Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Stark expansion för Svenska Bostadsfonden 14 under 2018

Under 2018 har Svenska Bostadsfonden 14 AB fortsatt sin expansion. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 479 200 Ksek, hyresintäkterna ökade med 67 % till 31 987 Ksek och driftnettot med 110 % till 18 215 Ksek. Nettoandelsvärdet per aktie (NAV) uppgick till 51 312 kr och årets resultat efter skatt uppgick till 6 069 Ksek. – Vi känner oss väl tillfreds med det resultat som uppnåtts under året och med det fastighetsbestånd som vi idag innehar och ser fram emot att utöka det, samt att förvalta fastighetsportföljen på ett effektivt och lönsamt sätt för våra investerare, säger Daniel Gorosch, VD för Svenska Bostadsfonden. Läs mer

Mest lästa artiklar

Rekordemission i Svenska Bostadsfonden 14 AB

Den 27 februari 2019 fattade styrelsen i SBF 14 tilldelningsbeslut om 1 619 tecknade A-aktier motsvarande cirka 84,2 miljoner kronor i den nyligen avslutad nyemissionen. Med det kapital som tillförs genom nyemissionen, tillsammans med tidigare införskaffat kapital, beräknas bolaget nu kunna förvärva ytterligare fastigheter till ett värde om cirka 300 miljoner kronor. Läs mer

Willhem säljer 11 bostadsfastigheter till Trianon

Enligt uppgifter från Tidningen Fastighetsaktien har Willhem ingått i ett avtal med Fastighets AB Trianon om försäljning av 11 bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 miljoner kronor. De aktuella fastigheterna är belägna i områdena Hermodsdal och Almhög i stadsdelen Fosie och totalt rör det sig om 781 lägenheter fördelat på en bostadsyta […] Läs mer

United Spaces köps upp av Castellum

Castellum köper upp samtliga aktier i United Spaces för 200 miljoner kronor och ansluter sig därmed till den rådande trenden med fastighetsbolag som köper in sig i coworkingbolag. Uppköpet offentliggjordes av Henrik Saxborn, Castellums VD, under en pressträff i Stockholm. I och med förvärvet planerar nu United Spaces att expandera sin verksamhet i Sverige och […] Läs mer

IMF välkomnar marknadshyror för nyproduktion – nuvarande regleringar bör fasas ut på sikt

Internationella valutafonden (IMF) ser positivt på ett införande av marknadshyror för nyproducerade hyresrätter i Sverige. Detta enligt en artikel publicerad av DN Ekonomi som tagit del av fondens årliga utvärdering av den svenska ekonomin. I rapporten framgår det även att IMF tycker att man bör gå ännu längre och helt avskaffa nuvarande regleringar på sikt. […] Läs mer

Heimstaden förvärvar projektfastighet för en halv miljard

Heimstaden gör ett ytterligare förvärv från Bach Gruppen A/S och köper en projektfastighet innehållande 111 lägenheter, enligt en artikel publicerad i World in Property. Fastigheten förväntas vara färdigställd sommaren 2020 och omfattar cirka 7 900 kvadratmeter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 336 miljoner danska kronor (motsvarande 504 miljoner kronor) och fastigheten är belägen på Bryggens Bastion, […] Läs mer

Fri hyressättning åter under diskussion

I en artikel publicerad av ETC behandlas regeringens överenskommelse med C och L om att införa fri hyressättning vid nybyggnation av lägenheter. Förslaget, som börjar gälla 1 juli 2021 om det går igenom, har lett till delade åsikter. Enligt hyresgästföreningen finns det flera oklarheter i förslaget och man efterfrågar bland annat tydligare direktiv för hur […] Läs mer

Daniel Gorosch intervjuad av Fastighetssverige

Den 5 mars publicerade Fastighetssverige en intervju med Svenska Bostadsfondens VD Daniel Gorosch. Här kan du läsa intervjun i sin helhet. Bild: Tonal Decay-flickr/JLL/Sebastian Sandström Daniel Gorosch första rekrytering som VD för Svenska Bostadsfonden blev nye CFO:n Jonas Berg. Inom en snar framtid hoppas han också kunna presentera sina första fastighetsförvärv på bolaget. Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission – anmäl dig till våra seminarier

Svenska Bostadsfonden 14 AB har beslutat att genomföra en nyemission för att möjliggöra förvärv av ytterligare hyresfastigheter. Emissionen riktar sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. – Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, […] Läs mer

2018 – ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna

Enligt Newsec ser 2018 ut att bli ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna. Den svenska fastighetsmarknaden är en av de mest likvida i världen och den totala transaktionsvolymen för 2018 landade på 155 miljarder jämfört med 151 miljarder för 2017. Trots att antalet transaktioner var färre 2018 än de båda föregående åren var affärerna […] Läs mer

Minskat bostadsbyggande under 2018

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att bostadsbyggandet minskade i Sverige under 2018. Under årets tre första kvartal minskade antalet nybyggda bostäder med 16 procent jämfört med samma period 2017, enligt en sammanställning av OBOS. – Bostadsbyggandet måste öka för att hela Sverige ska leva och för att vi ska kunna minska bostadsbristen. I Sverige […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden säljer till Mildnergruppen

Svenska Bostadsfonden har sålt SBF 11 Läderfabriken Fastigheter AB och SBF 12 Björnen och Vesslan fastigheter AB till de lundabaserade fastighetsägarna Mildnergruppen. Affären omfattade 330 lägenheter och totalt drygt 25 000 kvadratmeter fördelade på fyra fastigheter. Fastigheterna, som förvärvades 2009 från Simrishamns kommun, har haft en mycket positiv värdeutveckling, vilket bland annat återspeglar förvaltningen som […] Läs mer

Billigare bostäder genom effektiviserad produktion

I en ledare i Katrineholms-Kuriren dryftas problemet med att det blivit alltför dyrt att bygga nya hus samtidigt som det har blivit svårt för de med svagast betalningsförmåga att hitta en bostad. Mycket av bostadsbyggandet som har genomförts under de senaste åren har vilat på alltför riskabel grund. Enligt artikeln har det ofta handlat om […] Läs mer