmans bemyndigande den 11 maj 2012, ska förlängas från den 21 januari 2013 till den 15 februari 2013. Till följd av förlängningen av teckningstiden senareläggs sista dag för betalning i emissionen. Sista dag för betalning av tecknad aktie i emissionen är således den 22 februari 2013.

Publicerad 10 januari, 2013