Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Framgångsrikt 2017 för Svenska Bostadsfonden

2017 var ett händelserikt och spännande år för Svenska Bostadsfonden. Under året förvärvades totalt 10 fastighetsportföljer om drygt 400 MSEK till både privatmarknadsfonderna och de institutionella fonderna. Nedan följer en överblick över vad som hänt i de olika fonderna under 2017.

Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB är en väl sammansatt portfölj bestående av fastigheter som har visat sig ge en god avkastning. Portföljen består av 30 stycken fastigheter som under året har utvecklats väl tack vare hyreshöjande investeringar. Således kan alltså konstateras att kassaflödena, såväl som fastighetsvärdena ökat i linje med vår målsättning. Fonden har haft en utdelning om 5,2 % per aktie, vilket överstiger det uppsatta målet för år 2017. Totalavkastningen för 2017, inklusive utdelning, uppgår till 13, 5 %. Vi är nöjda med fondens utveckling och ser en fortsatt god utveckling för fondens fastighetsbestånd.

Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB är alltjämt i en uppbyggnadsfas och har i dagsläget sex stycken institutionella investerare. Trots att fonden är under uppbyggnad har året varit relativt händelserikt. En av fastigheterna blev i mars ombildad till en bostadsrättsförening, vilket är en lönsam affär för både våra hyresgäster och investerare. Målet år 2017 var att fondens kapital skulle växa i syfte att öka portföljens fastighetsinnehav. Året avslutades med en nyemission vilket innebar att vi kunde förvärva fler fastigheter med stor potential. De nya fastigheterna är belägna i Skåne och fastighetsportföljen består nu av 400 lägenheter.  I övrigt har vi fortsatt med våra hyreshöjande investeringar för att förbättra de stabila kassaflödena som den svenska hyresmarknaden kännetecknas av. Totalavkastningen för 2017, inklusive utdelning, uppgår till 11 %.

Svenska Bostadsfonden 11 AB Innehaven i Svenska Bostadsfonden 11 AB består av sammanlagt 14 fastigheter med 438 lägenheter på en sammanlagd yta om 32 420 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Karlskrona, Skövde, Laholm, Kalmar, Simrishamn, Borgholm och Åstorp. Under 2017 har diverse hyreshöjande investeringar genomförts och fonden utvecklas i linje med vår målsättning.

Svenska Bostadsfonden 12 AB Svenska Bostadsfonden 12 AB utvecklades under 2017 helt enligt plan och inga nya förvärv har genomförts under det gångna året. Fondens fastighetsinnehav omfattar 768 lägenheter fördelade på 18 stycken fastigheter med en sammanlagd yta om 55 497 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Kalmar, Laholm, Örkelljunga, Kävlinge, Simrishamn och Ystad.

Svenska Bostadsfonden 14 AB Under år 2017 genomfördes tre emissioner för Svenska Bostadsfonden 14 AB, vilket resulterade i en emissionslikvid om cirka 140 MSEK. Sedan start, år 2016, har Svenska Bostadsfonden 14 AB tagit in kapital om drygt 200 MSEK. Under det gångna året har fastighetsförvärven fortsatt enligt plan och åtta nya fastigheter bestående av 139 lägenheter och en sammanlagd yta om 11 019 kvadratmeter har förvärvats. De nya fastigheterna är belägna på fyra olika orter; Eslöv, Laholm, Karlskrona och Kalmar. Totalt har nu fonden 19 stycken fastigheter, cirka 300 lägenheter och totalt 25 330 kvadratmeter.

Läs mer

Mest lästa artiklar

Kommunernas markpolitik – ett hinder för billiga bostäder?

I en artikel i Fastighetsnytt från januari dryftas problemet med kommunernas planläggning av mark. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi menar att kommunernas planläggning av mark strider mot grundlagen och får visst medhåll av bostadsminister Peter Eriksson. Hans Lind syftar på följande paragraf i grundlagen: ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål […] Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2017

I 2017 års upplaga av Boverkets bostadsmarknadsenkät har landets samtliga 290 kommuner deltagit. Punkterna nedan utgör en kort sammanfattning av enkäten: 255 av 290 kommuner gör bedömningen att det råder ett underskott på bostäder, vilket är en ökning med 72 kommuner på 2 år. Trots ett ökat bostadsbyggande är situationen på bostadsmarknaden fortsatt ansträngd för […] Läs mer

Heimstaden förvärvar i Norrköping

Heimstaden förvärvar fastigheter för 371 MSEK av kommunala Hyresbostäder i Norrköping. Affären omfattar 382 lägenheter och tillträde är planerat till den 28 februari 2018. Hyresbostäder vill med försäljningen bland annat frigöra resurser till att vidareutveckla Klockaretorpet Centrum. – Att sälja en del av det bestånd som vi en gång byggt och under många år ägt […] Läs mer

Stena minskar antalet bostadsrätter på grund av svalt intresse

Stena Fastigheter har beslutat att göra förändringar i sin bostadsproduktion gällande 440 lägenheter i Uppsala. Från början planerade bolaget att beståndet skulle bestå av 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Fördelningen blir nu istället 80 procent hyresrätter och 20 procent bostadsrätter. – Det finns ett väldigt stort utbud av nyproducerade lägenheter på marknaden i […] Läs mer

Boverket ändrar certifieringskraven för funktionskontrollanter

Det råder ett ökat behov av funktionskontrollanter i och med det tilltagande bostadsbyggandet samt att många av dagens kontrollanter kommer att försvinna på grund av pensionsavgångar inom en snar framtid. För att säkra tillgången på kontrollanter ändrar nu Boverket kraven för att bli certifierad som funktionskontrollant. Förändringarna innebär bland annat att kraven på allmän teknisk […] Läs mer

Varning för överskott av nyproducerade bostäder på flera håll

För att analysera utbud och efterfrågan av nyproducerade bostäder på bostadsmarknaden har JLL och Evidens tagit fram Residential Market Index, rapporterar Fastighetsvärlden. Rapporten visar att nyproduktionen av bostäder i Mölndal, Järfälla och Uppsala är större än vad som kan motiveras av hushållens betalningsförmåga och köpvilja. Läs mer

Välbesökt jullunch med Svenska Bostadsfonden Institution på Hallwylska museet

Gensvaret blev stort när Svenska Bostadsfonden Institution bjöd in till jullunch och föreläsningar med historikern Gunnar Wetterberg och Tor Borg, Head of Research Nordics, vid Jones Lang Lasalle i mitten av december i Stockholm. Eventet genomfördes i det unika Hallwylska museet, vilket gav en speciell inramning till eventet och bostadsfastigheter som långsiktig investering. Tillsammans gav de […] Läs mer

Stefan Attefall leder hyresutredning åt Hyresgästföreningen

Hyresrättsföreningen har enligt Fastighetsnytt givit den tidigare bostadsministern Stefan Attefall i uppdrag att leda en oberoende hyreskommission med syfte att arbeta med utvecklingen av hyressättningen och hyresrätten. Kommisionen kommer utöver Attefall att bestå av sex ledamöter med bred kompetens inom forskning, politik och branschkunskap. Förhoppningen är att utredningen skall kunna ta fram långsiktiga spelregler och […] Läs mer

Kassastinna fastighetsjättar drar nytta av marknadsoron

Svårigheterna att sälja nyproducerade bostadsrätter har öppnat upp för de större fastighetsjättarna som sitter på stor likviditet. Bland annat har Klövern gått in som huvudägare i det problemtyngda bostadsutvecklingsbolaget Tobin Properties, och Oscar Properties har sålt två stora projekt till FastPartner respektive CapMan. Förutom dessa affärer rapporterar Fastighetsnytt om att JM ryktas köpa upp mark […] Läs mer

Akelius säljer fastigheter för 2,5 miljarder till Carnegie & Co

Akelius har tecknat avtal med Carnegie & Co om försäljning av 27 bostadsfastigheter i Södertälje och Nynäshamn med 1 420 lägenheter till ett pris om 2,47 miljarder. Enligt Fastighetsvärlden är detta 2017 års största fastighetstransaktion hittills. Akelius har de senaste två åren genomfört sex avyttringar av fastigheter i Sverige till ett värde om totalt 16 miljarder. Läs mer

Är bostadsmarknaden på väg in i en perfekt storm?

I en krönika i Fastighetsnytt frågar sig Tomas Ernhagen om bostadsmarknaden denna gång faktiskt befinner sig i, eller är på väg in i, en rejäl storm. Det är enligt skribenten tydligt att säljare och köpare av bostadsrätter nu faktiskt har det rejält svårt att mötas, och att detta framförallt drabbat fastighetsbolag som satsat tungt på […] Läs mer