Emissioner « Kategori « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Förlängning av emission 2014:3

Styrelsen för Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) beslutade den 14 oktober 2014 att förlänga anmälningsperioden avseende erbjudanden om teckning av preferensaktier av serie A och units i bolaget. Anmälningsperioden som enligt prospekten för erbjudandena skulle löpa ut den 17 oktober 2014 har nu förlängts med fyra veckor till den 14 november 2014. Med anledning av förlängningen kommer även vissa andra datum som kommunicerats i prospekten att senareläggas med fyra veckor. De nya datumen framgår nedan. Läs mer

Mest lästa artiklar

Svenska Bostadsfonden 12 2014:1

Svenska Bostadsfonden 12 2014:1 är öppen för teckning till 30 april 2014. Sista likviddag är den 7 maj 2014. Teckningsanmälan samt övrig information kan hämtas från vår hemsida under fliken dokument. Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 Q2 öppen

Svenska Bostadsfonden 12 Q2 är öppen för teckning till 30 september 2013. Sista likviddag är den 7 oktober 2013. Teckningsanmälan samt övrig information kan hämtas från vår hemsida under fliken dokument. Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 Q1 öppen

Svenska Bostadsfonden 12 Q1 är öppen för teckning till 24 juni 2013. Sista likviddag är den 1 juli 2013. Teckningsanmälan samt övrig information kan hämtas från vår hemsida under fliken dokument. Läs mer

Förlängning av emission 2012:4

Den 9 januari beslutades att teckningstiden i den emission som beslutades av styrelsen den 29 oktober 2012, med stöd bolagsstämmans bemyndigande den 11 maj 2012, ska förlängas från den 21 januari 2013 till den 15 februari 2013. Till följd av förlängningen av teckningstiden senareläggs sista dag för betalning i emissionen. Sista dag för betalning av […] Läs mer

Förlängning av emission 2012:2

Den 25 april beslutades att teckningstiden i den emission som beslutades av styrelsen den 15 mars 2012, med stöd bolagsstämmans bemyndigande den 11 januari 2012, ska förlängas med tre veckor. Sista dag för teckning i emissionen således är den 23 maj 2012. Till följd av förlängningen av teckningstiden med tre veckor enligt ovan, senareläggs sista […] Läs mer