Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Svenska Bostadsfonden 14 AB genomför nyemission – anmäl dig till våra seminarier

Svenska Bostadsfonden 14 AB har beslutat att genomföra en nyemission för att möjliggöra förvärv av ytterligare hyresfastigheter. Emissionen riktar sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. – Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch.   Nyemissionen i korthet:

  • Emissionen omfattar högst 1 826 A-aktier
  • Emissionskurs: 52 000 kr/A-aktie
  • Bolaget tillförs högst 94 952 000 kr
  • Teckningstid: 28 jan 2019 – 22 feb 2019
  • Sista likviddag: 7 mars 2019
  • Emissionen vänder sig till allmänheten
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket
  • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll
  • Första handelsdag: 29 mars 2019
  • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
För att anmäla dig till något av våra event, klicka här. För ytterligare information, besök bolagets hemsida www.sbf14.se, eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 070 148 51 03. Läs mer

Mest lästa artiklar

Minskat bostadsbyggande under 2018

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att bostadsbyggandet minskade i Sverige under 2018. Under årets tre första kvartal minskade antalet nybyggda bostäder med 16 procent jämfört med samma period 2017, enligt en sammanställning av OBOS. – Bostadsbyggandet måste öka för att hela Sverige ska leva och för att vi ska kunna minska bostadsbristen. I Sverige […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden säljer till Mildnergruppen

Svenska Bostadsfonden har sålt SBF 11 Läderfabriken Fastigheter AB och SBF 12 Björnen och Vesslan fastigheter AB till de lundabaserade fastighetsägarna Mildnergruppen. Affären omfattade 330 lägenheter och totalt drygt 25 000 kvadratmeter fördelade på fyra fastigheter. Fastigheterna, som förvärvades 2009 från Simrishamns kommun, har haft en mycket positiv värdeutveckling, vilket bland annat återspeglar förvaltningen som […] Läs mer

Billigare bostäder genom effektiviserad produktion

I en ledare i Katrineholms-Kuriren dryftas problemet med att det blivit alltför dyrt att bygga nya hus samtidigt som det har blivit svårt för de med svagast betalningsförmåga att hitta en bostad. Mycket av bostadsbyggandet som har genomförts under de senaste åren har vilat på alltför riskabel grund. Enligt artikeln har det ofta handlat om […] Läs mer

Svenska Bostadsfonden Institution 2 förvärvar fastigheter i Karlskrona

Svenska Bostadsfonden Institution 2 har förvärvat två fastigheter bestående av 80 lägenheter och två lokaler i utmärkta lägen i Karlskrona. Det handlar om fastigheten Ankarcrona 13 som ligger i Galgamarken bredvid Blekinge Tekniska Högskola samt fastigheten Von Gerdten 53 som är centralt belägen på Trossö. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 5 300 kvadratmeter varav […] Läs mer

Stigande räntor behöver inte vara negativt enligt förvaltare

I en tid av osäkerhet på världens finansmarknader så tillhör europeiska fastigheter de segment som klarat sig relativt väl och Pierre Toussain på kapitalförvaltaren ODDO BHF AM SAS ser flera skäl att investera i fastigheter i euroområdet, enligt en uppdragsartikel från Fonder Direkt. – Fastighetsbolagens operationella prestation är bra och de fundamentala förhållandena goda. Bolagen […] Läs mer

800 nya bostäder i Södra Råbylund

Byggnadsnämnden i Lund har gett klartecken till uppförandet av 800 nya bostäder, framförallt mindre hyresrätter, i Södra Råbylund. Att det handlar om byggnation av främst mindre hyresrätter har lett till viss kritik från närboende som befarar att fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter kommer att bli skev och att man därmed riskerar att skapa ett socialt […] Läs mer

Ny VD för Svenska Bostadsfonden

Daniel Gorosch, tidigare VD för JLL, har utsetts till ny VD i moderbolaget Svenska Bostadsfonden Management AB, liksom i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), och samtliga bolag i koncernen. Daniel Gorosch tillträdde sin post som VD måndagen den 5 november 2018. Avgående VD Lars Swahn, har tillträtt som vice ordförande i Svenska Bostadsfonden Managements styrelse. […] Läs mer

Transaktionsvolymen uppe i 126 miljarder

Senare delen av oktober var en förhållandevis intensiv period på den svenska transaktionsmarknaden som nådde sin kulmen fredagen 26 oktober. Detta blev en av årets mest intensiva dagar med två transaktioner till ett värde om 4 miljarder kronor. Det handlar om Folksams köp av två kontorsfastigheter i centrala Stockholm från Atrium Ljungberg som är årets […] Läs mer

Lyckad nyemission för Svenska Bostadsfonden 14 AB

Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) löpte ut fredagen den 26 oktober 2018 och sammanlagt inbringade emissionen cirka 45 miljoner kronor, omfattande 873 A-aktier. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har tagit in totalt cirka 285 miljoner kronor i denna och tidigare emissioner, och har idag ett fastighetsvärde om cirka 469 miljoner kronor. […] Läs mer

Välkomna till årets sista investerarlunch!

Den 11 december anordnar Svenska Bostadsfonden årets sista investerarlunch. Under lunchen kommer vi att gå igenom det gångna, mycket händelserika verksamhetsåret samt blicka framåt och prata om nästa års investeringsklimat. Trots att det har varit ett relativt turbulent år för många tillgångsslag på grund av handelsoro och politisk oro runtom i världen fortsätter hyresfastigheter att […] Läs mer

Allt fler kan förvärva bostadsrätt runtom i landet

Ett återkommande mönster på fastighetsmarknaden är att det blir allt lättare för bostadsrättsföreningar utanför storstäderna att förvärva fastigheter. – Vi ser att det är påtagligt lättare med bostadsrättsombildningar i orter utanför storstäderna. Skälet till det är att prisnivåerna på bostäder är lägre och flertalet av de boende får därmed ekonomiska förutsättningar att köpa, säger Jan […] Läs mer

Smarta byggnader genom självfinansiering

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som undersöker hur smart byggnadsomvandling kan genomföras utan att avsätta kapital, genom nytänkande finansieringsmetoder såsom tjänsten ”Smart Buildings as a Service”. Omvandling till smart teknik för fastigheter gör det möjligt för organisationer att minska energikostnaderna, uppfylla regler gällande luftkvalitet och skapa en hälsosammare miljö för boende, […] Läs mer

Fortsatt avmattning på den svenska fastighetsmarknaden

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att mattas av, vilket bland annat beror på amorteringskravet som infördes i våras. Antalet sålda småhus har minskat något och tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Totalt såldes det 16 831 småhus mellan juli och september i år. Motsvarande siffra […] Läs mer