Bostadspolitiken efter valet – om något av de tre största partierna får bestämma « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Bostadspolitiken efter valet – om något av de tre största partierna får bestämma

Blogg

Veckan efter valet råder fortfarande stor osäkerhet kring hur landet kommer att styras framöver på grund av ett valresultat som inte gav något tydligt regeringsalternativ. Det blev i stort sett dött lopp mellan de rödgröna och Alliansen, med Sverigedemokraterna som tungan på vågen. Inget av de större blocken vill dock samarbeta med Sverigedemokraterna.

I stället för att kommentera en möjlig bostads- och fastighetsmarknaden politik under den nya mandatperioden, när det i dagsläget är högst osäkert vilken regering landet får till slut, har jag valt att istället jämföra de tre största partiernas syn på bostadspolitiken. Logiskt sett kommer minst ett av dessa partier att få ett betydande inflytande över den politik som kommer att föras under de kommande fyra åren.

För att samla och åskådliggöra de viktigaste perspektiven har jag tagit fram en tabell med en beskrivning av de tre största partiernas bostadspolitik utifrån fem olika dimensioner. Som källa används partiernas respektive valmanifest. Dessa dimensioner är valda utifrån de politiska partiernas syn på bostadspolitiken och således förhållanden som skulle kunna vara beaktansvärda vid investeringar på denna marknad. Förutom att bostadspolitiken är mest intressant för läsare av detta nyhetsbrev är övriga fastighetsslag som kommersiella fastigheter och näringsfastigheter historiskt sett betydligt mindre politiserade områden.

Bostadspolitiska skillnader
Föga förvånande står socialdemokraterna för den mest detaljerade ambitionen med sin bostadspolitik. Här anges specifikt att allmännyttan ska vara aktiv både i byggande och förvaltning och man anger ett tydligt ställningstagande mot marknadshyror. I de övriga två partiernas skrivelser om bostadspolitiken nämns inte allmännyttan specifikt och endast Moderaterna anger, dock något kryptiskt, att förenklingar avseende regelverk ska genomföras. Det kan tolkas som att partiet inte är främmande för mer liberala hyressättningsprinciper.

I övrigt anger både Moderaterna och Sverigedemokraterna att de önskar genomföra förenklingar avseende uthyrning av bostaden i andra hand. Offentliga stöd för byggande lyfts fram av både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, dock med ett större fokus på student- och äldreboende hos Sverigedemokraterna. Detta tydliggör en mindre marknadsliberal position jämfört med Moderaterna som verkar lämna betydligt mer öppet för att låta marknadskrafterna hantera bostadsbristen på egen hand. Socialdemokraterna är det enda partiet som specifikt lyfter fram tydliga åtgärder för att stävja handel på den illegala marknaden.

Bostadshyresmarknaden riskerar att förbli oförändrad
Vilken regeringskonstellation som slutligen tar makten är för tillfället (vid tidpunkt för publicering) mycket svårt att gissa. Som en av många bedömare har jag kommenterat möjligheten att forma olika allianser i detta till synes olösliga läge och det är minsann inte lätt.[1] Den regering som slutligen bildas riskerar att få en svag handlingskraft på grund av en hög risk att dess budget röstas ner. Och om slutresultatet blir en mycket bred regering kommer åsikterna att skilja sig så mycket att förhandlingar i viktiga frågor troligtvis drar ut rejält på tiden eller delegeras till ännu bredare parlamentariska utredningar.

Oavsett vilket av alternativen som inträffar kommer en betydande förändring av bostadspolitiken troligtvis inte stå högst på agendan i ett svårt politiskt läge där det finns större sannolikhet att nå framgång inom andra viktiga områden. Mitt grundtips är därför att de politiska förutsättningar som gäller idag på bostadshyresmarknaden i stora drag kommer att fortsätta gälla även framöver.

Bostadspolitiken enligt de tre största partiernas valmanifest

Socialdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna
Allmännyttan Aktiva allmännyttiga bostadsföretag för byggande och förvaltande Ej specifikt angivet Ej specifikt angivet
Hyresnivåer Nej till marknadshyror Förenkla regelverket för bostadsbyggande (om detta är hänförligt till hyresnivån för hyresrätter är inte tydligt) Ej specifikt angivet
Subsidier eller bistånd till hyresgäster Stöd till ”kompiskontrakt” Förenkla uthyrning i andra hand Förenkla för uthyrning av delar av bostaden
Subsidier till byggande Statligt stöd till byggande av hyresrätter i allmänhet och för ungdomar i synnerhet Ej specifikt angivet Investeringsstöd för ungdoms- och äldrebostäder, reducera kommunal fastighetsavgift för studentbostäder, möjliggöra enklare krav för studentbostäder
Illegal handel med hyreskontrakt Höja straffen för försäljning och kriminalisera köp Ej specifikt angivet Ej specifikt angivet

 

[1] SVT Nyheter, www.svt.se/special/pussla-ihop-politiska-styret, hämtat den 10 september 2018

Publicerad 27 september, 2018

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg